ประมวลภาพการตรวจประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2554

ภาพโรงเรียนเซนต์หลุยส์
 เตรียมงาน
 ตรวจพระราชทานมัธยม 54
   - ประมวลภาพวีดีโอPowered by SWIS.