รายการพัสดุ พร้อมยอดคงเหลือ  ณ วันที่  17 พ.ย. 2547
รหัสพัสดุ ประเภท รายการ/ยี่ห้อ/คุณลักษณะ หน่วยนับ มูลค่า  ยอดคงเหลือ
D-01-001 ค้างสต๊อก PEN HOLDER (FLYING ENGLES 118)  โหล                   -                       8
D-01-002 ค้างสต๊อก PEN HOLDER (UNION)  โหล                   -                     12
D-01-003 ค้างสต๊อก PEN HOLDER)  โหล                   -                       1
D-01-004 ค้างสต๊อก The Menuscript Book  เล่ม                   -                 2,161
D-01-005 ค้างสต๊อก กระดาษไขริโซ่  กล่อง                   -                     21
D-01-006 ค้างสต๊อก กระดาษบรู๊ทโรเนียวสีน้ำตาล  รีม                   -                     30
D-01-007 ค้างสต๊อก กระเป๋านักเรียนสีดำหูหิ้ว  ใบ                   -                     12
D-01-008 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียน ประถม 1- 4 สีกรมท่ามีสาย  No. L  ตัว                   -                     19
D-01-009 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียน ประถม 1- 4 สีกรมท่ามีสาย  No. M  ตัว                   -                     16
D-01-010 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียน ประถม 1- 4 สีกรมท่ามีสาย  No. XL  ตัว                   -                     28
D-01-011 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนหญิง อนุบาล No.2S  ตัว                   -                    118
D-01-012 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนหญิง อนุบาล No.L (สีกรม)  ตัว                   -                     44
D-01-013 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนหญิง อนุบาล No.L (สีน้ำเงิน)  ตัว                   -                     46
D-01-014 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนหญิง อนุบาล No.M  ตัว                   -                     28
D-01-015 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนหญิง อนุบาล No.S  ตัว                   -                     47
D-01-016 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนหญิง อนุบาล No.XL  ตัว                   -                     46
D-01-017 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนอนุบาล ร้านสมใจนึก No. L  ตัว                   -                       1
D-01-018 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนอนุบาล ร้านสมใจนึก No. M  ตัว                   -                       1
D-01-019 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนอนุบาล ร้านสมใจนึก No. S  ตัว                   -                       1
D-01-020 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนอนุบาล ร้านสมใจนึก No. XL  ตัว                   -                       1
D-01-021 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนอนุบาล ร้านสมใจนึก No. XXL  ตัว                   -                       2
D-01-022 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนอนุบาล ร้านสมใจนึก ใหญ่พิเศษ  ตัว                   -                       1
D-01-023 ค้างสต๊อก กางเกงนักเรียนอนุบาล  ร้านสมใจนึก  ตัว                   -                       1
D-01-024 ค้างสต๊อก กางเกงนักเรียนอนุบาล ชาย  No. 2S  ตัว                   -                    119
D-01-025 ค้างสต๊อก กางเกงนักเรียนอนุบาล ชาย  No. M  ตัว                   -                     16
D-01-026 ค้างสต๊อก กางเกงนักเรียนอนุบาล ชาย  No. S  ตัว                   -                     44
D-01-027 ค้างสต๊อก กางเกงพละอนุบาล No. 2L  ตัว                   -                     40
D-01-028 ค้างสต๊อก กางเกงพละอนุบาล No. 2S  ตัว                   -                     73
D-01-029 ค้างสต๊อก กางเกงพละอนุบาล No. 3S  ตัว                   -                     51
D-01-030 ค้างสต๊อก กางเกงพละอนุบาล No. M  ตัว                   -                     61
D-01-031 ค้างสต๊อก กางเกงพละอนุบาล No. S  ตัว                   -                     37
D-01-032 ค้างสต๊อก กางเกงพละอนุบาล No. XL  ตัว                   -                     42
D-01-033 ค้างสต๊อก กางเกงพละอนุบาล No. XXL  ตัว                   -                     24
D-01-034 ค้างสต๊อก กางเกงลูกเสือ  No.  23 x14  ตัว                   -                       1
D-01-035 ค้างสต๊อก กางเกงลูกเสือ  No.  24 x 14  ตัว                   -                       1
D-01-036 ค้างสต๊อก กางเกงลูกเสือ  No.  27 x17  ตัว                   -                       1
D-01-037 ค้างสต๊อก กางเกงลูกเสือ  No.  28 x18  ตัว                   -                       1
D-01-038 ค้างสต๊อก กางเกงลูกเสือ  No.  29 x 19  ตัว                   -                       2
D-01-039 ค้างสต๊อก กางเกงลูกเสือ  No.  32 x20  ตัว                   -                       1
D-01-040 ค้างสต๊อก ของขวัญวันวาเลนไทน์  ชิ้น                   -                       9
D-01-041 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 2 บาท เลขที่ 301-400  เล่ม                   -                    100
D-01-042 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 2 บาท เลขที่ 481-4000  เล่ม                   -                 3,520
D-01-043 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 3 บาท เลขที่ 321-5000  เล่ม                   -                 4,680
D-01-044 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 10801-10900  เล่ม                   -                     49
D-01-045 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 10901-10978  เล่ม                   -                     78
D-01-046 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 10980-11000  เล่ม                   -                     20
D-01-047 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 11001-11149  เล่ม                   -                    148
D-01-048 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 11151-11204  เล่ม                   -                     54
D-01-049 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 11206-11851  เล่ม                   -                    646
D-01-050 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 11853-12000  เล่ม                   -                    148
D-01-051 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 5301-5315  เล่ม                   -                     10
D-01-052 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 5317-5366  เล่ม                   -                     44
D-01-053 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 5368-5400  เล่ม                   -                     33
D-01-054 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 5401-5472  เล่ม                   -                     72
D-01-055 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 5474-5910  เล่ม                   -                    437
D-01-056 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 5912-6000  เล่ม                   -                     89
D-01-057 ค้างสต๊อก คู่มือเตรียมสอบ  ม.3  ภาคเรียนที่ 2  เล่ม                   -                       5
D-01-058 ค้างสต๊อก คู่มือนักเรียน  เล่ม                   -                 1,634
D-01-059 ค้างสต๊อก เครื่องดนตรี  (สยามดนตรี)   อัน                   -                     19
D-01-060 ค้างสต๊อก เครื่องดนตรี  (สยามดนตรี)    ชำรุด  อัน                   -                       3
D-01-061 ค้างสต๊อก เครื่องดนตรี (MELODY)  ตัว                   -                     19
D-01-062 ค้างสต๊อก ดาวลูกเสือ สีส้ม  ดวง                   -                    231
D-01-063 ค้างสต๊อก ถุงเท้าลูกเสือ  คู่                   -                       5
D-01-064 ค้างสต๊อก ทำเนียบรุ่น  50 ปี      ( 344 ห่อ / 3 เล่ม )  เล่ม             300.00               1,006
D-01-065 ค้างสต๊อก แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1  เล่ม 1  เล่ม               48.00                     5
D-01-066 ค้างสต๊อก แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1  เล่ม 2  เล่ม               55.00                     7
D-01-067 ค้างสต๊อก แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย   " อ่านเอาเรื่อง "    ป.3  เล่ม               40.00                     4
D-01-068 ค้างสต๊อก แบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาไทย ป.3 (หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย)  เล่ม               40.00                     6
D-01-069 ค้างสต๊อก พวงกุญแจ SL. แบบที่ 1  อัน             100.00                   85
D-01-070 ค้างสต๊อก พวงกุญแจ SL. แบบที่ 3  อัน             100.00                   -  
D-01-071 ค้างสต๊อก พวงกุญแจ SL. แบบที่ 4  อัน             100.00                   -  
D-01-072 ค้างสต๊อก พวงกุญแจ SL. แบบที่ 5  อัน             100.00                   -  
D-01-073 ค้างสต๊อก แฟ้มกระดาษตราโรงเรียนรุ่น ปี 41  แฟ้ม               15.00                  194
D-01-074 ค้างสต๊อก แฟ้มกระดาษตราโรงเรียนรุ่นปี 43-44  แฟ้ม               12.00                  178
D-01-075 ค้างสต๊อก แฟ้มกระดาษตราโรงเรียนรุ่นปี 45  แฟ้ม               24.00                   98
D-01-076 ค้างสต๊อก โลโก้ติดกระเป๋าเสื้อนักเรียนอนุบาล  ผืน               25.00                   93
D-01-077 ค้างสต๊อก โลโก้ติดหน้ารถ (ตราโรงเรียน)  อัน             500.00                   88
D-01-078 ค้างสต๊อก สมุดจดการบ้านประจำวัน  เล่ม               15.00                  172
D-01-079 ค้างสต๊อก สมุดรายงานผลการเรียน ป.1- ป.2  เล่ม               10.00                   94
D-01-080 ค้างสต๊อก สมุดรายงานผลการเรียน ป.3- ป.4  เล่ม               10.00                  516
D-01-081 ค้างสต๊อก สมุดรายงานผลการเรียน ป.5- ป.6  เล่ม               10.00                  474
D-01-082 ค้างสต๊อก สมุดรายงานผลการเรียนอนุบาล  เล่ม                 6.00                  104
D-01-083 ค้างสต๊อก สายเข็มขัดลูกเสือ  เส้น                   -                     42
D-01-084 ค้างสต๊อก สายเข็มขัดหนัง  เส้น                   -                     20
D-01-085 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย  (SLOOPY)  No. 2S  ตัว                   -                       2
D-01-086 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย  (SLOOPY)  No. 3S  ตัว                   -                       1
D-01-087 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย  (SLOOPY)  No. 44  ตัว                   -                       4
D-01-088 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย (เชิ๊ต) No. 34  ตัว                   -                     50
D-01-089 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย (เชิ๊ต) No. 36  ตัว                   -                     34
D-01-090 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย (เชิ๊ต) No. 38  ตัว                   -                     22
D-01-091 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย No. 2L  ตัว                   -                     49
D-01-092 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย No. 2S  ตัว                   -                    137
D-01-093 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย No. 3L  ตัว                   -                     58
D-01-094 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย No. L  ตัว                   -                       3
D-01-095 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย No. M  ตัว                   -                     15
D-01-096 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย No. S  ตัว                   -                     74
D-01-097 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย No. XL  ตัว                   -                       2
D-01-098 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนหญิง คอบัว  No. L  ตัว                   -                    112
D-01-099 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนหญิง คอบัว  No. M  ตัว                   -                    132
D-01-100 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนหญิง คอบัว  No. S  ตัว                   -                    134
D-01-101 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนหญิง คอบัว  No. SS  ตัว                   -                    155
D-01-102 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนหญิง คอบัว  No. XL  ตัว                   -                     33
D-01-103 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนหญิง ป.5-ป.6  No. M  ตัว                   -                     10
D-01-104 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนหญิง ป.5-ป.6  No. s  ตัว                   -                     32
D-01-105 ค้างสต๊อก เสื้อยืด SL.  ตัว             100.00                   62
D-01-106 ค้างสต๊อก เสื้อลูกเสือ   No. 34  ตัว                   -                       1
D-01-107 ค้างสต๊อก เสื้อลูกเสือ   No. 36  ตัว                   -                       1
D-01-108 ค้างสต๊อก เสื้อลูกเสือ   No. 38  ตัว                   -                       1
D-01-109 ค้างสต๊อก เสื้อลูกเสือ   No. 42  ตัว                   -                       1
D-01-110 ค้างสต๊อก เสื้อลูกเสือ   No. 44  ตัว                   -                       1
D-01-111 ค้างสต๊อก เสื้อลูกเสือ   No. 48  ตัว                   -                       1
D-01-112 ค้างสต๊อก เสื้อลูกเสือ   No. 50  ตัว                   -                       1
D-01-113 ค้างสต๊อก หนังสือ   Rainforest    (ของปี 44)  เล่ม               14.00                  106
D-01-114 ค้างสต๊อก หนังสือ Get Set Go ( Pupil 's book4)    (ของปี 44)  เล่ม             139.00                   10
D-01-115 ค้างสต๊อก หนังสือ Get Set Go ( Workbook 1)    (ของปี 44)  เล่ม               99.00                   27
D-01-116 ค้างสต๊อก หนังสือ Get Set Go ( Workbook 2)    (ของปี 44)  เล่ม               99.00                   10
D-01-117 ค้างสต๊อก หนังสือ Get Set Go ( Workbook 3)    (ของปี 44)  เล่ม               99.00                     8
D-01-118 ค้างสต๊อก หนังสือ Get Set Go ( Workbook 4)    (ของปี 44)  เล่ม               99.00                     6
D-01-119 ค้างสต๊อก หนังสือ GRAMMAR  ชั้น ม.1    (ของปี 44)  เล่ม             189.00                   14
D-01-120 ค้างสต๊อก หนังสือ GRAMMAR  ชั้น ม.3    (ของปี 44)  เล่ม             189.00                   69
D-01-121 ค้างสต๊อก หนังสือ LITTLE DOT BOY    (ของปี 44)  เล่ม               85.00                     1
D-01-122 ค้างสต๊อก หนังสือ New Model English-Thai Dictionary     (ของปี 43-ปี44)  เล่ม               85.00                  100
D-01-123 ค้างสต๊อก หนังสือ Oxford Wordpower Dictionary  (ของปี 43-ปี44)  เล่ม             325.00                   18
D-01-124 ค้างสต๊อก หนังสือ POEMS FOR KIDS (ของปี 44)  เล่ม               55.00                     1
D-01-125 ค้างสต๊อก หนังสือ Record Pages  (ของปี 41)  เล่ม                   -                       4
D-01-126 ค้างสต๊อก หนังสือ SRA  (ของปี 44)  เล่ม               38.00                   18
D-01-127 ค้างสต๊อก หนังสือ The Forest  (ของปี 44)  เล่ม               12.00                   57
D-01-128 ค้างสต๊อก หนังสือ The Story of Running Water  (ของปี 44)  เล่ม               15.00                   73
D-01-129 ค้างสต๊อก หนังสือ Two By Two  (ของปี 44)  เล่ม               13.00                   69
D-01-130 ค้างสต๊อก หนังสือ คณิตศาสตร์ เล่ม 1    (อนุบาล 1)  เล่ม                   -                     29
D-01-131 ค้างสต๊อก หนังสือ งานเกษตร  (กพอ.)  ป.1  เล่ม               40.00                   10
D-01-132 ค้างสต๊อก หนังสือการสะกดคำ   ป.5  (ของปี 44)  เล่ม               40.00                     4
D-01-133 ค้างสต๊อก หนังสือคณิตศาสตร์  เล่ม 1 หน่วยที่ 1-16   อนุบาล 2  เล่ม                   -                     48
D-01-134 ค้างสต๊อก หนังสือคณิตศาสตร์  เล่ม 2 หน่วยที่ 18-32   อนุบาล 1  เล่ม                   -                     45
D-01-135 ค้างสต๊อก หนังสือคณิตศาสตร์ 1  อนุบาล 3  เล่ม                   -                     24
D-01-136 ค้างสต๊อก หนังสือคณิตศาสตร์ 1 (เสริมทักษะคณิตศาสตร์) ค 031 ระดับมัธยมต้น  เล่ม               13.00                     6
D-01-137 ค้างสต๊อก หนังสือคณิตศาสตร์ 2 อนุบาล 2  เล่ม                   -                     55
D-01-138 ค้างสต๊อก หนังสือคณิตศาสตร์ 2 อนุบาล 3  เล่ม                   -                     26
D-01-139 ค้างสต๊อก หนังสืองานบ้าน เล่ม 1   (กพอ.)  ป.1  เล่ม               40.00                   10
D-01-140 ค้างสต๊อก หนังสืองานประดิษฐ์และงานช่าง 1    ประถม 1  เล่ม               45.00                   13
D-01-141 ค้างสต๊อก หนังสือดรุณศึกษา  ป.1  เล่ม               27.00                     2
D-01-142 ค้างสต๊อก หนังสือดรุณศึกษา  ป.2  เล่ม               38.00                   30
D-01-143 ค้างสต๊อก หนังสือดรุณศึกษา  ป.4  เล่ม               38.00                     5
D-01-144 ค้างสต๊อก หนังสือแบบฝึกคัดไทย ป.5  เล่ม               12.00                     1
D-01-145 ค้างสต๊อก หนังสือแบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์  อนุบาล 1  เล่ม                   -                       1
D-01-146 ค้างสต๊อก หนังสือแบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ เล่ม 1  ป.1  เล่ม                   -                       1
D-01-147 ค้างสต๊อก หนังสือแบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ เล่ม 2  ป.1  เล่ม                   -                       1
D-01-148 ค้างสต๊อก หนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 1  ป. 1  เล่ม                   -                       1
D-01-149 ค้างสต๊อก หนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 2  ป. 1  เล่ม                   -                       2
D-01-150 ค้างสต๊อก หนังสือแบบหัดอ่านภาษไทย เล่ม 1  อนุบาล 1  เล่ม               48.00                     2
D-01-151 ค้างสต๊อก หนังสือภาษาไทย 2  อนุบาล 3  เล่ม                   -                     20
D-01-152 ค้างสต๊อก หนังสือภาษาไทย เล่ม 1 หน่วยที่ 1 - 17   อนุบาล 3  เล่ม                   -                     45
D-01-153 ค้างสต๊อก หนังสือภาษาไทย เล่ม 1 หน่วยที่ 1-16    อนุบาล 2  เล่ม                   -                     48
D-01-154 ค้างสต๊อก หนังสือภาษาไทย เล่ม 1 หน่วยที่ 1-17    อนุบาล 1  เล่ม                   -                     22
D-01-155 ค้างสต๊อก หนังสือภาษาไทย เล่ม 2 หน่วยที่ 18-34  อนุบาล 1  เล่ม               40.00                   29
D-01-156 ค้างสต๊อก หนังสือภาษาอังกฤษ 1  อนุบาล 1  เล่ม                   -                     22
D-01-157 ค้างสต๊อก หนังสือภาษาอังกฤษ 1  อนุบาล 3  เล่ม                   -                     35
D-01-158 ค้างสต๊อก หนังสือภาษาอังกฤษ 2  อนุบาล 3  เล่ม                   -                     35
D-01-159 ค้างสต๊อก หนังสือภาษาอังกฤษ เล่ม 1  หน่วยที่ 1-16   อนุบาล 2  เล่ม                   -                     41
D-01-160 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต   ป.1     (ของปี 44)  เล่ม               60.00                     5
D-01-161 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต   ป.2    (ของปี 44)  เล่ม               65.00                     8
D-01-162 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต   ป.4    (ของปี 44)  เล่ม               85.00                     2
D-01-163 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต   ป.5  เล่ม               70.00                     8
D-01-164 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนคณิตศาสตร์  ประถม 2  เล่ม               32.00                     4
D-01-165 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนคณิตศาสตร์  ประถม 3  เล่ม               39.00                     7
D-01-166 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนคณิตศาสตร์  ประถม 4  เล่ม               34.00                     5
D-01-167 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนคณิตศาสตร์  ประถม 5  เล่ม               40.00                   10
D-01-168 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานการศึกษา  ประถม 1  เล่ม               37.00                     1
D-01-169 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานการศึกษา ป. 2     เล่ม 1  เล่ม               36.00                     1
D-01-170 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานการศึกษา ป. 4     เล่ม 2  เล่ม               53.00                     2
D-01-171 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานการศึกษา ป. 5     เล่ม 1  เล่ม               53.00                     4
D-01-172 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานการศึกษา ป. 5     เล่ม 2  เล่ม               53.00                   13
D-01-173 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานการศึกษา ป.3 เล่ม 1  เล่ม               39.00                     3
D-01-174 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานการศึกษา ป.3 เล่ม 2  เล่ม               43.00                     2
D-01-175 ค้างสต๊อก หนังสือศิลปศึกษา  ศ101-ศ102  ม. 1  เล่ม               26.00                     7
D-01-176 ค้างสต๊อก หนังสือส่งเสริมการอ่าน จริยศึกษา  ป.1  เล่ม               30.00                   16
D-01-177 ค้างสต๊อก หนังสือส่งเสริมการอ่าน จริยศึกษา  ป.2  เล่ม               30.00                     6
D-01-178 ค้างสต๊อก หนังสือส่งเสริมการอ่าน จริยศึกษา  ป.3  เล่ม               30.00                   17
D-01-179 ค้างสต๊อก หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดล่าปลาวาฬ  (ระดับมัธยม)  เล่ม               35.00                     4
D-01-180 ค้างสต๊อก หนังสือสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ไทย ยุคประชาธิปไตย ส0210  เล่ม               50.00                   77
D-01-181 ค้างสต๊อก หนังสือสังคมศึกษา ส 305  โลกของเรา  เล่ม               48.00                     2
D-01-182 ค้างสต๊อก หมวก SL.  สีครีมแดง  ใบ             100.00                   75
D-01-183 ค้างสต๊อก หมวก SL.  สีน้ำเงินแดง  ใบ             100.00                   15
D-01-184 ค้างสต๊อก หมวกลูกเสือ  ใบ                   -                     15
D-01-185 ค้างสต๊อก หมึก Gestetner Copy Printer Ink CP/2  กล่อง             900.00                     6
D-01-186 ค้างสต๊อก หมึก Gestetner Toner 2318Z  กล่อง                   -                       4
D-01-187 ค้างสต๊อก หมึกToner Mita DC-1605/1656/1657/1658/1855/2155/1555(180g x2)  กล่อง                   -                       6
F-01-001 ฟรี ตะกร้าพลาสติกทรงกลม No.896  ใบ                   -                       8
F-01-002 ฟรี แฟ้มห่วงก้านยกสีน้ำเงิน  120 F  แฟ้ม                   -                     55
F-01-003 ฟรี ตะกร้าพลาสติกทรงกลมก้นตื้น  ใบ                   -                     40
F-01-004 ฟรี กะละมังทรงกลมก้นตื้น  ใบ                   -                       7
F-01-005 ฟรี กระจาดพลาสติกทรงรี  ใบ                   -                     12
F-01-007 ฟรี กล้อง Vivitar Ultra Compact  ตัว                   -                       1
F-01-007 ฟรี กระติกน้ำแฟนซี ความจุ 2 ลิตร คละสี  ใบ               60.00                   24
U-01-001 ฝากเพื่อจำหน่าย แฟ้มรายงานผลพัฒนาผู้เรียน  ป.1,ป.4 สีน้ำเงิน  แฟ้ม                   -                    115
U-01-002 ฝากเพื่อจำหน่าย แฟ้มรายงานผลพัฒนาผู้เรียน  ม.1 , ม.4 สีแดง  แฟ้ม                   -                     83
U-01-003 ฝากเพื่อจำหน่าย สมุดรายงานนักเรียน ป.2  เล่ม                   -                     95
U-01-004 ฝากเพื่อจำหน่าย ปฏิทินโรงเรียนเล่มเล็ก สีแดง  เล่ม                   -                    940
U-01-005 ฝากเพื่อจำหน่าย ปฏิทินโรงเรียนเล่มกลาง สีแดง  เล่ม                   -                    368
           
สินค้าคงคลัง
รหัสพัสดุ ประเภท รายการ/ยี่ห้อ/คุณลักษณะ หน่วยนับ  ราคาทุน/หน่วย ยอดคงเหลือ
ก-01-001 กรรไกร กรรไกรเล็กตราดอกไม้ ปลายมน ขนาด 4 นิ้ว เล่ม                          3.42                   -  
ก-01-002 กรรไกร กรรไกรใหญ่ตราKTV ปลายมน  ขนาด 8 นิ้ว เล่ม                       35.00                     4
ก-01-003 กรรไกร กรรไกรใหญ่ตราKTV ปลายมน  ขนาด 6 นิ้ว เล่ม                     -  
ก-02-001 กระดาษ กระดาษแฟ็กซ์ ตราสิงห์ 210x30 OUT 1C.M. ม้วน                       44.00                   -  
ก-02-002 กระดาษ กระดาษ Label 20x149mm. ขนาด18 แพ็ค                       19.00                   -  
ก-02-003 กระดาษ กระดาษ Label 20x149mm. ขนาด15 แพ็ค                       19.00                   -  
ก-02-004 กระดาษ กระดาษคาร์บอนสีน้ำเงิน ตราม้า F4 กล่อง                       85.00                     5
ก-02-005 กระดาษ กระดาษการ์ดขาว 180แกรม 50แผ่น/ห่อ A4 แผ่น                          1.50                  250
ก-02-006 กระดาษ กระดาษการ์ดขาว 150แกรม 50แผ่น/ห่อ A4 แผ่น                          1.50                   -  
ก-02-007 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สีแดง แผ่น                          2.10                   27
ก-02-008 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 1 หน้าบางสีส้ม แผ่น                          1.70                     8
ก-02-009 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สีม่วงแก่ แผ่น                          2.10                   63
ก-02-010 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สีน้ำตาล แผ่น                          2.10                     7
ก-02-011 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สีน้ำเงิน แผ่น                          2.10                   28
ก-02-012 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สีเขียวเข้ม แผ่น                          2.10                   98
ก-02-013 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สีชมพู แผ่น                          2.10                   66
ก-02-014 กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร Speed 70แกรม F4 แผ่น                     110.00                   72
ก-02-015 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 1หน้า บาง สีชมพู แผ่น                          1.70                   18
ก-02-016 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 1หน้า บาง สีเหลือง แผ่น                          1.70                   30
ก-02-017 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 1หน้า บาง สีฟ้า แผ่น                          1.70                   12
ก-02-018 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 1หน้า บาง สีแดง แผ่น                          1.70                  151
ก-02-019 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 1หน้า บาง สีม่วง แผ่น                          1.70                   19
ก-02-020 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 1หน้า บาง สีน้ำเงิน แผ่น                          1.70                   12
ก-02-021 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 2หน้า บาง สีส้ม แผ่น                          2.10                   40
ก-02-022 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 2หน้า บาง สีดำ แผ่น                          2.10                   49
ก-02-023 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ แข็ง สีฟ้า แผ่น                          4.00                   10
ก-02-024 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ แข็ง สีดำ แผ่น                          4.00                   43
ก-02-025 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ แข็ง สีแดง แผ่น                          4.00                   10
ก-02-026 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ แข็ง สีม่วง แผ่น                          4.00                   28
ก-02-027 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ แข็ง สีชมพู แผ่น                          4.00                     7
ก-02-028 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ แข็ง สีเขียว แผ่น                          4.00                   -  
ก-02-029 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 1หน้า บาง สีเขียว แผ่น                          1.70                     5
ก-02-030 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ แข็ง สีส้ม แผ่น                          4.00                   19
ก-02-031 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ แข็ง สีเหลือง แผ่น                          4.00                   12
ก-02-032 กระดาษ กระดาษเทาขาวแผ่นใหญ่บาง แผ่น                          6.60                   -  
ก-02-033 กระดาษ กระดาษ 100 ปอนด์ แผ่น                          9.20                   -  
ก-02-034 กระดาษ กระดาษลบคำผิด ทิพ-เอ็กซ์ กล่อง                       28.00                   -  
ก-02-035 กระดาษ กระดาษA4ตราสิงห์ การ์ด120แกรม,180แผ่น/รีม สีชมพู รีม                       60.00                     2
ก-02-036 กระดาษ กระดาษA4ตราสิงห์ การ์ด120แกรม,180แผ่น/รีม สีฟ้า รีม                       60.00                   -  
ก-02-037 กระดาษ กระดาษA4ตราสิงห์ การ์ด120แกรม,180แผ่น/รีม สีเหลือง รีม                       60.00                     1
ก-02-038 กระดาษ กระดาษA4ตราสิงห์ การ์ด120แกรม,180แผ่น/รีม สีเขียว รีม                       60.00                     3
ก-02-039 กระดาษ กระดาษA4ตรา IQ ถ่ายเอกสาร 70 แกรม, 500 แผ่น/รีม สีขาว รีม                       76.00                  133
ก-02-040 กระดาษ กระดาษกาวย่น Unitape 2นิ้ว ม้วน                       26.75                   17
ก-02-041 กระดาษ กระดาษA4ตรา AA ถ่ายเอกสาร 80 แกรม, 500 แผ่น/รีม สีขาว รีม                       95.00                  173
ก-02-042 กระดาษ กระดาษกาวย่น Unitape 1นิ้ว ม้วน                       30.00                  108
ก-02-043 กระดาษ กระดาษกาวย่น Armak 1นิ้วครึ่ง ม้วน                       20.00                     5
ก-02-044 กระดาษ  กระดาษการ์ดสี F4 ตราสิงค์ สีฟ้า  รีม                       80.00                     3
ก-02-045 กระดาษ  กระดาษการ์ดสี F4 ตราสิงค์ สีเชียว  รีม                       80.00                     5
ก-02-046 กระดาษ  กระดาษการ์ดสี F4 ตราสิงค์ สีเหลือง  รีม                       80.00                     6
ก-02-047 กระดาษ  กระดาษการ์ดสี F4 ตราสิงค์ สีชมพู  รีม                       80.00                     1
ก-02-048 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สีเหลือง แผ่น                          2.10                   51
ก-02-049 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สีฟ้า แผ่น                          2.10                     7
ก-02-050 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้าบางสีเขียวอ่อน แผ่น                          2.10                   42
ก-02-051 กระดาษ กระดาษต่อเนื่องสีขาว ขนาด 9 x 11 นิ้ว ลัง                     375.00                   -  
ก-02-052 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 1 หน้าบางสีเขียวอ่อน แผ่น                          1.70                   -  
ก-02-053 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 1 หน้าบางสีม่วงเข้ม แผ่น                          1.70                   -  
ก-02-054 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์สีสะท้อนแสง 1 หน้าบาง แผ่น                          6.50                   35
ก-03-001 กล่อง กล่องใส่แผ่นดิสท์ 5แผ่น/กล่อง กล่อง                       13.00                   10
ก-03-002 กล่อง กล่องใส่แผ่นดิสท์ 2แผ่น/กล่อง กล่อง                               -                     -  
ก-03-003 กล่อง กล่องใส่เอกสาร Thai Tai แบบกระดาษ 1ช่อง กล่อง                       38.00                   -  
ก-03-004 กล่อง กล่องใส่แผ่น CD-R slim กล่อง                          3.00                  173
ก-03-005 กล่อง กล่องใส่แผ่น CD-R 2 หน้า กล่อง                          4.00                   -  
ก-04-001 กาว กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ กระปุก                       39.00                     4
ก-04-002 กาว กาว 2 หน้า 3M 5 เมตร ม้วน                     152.00                   -  
ก-04-003 กาว กาว 2 หน้า บาง ครึ่งนิ้ว ม้วน                       12.25                   14
ก-04-004 กาว กาว 2 หน้า บาง 1นิ้ว ม้วน                       16.00                   -  
ก-04-005 กาว กาว UHU 21g. แท่ง                       39.00                     3
ก-05-001 ก้อน ก้อนดับกลิ่นเจลในห้องน้ำ ก้อน                       15.84                   -  
ข-01-001 ขัน ขันตักน้ำมีด้ามยาว ใบ                          8.34                   -  
ค-01-001 ครีม ครีมนับกระดาษ Gatherette 40 g. ตลับ                       23.34                   -  
ค-02-001 คลิบ คลิบดำ size 44 No.109 ตัว                          2.34                     9
ค-02-002 คลิบ คลิบดำ size 32 No.110 ตัว                          1.67                  165
ค-02-003 คลิบ คลิบดำ size 3/4 No.112 ตัว                          0.67                  240
ช-01-001 ชอล์ค ชอล์คขาว ตราช้าง กล่อง                          9.20                   10
ช-02-001 เชือก เชือกฟาง ม้วน                       15.84                     4
ช-02-002 เชือก เชือกขาว-แดง ม้วน                       23.34                   -  
ซ-01-001 ซองจดหมาย ซองจดหมาย สีชมพู ซอง                          0.50                   -  
ซ-01-002 ซองจดหมาย ซองจดหมาย สีฟ้า ซอง                          0.50                   -  
ซ-01-003 ซองจดหมาย ซองจดหมาย สีม่วง ซอง                          0.50                   -  
ซ-01-004 ซองจดหมาย ซองจดหมาย สีเหลือง ซอง                          0.50                   -  
ซ-01-005 ซอง ซองพลาสติกใส่แผ่นCD-R ซอง                          0.30                   -  
ด-01-001 ดินสอ ดินสอ 2B ตราลิเบอร์ตี้ โหล                          2.92                   -  
ด-01-002 ดินสอ ดินสอ 2B ตราStaedtler โหล                       10.25                   -  
ต-01-001 ตรายาง ตรายางวันที่ภาษาไทย อัน                       30.00                     7
ต-01-002 ตรายาง ตรายาง ต้นฉบับ อัน                       25.00                     2
ต-01-003 ตรายาง ตรายาง สำเนา อัน                       25.00                     2
ต-01-004 ตรายาง ตรายาง ลงบัญชีแล้ว อัน                       25.00                   -  
ต-01-005 ตรายาง ตรายาง ตัวเลข 8 หลัก อัน                       75.00                   -  
ต-02-001 ตลับ ตลับหมึกEpson #7754 ตลับ                     150.00                   -  
ต-02-002 ตลับ ตลับผ้าหมึกBest LQ 2170i, 2180i ตลับ                     200.00                     3
ต-03-001 ตะแกรง ตะแกรงใส่เอกสาร 3 ชั้น ตรานก ใบ                     110.00                     3
ต-04-001 ตัว ตัวมีดคัตเตอร์เล็กตรา  HI - PRO  P - 3 อัน                          4.59                     3
ต-04-002 ตัว ตัวมีดคัตเตอร์เล็ก ตราสิงห์  เหล็ก อัน                       12.50                   15
ต-04-003 ตัว ตัวมีดคัตเตอร์ใหญ่ตรา HI - PRO  P - 1พลาสติก อัน                          5.42                     6
ต-04-004 ตัว ตัวมีดคัตเตอร์ใหญ่ตรา HI - PRO เหล็ก (ใหญ่) อัน                       26.67                   10
ต-04-005 ตัว ตัวแม็กซ์กลาง No . HD - 50     ตราแม็กซ์ ตัว                     180.00                     9
ต-04-006 ตัว ตัวแม็กซ์เล็กNo . HD - 10    ตราแม็กซ์ ตัว                       40.00                   26
ต-05-001 ตา ตาไก่ติดเอกสารที่เจาะแล้ว ตราBennon กล่อง                       21.00                   25
ถ-01-001 ถัง ถังขยะมีฝาปิดแบบกลม ใบ                       35.00                   -  
ถ-01-002 ถัง ถังน้ำแบบกลม ใบ                               -                     -  
ถ-02-001 ถ่าน ถ่านไฟฉายเล็ก National AA 1.5V. แพ็ค                          4.32                   -  
ถ-02-002 ถ่าน ถ่านไฟฉายใหญ่ National  1.5V. แพ็ค                          9.37                     4
ถ-03-001 ถุงขยะ ถุงขยะดำ 30 x 40 นิ้ว  แพ็ค                       25.00                   25
ถ-03-002 ถุงขยะ ถุงขยะดำ 24x30 นิ้ว แพ็ค                       25.00                   75
ถ-03-003 ถุงขยะ ถุงขยะดำ 22x30 นิ้ว แพ็ค                       25.00                     5
ถ-03-004 ถุงขยะ ถุงขยะดำ 12x20 นิ้ว แพ็ค                       25.00                   -  
ถ-03-005 ถุงขยะ ถุงขยะดำ 18x26 นิ้ว แพ็ค                       25.00                     1
ถ-03-006 ถุงขยะ ถุงขยะดำ 18x20 นิ้ว แพ็ค                       25.00                   -  
ถ-04-001 ถุงหูหิ้ว ถุงหูหิ้ว 12x20นิ้ว แพ็ค                       20.00                     3
ถ-05-001 ถุงมือ ถุงมือผ้า คู่                          8.34                   -  
ถ-06-001 ถุงมือ ถุงมือยางสีส้ม คู่                       12.50                   -  
ท-01-001 ที่ตัก ที่ตักผง อัน                       40.00                   -  
ท-01-002 ที่ปั้ม ที่ปั้มห้องน้ำ อัน                       40.00                   -  
ท-01-003 ที่เจาะ ที่เจาะกระดาษ2รูตัวเล็ก อัน                       60.00                   -  
ท-01-004 ที่เจาะ ที่เจาะกระดาษ2รูตัวกลาง อัน                     110.00                   -  
ท-02-001 เทปผ้า เทปผ้า SPARROW 1นิ้ว สีเหลือง ม้วน                       20.00                   11
ท-02-002 เทปผ้า เทปผ้า SPARROW 1นิ้ว สีน้ำเงิน ม้วน                       20.00                   12
ท-02-003 เทปผ้า เทปผ้า SPARROW 1นิ้ว สีเขียว ม้วน                       20.00                   16
ท-02-004 เทปผ้า เทปผ้า SPARROW 1นิ้ว สีฟ้า ม้วน                       20.00                     8
ท-02-005 เทปผ้า เทปผ้า SPARROW 1นิ้ว สีเงิน ม้วน                       20.00                   67
ท-02-006 เทปผ้า เทปผ้า ARMAK 1.5 นิ้ว สีเหลือง ม้วน                       30.00                     1
ท-02-007 เทปผ้า เทปผ้า ARMAK 1.5 นิ้ว สีน้ำเงิน ม้วน                       30.00                   -  
ท-02-008 เทปผ้า เทปผ้า ARMAK 1.5 นิ้ว สีเขียว ม้วน                       30.00                   -  
ท-02-009 เทปผ้า เทปผ้า ROTO 2 นิ้ว สีฟ้า ม้วน                       40.00                   -  
ท-02-010 เทปผ้า เทปผ้า ROTO 2 นิ้ว สีเงิน ม้วน                       40.00                   26
ท-02-011 เทปผ้า เทปผ้า ROTO 2 นิ้ว สีดำ ม้วน                       40.00                   24
ท-02-012 เทปผ้า เทปผ้า CLOTH 2.5 นิ้ว สีฟ้า ม้วน                       50.00                   19
ท-02-013 เทปผ้า เทปผ้า CLOTH 2.5 นิ้ว สีน้ำเงิน ม้วน                       50.00                   24
ท-02-014 เทปผ้า เทปผ้า CLOTH 2.5 นิ้ว สีดำ ม้วน                       50.00                   21
ท-02-015 เทปผ้า เทปผ้า ARMAK 1.5 นิ้ว สีเงิน ม้วน                       30.00                   -  
ท-02-016 เทปผ้า เทปผ้า ARMAK 1.5 นิ้ว สีดำ ม้วน                       30.00                   -  
ท-02-017 เทปผ้า เทปผ้า SPARROW 1นิ้ว สีดำ ม้วน                       20.00                   39
ท-02-018 เทปผ้า เทปผ้า ARMAK 1.5 นิ้ว สีแดง ม้วน                       30.00                   -  
ท-02-019 เทปผ้า เทปผ้า ARMAK 1.5 นิ้ว สีชมพู ม้วน                       30.00                   -  
ท-02-020 เทปผ้า เทปผ้า ARMAK 1 นิ้ว สีชมพู ม้วน                       20.00                   -  
ท-02-021 เทปผ้า เทปผ้า ARMAK 1 นิ้ว สีแดง ม้วน                       20.00                     1
ท-02-022 เทปผ้า เทปผ้า  ARMARK 1.5 นิ้ว สีฟ้า ม้วน                       30.00                   -  
ท-02-023 เทปผ้า เทปผ้า ARMARK 2 นิ้ว สีน้ำเงิน ม้วน                       40.00                   24
ท-03-001 เทปเปล่า เทปเปล่า Sony ความยาว 90 นาที ม้วน                       16.90                   11
ท-04-001 แท่น แท่นประทับตรา ตราม้า No.3 สีแดง อัน                       15.84                     9
ท-04-002 แท่น แท่นประทับตรา ตราม้า No.3 สีดำ อัน                       15.84                     9
ท-04-003 แท่น แท่นประทับตรา ตราม้า No.3 สีน้ำเงิน อัน                       15.84                     9
ท-04-004 แท่น แท่นตัดสก๊อตเทปใหญ่ อัน                               -                     -  
ท-04-005 แท่น แท่นตัดสก๊อตเทปเล็ก อัน                       35.00                     1
น-01-001 น้ำยา น้ำยาล้างจาน ดิช ดรอปส์ Amway 1 ลิตร ขวด                     272.00                   13
น-01-002 น้ำยา น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ L.O.C. Amway 1 ลิตร ขวด                     200.00                   -  
น-01-003 น้ำยา น้ำยาทำความสะอาดและเชื้อโรค Amway  1  ลิตร ขวด                     295.00                     5
น-01-004 น้ำยา น้ำยาครีมขจัดคราบ&สครับ ไบรท์ Arway 500  มิลลิตร ขวด                     183.00                     1
น-01-005 น้ำยา น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ  คลีนแอนด์เฮาส์  1 แกลอน แกลลอน                     240.00                   -  
น-01-006 น้ำยา น้ำยาทำความสะอาดเช็ดกระจก    3800 ซีซี / แกลอน แกลลอน                     290.00                     6
น-01-007 น้ำยา น้ำยาทำความสะอาดดับกลิ่นฆ่าเชื้อโรค  3800 ซีซี / แกลอน แกลลอน                     290.00                   -  
น-01-008 น้ำยา น้ำยาทะล่วงท่อ 3800ซีซี/แกลอน แกลลอน                     600.00                   18
น-01-009 น้ำยา น้ำยากัดสนิม แกลลอน                     290.00                   -  
น-02-001 น้ำตาล น้ำตาลทรายแดงทำสารEM กก.                       17.00                   -  
บ-01-001 ใบมีด ใบมีดคัดเตอร์เล็กตราสิงห์  A - 100 แพ็ค                          2.80                  164
บ-01-002 ใบมีด ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ตราสิงห์  L - 150 แพ็ค                          7.50                  208
ป-01-001 ปกพลาสติก ปกพลาสติกสมุดพกอนุบาล แพ็ค                          2.20                   -  
ป-02-001 ปากกา ปากกาน้ำเงินตราโรงเรียนรุ่น ปี 41 ด้าม                          6.00                   -  
ป-02-002 ปากกา ปากกาลบคำผิด ลิควิค ด้าม                       40.00                     6
ป-02-003 ปากกา ปากกาเขียนแผ่นใส ลบได้ No.M Staedtler  สีแดง ด้าม                       36.25                     6
ป-02-004 ปากกา ปากกาเขียนแผ่นใส ลบได้ No.M Staedtler  สีดำ ด้าม                       36.25                     5
ป-02-005 ปากกา ปากกาเขียนแผ่นใส ลบได้  No.M  Staedtler สีเขียว ด้าม                       36.25                     5
ป-02-006 ปากกา ปากกาเขียนแผ่นใส ลบได้  No.M  Staedtler สีน้ำเงิน ด้าม                       36.25                     5
ป-02-007 ปากกา ปากกาเน้นข้อความ Faber-Castell  สีเขียว ด้าม                       35.00                   -  
ป-02-008 ปากกา ปากกาเน้นข้อความ Faber-Castell  สีชมพู ด้าม                       35.00                   -  
ป-02-009 ปากกา ปากกาเคมีหัวเดียวปากตัด SCN-B Pilot  สีน้ำเงิน ด้าม                       11.25                   -  
ป-02-010 ปากกา ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า   สีแดง  ด้าม                          7.34                   64
ป-02-011 ปากกา ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า  สีเขียว ด้าม                          7.17                   -  
ป-02-012 ปากกา ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า   สีดำ ด้าม                          7.17                   38
ป-02-013 ปากกา ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า   สีน้ำเงิน ด้าม                          7.34                  100
ป-02-014 ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด ตราPILOT สีแดง ด้าม                       12.67                   95
ป-02-015 ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด ตราPILOT สีเขียว ด้าม                               -                     -  
ป-02-016 ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด ตราPILOT สีน้ำเงิน ด้าม                       12.67                   31
ป-02-017 ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด ตราPILOT สีดำ ด้าม                       12.67                  105
ป-02-018 ปากกา ปากกาลูกลื่นสีแดง ด้าม                          5.00                   38
ป-03-001 แป้ง แป้งเด็กเบบี้มายด์ 500 กรัม อนุบาล กระป๋อง                               -                     -  
ป-04-001 แปรง แปรงลบกระดานดำ ตราต้นไม้ อัน                          9.00                   10
ป-04-002 แปรง แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด พลาสติก อัน                          5.84                     9
ป-04-003 แปรง แปรงสีฟันอนุบาล ด้าม                       17.00                  134
ป-04-004 แปรง แปรงขัดโถส้วมแบบงอได้ อัน                               -                     -  
ป-04-005 แปรง แปรงขัดพื้นมีด้ามยาว อัน                               -                     -  
ผ-01-001 แผ่น แผ่นดิสท์ แผ่น                          8.30                   12
ผ-01-002 แผ่น แผ่น CD-R แผ่น                          8.10                   38
ผ-01-003 แผ่นยาง แผ่นยางรองตัด 30x40 cm. อัน                     220.00                   -  
ผ-02-001 ผ้า ผ้าถูพื้นแบบผ้าห่ม ผืน                               -                     -  
ผ-02-002 ผ้า ผ้าถูพื้นแบบเส้น ผืน                       35.00                     4
ผ-01-002 ผงซักฟอก ผงซักฟอก25ก.ก. ลัง                     590.00                   -  
พ-01-001 พู่กัน พู่กัน สง่ามะยุระ แบน No.14 อัน                       25.00                   10
พ-01-002 พู่กัน พู่กัน สง่ามะยุระ แบน No.16 อัน                       25.00                     8
พ-01-003 พู่กัน พู่กัน สง่ามะยุระ แบน No.18 อัน                       27.50                   10
พ-01-004 พู่กัน พู่กัน สง่ามะยุระ แบน No.20 อัน                       30.00                   10
พ-01-005 พู่กัน พู่กัน สง่ามะยุระ แบน No.22 อัน                       32.50                   14
พ-01-006 พู่กัน พู่กัน สง่ามะยุระ แบน No.24 อัน                       35.00                     5
พ-01-007 พู่กัน พู่กัน สง่ามะยุระ กลม No.0 อัน                          5.00                   -  
ฟ-01-001 ฟอร่าเทป ฟอร่าเทปสีเขียวตราดอกไม้ 36หลา ครึ่งนิ้ว ม้วน                       18.34                   -  
ฟ-03-001 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ด 53x70 ซม.สีฟ้า แผ่น                          9.80                   -  
ฟ-03-002 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ด 53x70 ซม.สีเหลือง แผ่น                          9.80                   -  
ฟ-03-003 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเท่าไม้อัด 3 มิล. สีแดง แผ่น                     135.00                   -  
ฟ-03-004 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเท่าไม้อัด 3 มิล. สีเขียวเข้ม แผ่น                     135.00                   -  
ฟ-03-005 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเท่าไม้อัด 3 มิล. สีน้ำเงิน แผ่น                     135.00                   -  
ฟ-03-006 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเท่าไม้อัด 3 มิล. สีฟ้า แผ่น                     135.00                   -  
ฟ-03-007 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเท่าไม้อัด 3 มิล. สีขาว แผ่น                     135.00                   -  
ฟ-03-008 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเท่าไม้อัด 3 มิล. เหลือง แผ่น                     135.00                   -  
ฟ-03-009 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเท่าไม้อัด 3 มิล.ดำ แผ่น                     135.00                   -  
ฟ-03-010 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเท่าไม้อัด 3 มิล. ชมพู แผ่น                     135.00                   -  
ฟ-03-011 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ด53x70ซม. 3 มิล. สีขาว แผ่น                          9.80                   -  
ฟ-03-012 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ด53x70ซม. 3 มิล. สีแดง แผ่น                          9.80                   -  
ฟ-03-013 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ด53x70ซม. 3 มิล. สีเขียว แผ่น                          9.80                   -  
ฟ-03-014 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ด53x70ซม. 3 มิล. สีส้ม แผ่น                          9.80                   -  
ฟ-03-015 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ด53x70ซม. 3 มิล. สีน้ำเงิน แผ่น                          9.80                   -  
ฟ-04-001 แฟ้ม แฟ้มซองสอดพลาสติกตราสิงห์ F4 สีฟ้า ซอง                          2.42                   -  
ฟ-04-002 แฟ้ม แฟ้มซองสอดพลาสติกตราสิงห์ F4 สีเหลือง ซอง                          2.42                   30
ฟ-04-003 แฟ้ม แฟ้มซองสอดพลาสติกตราสิงห์ F4 สีชมพู ซอง                          2.42                   15
ฟ-04-004 แฟ้ม แฟ้มซองสอดพลาสติกตราสิงห์ F4 สีเขียว ซอง                          2.42                   28
ฟ-04-005 แฟ้ม แฟ้มเสนอเซ็น ตราH.M. เล่ม                       60.00                   -  
ฟ-04-006 แฟ้ม แฟ้มคลิบบอร์ดโอลิมปิค A4 อัน                       26.99                   62
ฟ-04-007 แฟ้ม แฟ้มโชว์เอกสาร Clear Holder No.310 A4 เล่ม                       42.50                   -  
ฟ-04-008 แฟ้ม แฟ้มตราช้าง 210P/F 2ห่วง 1.5นิ้ว เล่ม                       31.67                     5
ฟ-04-009 แฟ้ม แฟ้มออร์ก้า F992 2ห่วง  F4 เล่ม                       18.34                   33
ฟ-04-010 แฟ้ม แฟ้มไฟล์ไฮเดอร์ ออร์ก้า FB-203 3 ห่วง A4 ปกทึบ เล่ม                       50.00                     1
ฟ-04-011 แฟ้ม แฟ้มโชว์เอกสารอนุบาล สีแดง เล่ม                               -                     -  
ฟ-04-012 แฟ้ม แฟ้มA4 สีฟ้าอนุบาล เล่ม                               -                     -  
ฟ-04-013 แฟ้ม แฟ้ม120F สีน้ำเงินตราโรงเรียน เล่ม                       56.00                     4
ฟ-04-014 แฟ้ม แฟ้มห่วงก้านยก ตราช้าง125F เล่ม                       44.00                     1
ฟ-04-015 แฟ้ม แฟ้มห่วงก้านยก ตราช้าง120F เล่ม                       53.00                   -  
ฟ-04-016 แฟ้ม แฟ้มห่วงตัดครึ่ง ตราม้า เล่ม                       42.00                     1
ฟ-04-017 แฟ้ม แฟ้มหนีบตราช้าง No. 590P/F เล่ม                       31.00                   -  
ฟ-05-001 โฟม โฟม เกรด A  0.5 นิ้ว แผ่น                       17.00                   -  
ฟ-06-001 ฟอง ฟองน้ำล้างจาน อัน                          3.00                   11
ฟ-06-002 ฟอง ฟองน้ำอย่างบาง อัน                          2.50                   -  
ฟ-06-003 ฟอง ฟองน้ำอย่างหนา อัน                          9.17                   -  
ม-01-001 ไม้ ไม้กวาดดอกหญ้า อัน                       20.00                   -  
ม-01-002 ไม้ ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว อัน                       20.00                   -  
ม-01-003 ไม้ ไม้ถูพื้น อัน                       35.00                     2
ม-01-004 ไม้ ไม้ปัดขนไก่ อัน                       50.00                     1
ม-01-005 ไม้ ไม้กวาดยักใย่ อัน                       25.00                   -  
ม-01-006 ไม้ ไม้บรรทัดเหล็ก อัน                       18.50                   -  
ม-01-007 ไม้ ไม้บรรทัดพีวีซีตราสิงห์ อัน                          1.25                   -  
ย-01-001 ยาง ยางลบดินสอ สเต็ดเล่อร์ ก้อน                          2.56                   22
ย-01-002 ยาง ยางลบหมึก สเต็ดเล่อร์ ก้อน                          2.00                   -  
ย-01-003 ยาง ยางวงใหญ่ ถุง                       30.00                   -  
ร-01-001 รองเท้า รองเท้าบู๊ทเบอร์10.5นิ้ว คู่                       45.00                   -  
ล-01-001 ลวดเสียบ ลวดเสียบกระดาษชนิดกลม แบบชุมตราม้า กล่อง                          3.40                     9
ล-02-001 ลิ้นแฟ้ม ลิ้นแฟ้มสีทอง ตรากวาง ขนาด 8 ซม. กล่อง                       38.00                   10
ล-03-001 ลูกแม็กซ์ ลูกแม็กซ์ NO. 10- 1 m ตรา แม็กซ์   ( 27/ 48 ) กล่อง                          3.67                     1
ล-03-002 ลูกแม็กซ์ ลูกแม็กซ์ NO. 35 - 1 m ตรา แม็กซ์   ( 26/ 6 )      กล่อง                          5.00                  237
ล-03-003 ลูกแม็กซ์ ลูกแม็กซ์ No .  1213  FA -H กล่อง                       43.00                   32
ล-03-004 ลูกแม็กซ์ ลูกแม็กซ์ NO. T 3 - 10 mB  ตราแม็กซ์  ( 12 / 10 ) กล่อง                       21.00                     3
ล-03-005 ลูกแม็กซ์ ลูกแม็กซ์ No .  1215  FA -H กล่อง                       48.00                     6
ล-04-001 ลูกเหม็น ลูกเหม็นใส่ห้องน้ำ ถุง                       70.00                     5
ส-01-001 สก๊อตเทปใส สก๊อตเทปใสหลุยส์เทป 36หลา แกนเล็ก ครึ่งนิ้ว ม้วน                          7.50                     1
ส-01-002 สก๊อตเทปใส สก๊อตเทปใส Unitape 36หลา แกนใหญ่ 1นิ้ว ม้วน                       15.84                   18
ส-01-003 สก๊อตเทปใส สก๊อตเทปใส Mil-Spec 36หลา แกนใหญ่ 1 นิ้วครึ่ง ม้วน                          7.50                   19
ส-01-004 สก๊อตเทปใส สก๊อตเทปใส ขนาด 3/4 นิ้ว ม้วน                       11.25                   14
ส-01-005 สก๊อตเทปใส สก๊อตเทปใส Unitape 36หลา แกนใหญ่ 2 นิ้ว ม้วน                       10.00                   15
ส-02-001 สติกเกอร์ สติกเกอร์ใส่แผ่นบางเท่ากระดาษโปสเตอร์ แผ่น                       12.00                  131
ส-02-002 สติกเกอร์ สติกเกอร์ใส A4 แผ่น                          2.40                  244
ส-02-003 สติกเกอร์ สติกเกอร์ลาเบล A10 แพ็ค                       22.00                   30
ส-02-004 สติกเกอร์ สติ๊กเกอร์สี A4 สะท้อนแสง แผ่น                          3.60                   -  
ส-03-008 สมุด สมุดบัญชี  2-3 ช่อง 5 / 100 ยี่ห้อรัชดากร เล่ม                       70.84                   61
ส-03-009 สมุด สมุดทะเบียนหนังสือส่ง เล่ม                       40.00                   14
ส-03-010 สมุด สมุดทะเบียนหนังสือรับ เล่ม                       40.00                   11
ส-03-011 สมุด สมุดพกอนุบาล เล่ม                               -                     -  
ส-03-013 สมุด สมุดมุมมันคละสี F4 5/100 แผ่น เล่ม                       55.00                   27
ส-03-014 สมุด สมุดบัญชี 12-14 ช่อง เบอร์4/150 เล่ม                     400.00                   -  
ส-05-001 สี สีสะท้อนแสงราโด้ 8 ออนซ์ สีแดง ขวด                     170.00                   32
ส-05-002 สี สีสะท้อนแสงราโด้ 8 ออนซ์ สีฟ้า ขวด                     170.00                   23
ส-05-003 สี สีสะท้อนแสงราโด้ 8 ออนซ์ สีเหลือง ขวด                     170.00                   20
ส-05-004 สี สีชอล์คเพนเทล 12 สี กล่อง                       80.00                     1
ส-07-001 ไส้แฟ้ม ไส้แฟ้มออร์ก้า A4 ซอง                          0.60                   -  
ส-07-002 ไส้แฟ้ม ไส้แฟ้มออร์ก้า F4 ซอง                          2.00                   -  
ส-07-003 สก๊อตไบร์ สก๊อตไบร์3เอ็ม แผ่น                          9.17                   -  
ส-08-001 สเปรย์ สเปรย์ปรับอากาศคลีนิค กระป๋อง                       66.00                   -  
ห-02-001 หมึก หมึกเกฮาสีแดง Ti32 ขวด                               -                     23
ห-02-002 หมึก หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 28cc.สีดำ ขวด                          6.50                   12
ห-02-003 หมึก หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 28cc.สีแดง ขวด                          5.00                   11
ห-02-004 หมึก หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 28cc.สีน้ำเงิน ขวด                          5.00                   11
ห-02-005 หมึก หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 30cc. สีดำ ขวด                       37.50                   11
ห-02-006 หมึก หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 30cc. สีน้ำเงิน ขวด                       37.50                     9
ห-02-007 หมึก หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 30 cc.   สีแดง ขวด                       37.50                   12
ห-02-008 หมึก หมึก Epson T026 สีดำ กล่อง                     750.00                     1
ห-02-009 หมึก หมึก Epson T027สี กล่อง                     750.00                     1
ห-02-010 หมึก หมึกCanon BCI-3eBK สีดำ กล่อง                     300.00                     5
ห-02-011 หมึก หมึก LEXMARK E322 กล่อง                 4,935.00                   -  
ห-02-012 หมึก หมึกCanon BCI-3eY สีเหลือง กล่อง                     350.00                     4
ห-02-013 หมึก หมึกCanon BCI-3eC สีฟ้า กล่อง                     350.00                     4
ห-02-014 หมึก หมึกCanon BCI-3eM สีบานเย็น กล่อง                     350.00                     4
ห-02-015 หมึก หมึก HP Laser Jet 92A 1100-3200 C4092A กล่อง                 2,300.00                     3
ห-02-016 หมึก หมึก HP Laser Jet 06F 5L,6L C3906F กล่อง                 2,300.00                     3
ห-02-017 หมึก หมึก Canon LBP-250/350/800/810/1110/ EP-22 กล่อง                 2,300.00                     5
ห-02-018 หมึก หมึก HP Laser Jet 2100, 2100M, 2100N กล่อง                 3,600.00                     6
ห-02-019 หมึก หมึกเครื่องพิมพ์ดีด ไฟฟ้า โอลิมเปีย รุ่นมาสเตอร์ไทน์ กล่อง                     157.00                   -  
ห-02-020 หมึก หมึกCanon รุ่นs330 BCI-24 สีดำ กล่อง                     250.00                   -  
ห-02-021 หมึก หมึกCanon รุ่นs330 BCI-24 สี กล่อง                     470.00                   -  
ห-02-022 หมึก หมึก HP C1823D สีดำ กล่อง                 1,350.00                     1
ห-02-023 หมึก หมึก HP 51645 สี กล่อง                 1,150.00                     1
ห-02-024 หมึก หมึก HP C8728A สี กล่อง                     900.00                     1
ห-02-025 หมึก หมึก HP C8727A สีดำ กล่อง                     800.00                   -  
ห-03-001 หมุด หมุดติดบอร์ด E51 กล่อง                       21.00                     1
ห-05-001 เหล็ก เหล็กเสียบกระดาษ อัน                          9.17                   -  
อ-02-001 เอกสาร ใบสำคัญรับเงิน สีเขียว เล่ม                               -                       7
อ-02-002 เอกสาร ใบสั่งจ่ายเงิน เล่ม                       47.00                  120
อ-02-003 เอกสาร ใบสำคัญสั่งจ่ายเงิน เล่ม                               -                     39
อ-02-004 เอกสาร ใบนัดรับเช็ค เล่ม                               -                     -  
อ-02-005 เอกสาร ใบเบิกพัสดุ เล่ม                       58.00                   92
อ-02-006 เอกสาร ใบขออนุมัติซื้อ เล่ม                       65.00                  106
อ-02-007 เอกสาร ใบตรวจรับสินค้า เล่ม                       83.50                   95
อ-02-008 เอกสาร ใบแจ้งความจำนง เล่ม                       54.00                   95
อ-02-009 เอกสาร ใบสรุปยอดรายรับประจำวัน เล่ม                               -                     65
อ-02-010 เอกสาร ใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย เล่ม                               -                     74
อ-02-011 เอกสาร ใบสำคัญเบิกเงินงบประมาณ เล่ม                               -                     79
อ-02-012 เอกสาร ใบสรุปยอดเงินฝากธนาคาร เล่ม                               -                     40
อ-02-013 เอกสาร บิลส่งของชั่วคราว เล่ม                       15.00                   80
อ-02-014 เอกสาร บิลเงินสด เล่ม                               -                     -  
อ-02-015 เอกสาร บันทึกการติดต่อ เล่ม                               -                     -  
           
สินค้าจำหน่าย
รหัสพัสดุ ประเภท รายการ/ยี่ห้อ/คุณลักษณะ หน่วยนับ  ราคาทุน/หน่วย  ยอดคงเหลือ
ก-01-001 กระดุม กระดุม เสื้อ ม.ปลาย แพ็ค                               -                     -  
ก-02-002 กระเป๋า กระเป๋านักเรียนหิ้วดำ 18 นิ้ว 2 กุญแจ ม.ต้น ใบ                               -                    140
ก-02-003 กระเป๋า กระเป๋านักเรียนหิ้วดำ 17 นิ้ว 2 หูเสียบ ม.ปลาย ใบ                               -                     33
ก-02-004 กระเป๋า กระเป๋าเป้นักเรียนสีกรม 8713 ใบ                               -                    126
ก-02-005 กระเป๋า กระเป๋าเป้นักเรียนสีกรม 56-1327 ใบ                               -                    220
ก-02-006 กระเป๋า กระเป๋าเป้ว่ายน้ำสีน้ำเงิน ใบ                               -                     -  
ก-02-007 กระเป๋า กระเป๋าเป้อนุบาลสีแดง ใบ                               -                    140
ก-02-008 กระเป๋า กระเป๋าเอกสารครู 4360 ใบ                               -                     39
ก-02-009 กระเป๋า กระเป๋าเป้สีกรม 56-594 ใบ                               -                     -  
ก-03-001 กระโปรง กระโปรงนักเรียนม.ปลาย No.S ตัว                               -                       5
ก-03-002 กระโปรง กระโปรงนักเรียนม.ปลาย No.SS ตัว                               -                     -  
ก-03-003 กระโปรง กระโปรงนักเรียนม.ปลาย No.M ตัว                               -                     20
ก-03-004 กระโปรง กระโปรงนักเรียนม.ปลาย No.L ตัว                               -                     21
ก-03-005 กระโปรง กระโปรงนักเรียนม.ปลาย No.XL ตัว                               -                     -  
ก-04-001 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.2L ตัว                               -                     34
ก-04-002 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.3L ตัว                               -                     45
ก-04-003 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.3S ตัว                               -                     43
ก-04-004 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.4S ตัว                               -                    129
ก-04-005 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.5S ตัว                               -                    115
ก-04-006 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.L ตัว                               -                     -  
ก-04-007 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.M ตัว                               -                     -  
ก-04-008 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.S ตัว                               -                     50
ก-04-009 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.4L ตัว                               -                     88
ก-04-010 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.6S ตัว                               -                     50
ก-04-011 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.XL ตัว                               -                     -  
ก-04-012 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.2S ตัว                               -                       8
ก-04-013 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น พิเศษ44 ตัว                               -                     18
ก-04-014 กางเกง กางเกงพละอนุบาล No.S ตัว                               -                       7
ก-04-015 กางเกง กางเกงพละอนุบาล No.M ตัว                               -                       2
ก-04-016 กางเกง กางเกงพละอนุบาล No.L ตัว                               -                       3
ก-04-017 กางเกง กางเกงพละอนุบาล No.LL ตัว                               -                     33
ก-04-018 กางเกง กางเกงพละอนุบาล No.XL ตัว                               -                     32
ก-04-019 กางเกง กางเกงพละม.ปลาย No.S ตัว                               -                     -  
ก-04-020 กางเกง กางเกงพละม.ปลาย No.M ตัว                               -                     -  
ก-04-021 กางเกง กางเกงพละม.ปลาย No.L ตัว                               -                     -  
ก-04-022 กางเกง กางเกงพละม.ปลาย No.XL ตัว                               -                     -  
ก-04-023 กางเกง กางเกงพละม.ปลาย No.XXL ตัว                               -                       1
ก-04-024 กางเกง กางเกงพละม.ปลาย พิเศษ ตัว                               -                     -  
ก-04-025 กางเกง กางเกงพละม.ปลาย 3L ตัว                               -                     -  
ก-04-026 กางเกง กางเกงพละม.ปลาย 4L ตัว                               -                     -  
ก-05-001 แก้ว แก้วน้ำตราม้า เบอร์ 5 ใบ                               -                     59
ข-01-001 เข็ม เข็มติดอก ม.ปลาย อัน                               -                     50
ช-01-001 ชุดว่ายน้ำ กางเกงว่ายน้ำ B 117 เบอร์ 4 ตัว                               -                     -  
ช-01-002 ชุดว่ายน้ำ กางเกงว่ายน้ำ B 117 เบอร์ 6 ตัว                               -                     -  
ช-01-003 ชุดว่ายน้ำ กางเกงว่ายน้ำ B 117 เบอร์ 8 ตัว                               -                     -  
ช-01-004 ชุดว่ายน้ำ กางเกงว่ายน้ำ B 117 เบอร์ 10 ตัว                               -                     -  
ช-01-005 ชุดว่ายน้ำ กางเกงว่ายน้ำ B 117 เบอร์ 12 ตัว                               -                     -  
ช-01-006 ชุดว่ายน้ำ กางเกงว่ายน้ำ B 117 เบอร์ 14 ตัว                               -                     25
ช-01-007 ชุดว่ายน้ำ กางเกงว่ายน้ำ M 117 เบอร์ S ตัว                               -                     -  
ช-01-008 ชุดว่ายน้ำ กางเกงว่ายน้ำ M 117 เบอร์ M ตัว                               -                     21
ช-01-009 ชุดว่ายน้ำ กางเกงว่ายน้ำ M 117 เบอร์ L ตัว                               -                     -  
ช-01-010 ชุดว่ายน้ำ กางเกงว่ายน้ำ M 117 เบอร์ XL ตัว                               -                     -  
ช-01-011 ชุดว่ายน้ำ กางเกงว่ายน้ำ M 117 เบอร์ XXL ตัว                               -                     -  
ช-01-012 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ G 7147 เบอร์ 8 ตัว                               -                     -  
ช-01-013 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ G 7147 เบอร์ 10 ตัว                               -                     -  
ช-01-014 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ G 7147 เบอร์ 12 ตัว                               -                     -  
ช-01-015 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ G 7147 เบอร์ 14 ตัว                               -                     -  
ช-01-016 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ G 246 เบอร์ 4 ตัว                               -                     -  
ช-01-017 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ G 246 เบอร์ 6 ตัว                               -                     -  
ช-01-018 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ G 246 เบอร์ 8 ตัว                               -                     -  
ช-01-019 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ G 246 เบอร์ 10 ตัว                               -                     -  
ช-01-020 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ G 246 เบอร์ 12 ตัว                               -                     -  
ช-01-021 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ G 246 เบอร์ 14 ตัว                               -                     -  
ช-01-022 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ T 7147 เบอร์ S ตัว                               -                     -  
ช-01-023 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ T 7147 เบอร์ M ตัว                               -                     -  
ช-01-024 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ T 7147 เบอร์ L ตัว                               -                     -  
ช-01-025 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ W  7147 เบอร์ S ตัว                               -                     -  
ช-01-026 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ W  7147 เบอร์ M ตัว                               -                     -  
ช-01-027 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ W  7147 เบอร์ L ตัว                               -                     -  
ช-01-028 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ W  7147 เบอร์ XL ตัว                               -                     -  
ช-01-029 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ W  7147 เบอร์ XXL ตัว                               -                     -  
ช-01-030 ชุดว่ายน้ำ หมวกว่ายน้ำ เบอร์ A98 ใบ                               -                     -  
ช-01-031 ชุดว่ายน้ำ หมวกว่ายน้ำ เบอร์ A99 ใบ                               -                     -  
ว-01-001 แว่นตา แว่นตาว่ายน้ำ รุ่น OTTER อัน                               -                     -  
ว-01-002 แว่นตา แว่นตาว่ายน้ำ รุ่น LITTLE RIPPER อัน                               -                     -  
น-01-001 เนคไท เนคไทประถม-ม.ต้น No.8 เส้น                               -                    188
น-01-002 เนคไท เนคไทประถม-ม.ต้น No.10 เส้น                               -                     36
น-01-003 เนคไท เนคไทม.ปลาย เส้น                               -                     -  
ส-02-001 สมุด สมุดจดการบ้าน เล่ม                               -                     61
ส-02-002 สมุด สมุดใบลา เล่ม                               -                     75
ส-02-003 สมุด สมุดวาดเขียน เล่มเล็ก ตราโรงเรียน เล่ม                               -                 2,044
ส-02-004 สมุด สมุดวาดเขียน เล่มใหญ่ ตราโรงเรียน เล่ม                               -                 3,987
ส-02-005 สมุด สมุด20แผ่น สีชมพู เล่ม                               -                 9,641
ส-02-006 สมุด สมุด40แผ่น สีขาว เล่ม                               -                 5,700
ส-02-007 สมุด สมุด80แผ่น สีแดง เล่ม                               -                 6,400
ส-02-008 สมุด สมุดรายงาน เล่ม                               -                 1,200
ส-03-001 สาย สายเข็มขัดหนัง No.30 เส้น                               -                    108
ส-03-002 สาย สายเข็มขัดหนัง No.32 เส้น                               -                     42
ส-03-003 สาย สายเข็มขัดหนัง No.34 เส้น                               -                     38
ส-03-004 สาย สายเข็มขัดหนัง No.36 เส้น                               -                     81
ส-03-005 สาย สายเข็มขัดหนัง No.38 เส้น                               -                     58
ส-03-006 สาย สายเข็มขัดหนัง No.40 เส้น                               -                     48
ส-03-007 สาย สายเข็มขัดหนัง No.42 เส้น                               -                     60
ส-03-008 สาย สายเข็มขัดหนัง No.44 เส้น                               -                     24
ส-03-009 สาย สายเข็มขัดหนัง No.46 เส้น                               -                     24
ส-03-010 สาย สายเข็มขัดหนัง No.48 เส้น                               -                     36
ส-03-011 สาย สายเข็มขัดหนัง No.50 เส้น                               -                     27
ส-04-001 เสื้อ เสื้อนักเรียนม.ปลาย No.SS ตัว                               -                     -  
ส-04-002 เสื้อ เสื้อนักเรียนม.ปลาย No.S ตัว                               -                     -  
ส-04-003 เสื้อ เสื้อนักเรียนม.ปลาย No.M ตัว                               -                     20
ส-04-004 เสื้อ เสื้อนักเรียนม.ปลาย No.L ตัว                               -                     -  
ส-04-005 เสื้อ เสื้อนักเรียนม.ปลาย No.XL ตัว                               -                     -  
ส-04-006 เสื้อ เสื้อพละสีฟ้าประถม-ม.ต้น No.2L ตัว                               -                     90
ส-04-007 เสื้อ เสื้อพละสีฟ้าประถม-ม.ต้น No.3L ตัว                               -                     74
ส-04-008 เสื้อ เสื้อพละสีฟ้าประถม-ม.ต้น No.4L ตัว                               -                    101
ส-04-009 เสื้อ เสื้อพละสีฟ้าประถม-ม.ต้น No.L ตัว                               -                     37
ส-04-010 เสื้อ เสื้อพละสีฟ้าประถม-ม.ต้น No.M ตัว                               -                     51
ส-04-011 เสื้อ เสื้อพละสีฟ้าประถม-ม.ต้น No.S ตัว                               -                     85
ส-04-012 เสื้อ เสื้อพละสีฟ้าประถม-ม.ต้น No.XL ตัว                               -                     -  
ส-04-013 เสื้อ เสื้อพละม.ปลาย No.S ตัว                               -                     -  
ส-04-014 เสื้อ เสื้อพละม.ปลาย No.M ตัว                               -                     -  
ส-04-015 เสื้อ เสื้อพละม.ปลาย No.L ตัว                               -                     -  
ส-04-016 เสื้อ เสื้อพละม.ปลาย No.XL ตัว                               -                     -  
ส-04-017 เสื้อ เสื้อพละม.ปลาย No.XXL ตัว                               -                     -  
ส-04-018 เสื้อ เสื้อพละม.ปลาย No.3L ตัว                               -                     -  
ส-04-019 เสื้อ เสื้อพละม.ปลาย No.4L ตัว                               -                     -  
ส-04-020 เสื้อ เสื้อพละม.ปลาย พิเศษ ตัว                               -                     -  
ส-04-021 เสื้อ เสื้อเจ็คเก็ตสีดำมีโลโก้คณะฯ ตัว                               -                     -  
ห-01-001 หนังสือ หนังสือ สมุดคัพท์ ป.4ปี45 เล่ม                               -                     28
ห-01-002 หนังสือ หนังสือ สมุดคัพท์ ป.5ปี45 เล่ม                               -                     20
ห-01-003 หนังสือ หนังสือ ABC อนุบาล 2 เล่ม                               -                       2
ห-01-004 หนังสือ สมุดรายงานผลการเรียน (เก่า) ป.2ปี45 เล่ม                               -                     20
ห-01-005 หนังสือ สมุดรายงานผลการเรียน (เก่า) ป.3ปี45 เล่ม                               -                     17
ห-01-006 หนังสือ สมุดรายงานผลการเรียน (เก่า) ป.5 - ป.6ปี45 เล่ม                               -                     52
ห-01-007 หนังสือ สมุดรายงานผลการเรียน (เก่า) ม.1 - ม.3ปี45 เล่ม                               -                     32
ห-01-008 หนังสือ หนังสือภาษาอังกฤษ Wearing It Together ม.4ปี45 เล่ม                               -                       5
ห-01-009 หนังสือ หนังสือภาษาอังกฤษ Grammar One ป.5ปี45 เล่ม                               -                     32
ห-01-010 หนังสือ หนังสือภาษาอังกฤษ Grammar Two ป.6ปี45 เล่ม                               -                     62
ห-01-011 หนังสือ หนังสือภาษาอังกฤษ  The Harbour ป.5ปี45 เล่ม                               -                     44
ห-01-012 หนังสือ หนังสือภาษาอังกฤษ Phyming Riddles ป.5ปี45 เล่ม                               -                     29
ห-01-013 หนังสือ หนังสือภาษาอังกฤษ The Dog Show ป.6ปี45 เล่ม                               -                     44
ห-01-014 หนังสือ ภาษาจีนแบบฝึกหัดเล่ม 1 เล่ม                               -                     -  
ห-01-015 หนังสือ ภาษาจีนแบบเรียนเล่ม 1 เล่ม                               -                     -  
ห-01-016 หนังสือ ภาษาโลโก (คอมพิวเตอร์) เล่ม                               -                       8
ห-01-017 หนังสือ ภาษาจีนแบบฝึกหัดเล่ม 2 เล่ม                               -                     -  
ห-01-018 หนังสือ ภาษาจีนแบบเรียนเล่ม 2 เล่ม                               -                     -  
ห-01-019 หนังสือ ภาษาจีนแบบฝึกหัดเล่ม 3 เล่ม                               -                     -  
ห-01-020 หนังสือ ภาษาจีนแบบเรียนเล่ม 3 เล่ม                               -                     -  
ห-02-001 หัวเข็มขัด หัวเข็มขัด sl อัน                               -                    156
อ-01-001 เอี้ยม เอี้ยมอนุบาล สีชมพู ตัว                               -                    623
อ-01-002 เอี้ยม เอี้ยมอนุบาล สีเหลือง ตัว                               -                    370
อ-01-003 เอี้ยม เอี้ยมอนุบาล สีเขียว ตัว                               -                     64