โรงเรียนเซนต์หลุุยส์ฉะเชิงเทรา

Saint Louis School Chachoengsao

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2564

นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ระบบโควตาห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ระบบโควตาห้องเรียนศักยภาพวิทย์-คณิต) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ระบบโควตาห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ระบบโควตาห้องเรียนศักยภาพวิทย์-คณิต Gifted) ประจำปีการศึกษา 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3853-5481, 0-3853-5485 ต่อ 114,452 หรือที่ห้องธุรการในวันและเวลาราชการ