" เซนต์หลุยส์ วิชาการ 70 ปี SLC Academic Days "

วันพฤหัสบดี ที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา