รายการพัสดุ พร้อมยอดคงเหลือ  ณ วันที่ 1 เมษายน  2547
รหัสพัสดุ ประเภท รายการ/ยี่ห้อ/คุณลักษณะ หน่วยนับ ราคาทุน/หน่วย(บาท)  ยอดคงเหลือ
D-01-001 ค้างสต๊อก PEN HOLDER (FLYING ENGLES 118)  โหล                     -                              8
D-01-002 ค้างสต๊อก PEN HOLDER (UNION)  โหล                     -                            12
D-01-003 ค้างสต๊อก PEN HOLDER)  โหล                     -                              1
D-01-004 ค้างสต๊อก The Menuscript Book  เล่ม                     -                      2,161
D-01-005 ค้างสต๊อก กระดาษไขริโซ่  กล่อง                     -                            21
D-01-006 ค้างสต๊อก กระดาษบรู๊ทโรเนียวสีน้ำตาล  รีม                     -                            30
D-01-007 ค้างสต๊อก กระเป๋านักเรียนสีดำหูหิ้ว  ใบ                     -                            12
D-01-008 ค้างสต๊อก กระเป๋าอนุบาลสีฟ้า (ผ้า)  ใบ                     -                            20
D-01-009 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียน ประถม 1- 4 สีกรมท่ามีสาย  No. L  ตัว                     -                            19
D-01-010 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียน ประถม 1- 4 สีกรมท่ามีสาย  No. M  ตัว                     -                            16
D-01-011 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียน ประถม 1- 4 สีกรมท่ามีสาย  No. XL  ตัว                     -                            28
D-01-012 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนหญิง อนุบาล No.2S  ตัว                     -                          118
D-01-013 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนหญิง อนุบาล No.L (สีกรม)  ตัว                     -                            44
D-01-014 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนหญิง อนุบาล No.L (สีน้ำเงิน)  ตัว                     -                            46
D-01-015 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนหญิง อนุบาล No.M  ตัว                     -                            28
D-01-016 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนหญิง อนุบาล No.S  ตัว                     -                            47
D-01-017 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนหญิง อนุบาล No.XL  ตัว                     -                            46
D-01-018 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนอนุบาล ร้านสมใจนึก No. L  ตัว                     -                              1
D-01-019 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนอนุบาล ร้านสมใจนึก No. M  ตัว                     -                              1
D-01-020 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนอนุบาล ร้านสมใจนึก No. S  ตัว                     -                              1
D-01-021 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนอนุบาล ร้านสมใจนึก No. XL  ตัว                     -                              1
D-01-022 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนอนุบาล ร้านสมใจนึก No. XXL  ตัว                     -                              2
D-01-023 ค้างสต๊อก กระโปรงนักเรียนอนุบาล ร้านสมใจนึก ใหญ่พิเศษ  ตัว                     -                              1
D-01-024 ค้างสต๊อก กางเกงนักเรียนอนุบาล  ร้านสมใจนึก  ตัว                     -                              1
D-01-025 ค้างสต๊อก กางเกงนักเรียนอนุบาล ชาย  No. 2S  ตัว                     -                          119
D-01-026 ค้างสต๊อก กางเกงนักเรียนอนุบาล ชาย  No. L  ตัว                     -                              1
D-01-027 ค้างสต๊อก กางเกงนักเรียนอนุบาล ชาย  No. M  ตัว                     -                            16
D-01-028 ค้างสต๊อก กางเกงนักเรียนอนุบาล ชาย  No. S  ตัว                     -                            44
D-01-029 ค้างสต๊อก กางเกงนักเรียนอนุบาล ชาย  No. XL  ตัว                     -                              3
D-01-030 ค้างสต๊อก กางเกงพละอนุบาล No. 2L  ตัว                     -                            40
D-01-031 ค้างสต๊อก กางเกงพละอนุบาล No. 2S  ตัว                     -                            73
D-01-032 ค้างสต๊อก กางเกงพละอนุบาล No. 3S  ตัว                     -                            51
D-01-033 ค้างสต๊อก กางเกงพละอนุบาล No. M  ตัว                     -                            61
D-01-034 ค้างสต๊อก กางเกงพละอนุบาล No. S  ตัว                     -                            37
D-01-035 ค้างสต๊อก กางเกงพละอนุบาล No. XL  ตัว                     -                            42
D-01-036 ค้างสต๊อก กางเกงพละอนุบาล No. XXL  ตัว                     -                            24
D-01-037 ค้างสต๊อก กางเกงลูกเสือ  No.  23 x14  ตัว                     -                              1
D-01-038 ค้างสต๊อก กางเกงลูกเสือ  No.  24 x 14  ตัว                     -                              1
D-01-039 ค้างสต๊อก กางเกงลูกเสือ  No.  27 x17  ตัว                     -                              1
D-01-040 ค้างสต๊อก กางเกงลูกเสือ  No.  28 x18  ตัว                     -                              1
D-01-041 ค้างสต๊อก กางเกงลูกเสือ  No.  29 x 19  ตัว                     -                              2
D-01-042 ค้างสต๊อก กางเกงลูกเสือ  No.  32 x20  ตัว                     -                              1
D-01-043 ค้างสต๊อก ของขวัญวันวาเลนไทน์  ชิ้น                     -                              9
D-01-044 ค้างสต๊อก ครีมนวดผม  BEIRA  200 ml.  ขวด                     -                            22
D-01-045 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 2 บาท เลขที่ 301-400  เล่ม                     -                          100
D-01-046 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 2 บาท เลขที่ 481-4000  เล่ม                     -                      3,520
D-01-047 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 3 บาท เลขที่ 321-5000  เล่ม                     -                      4,680
D-01-048 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 10201-10300  เล่ม                     -                          100
D-01-049 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 10301-10400  เล่ม                     -                          100
D-01-050 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 10401-10500  เล่ม                     -                          100
D-01-051 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 10501-10600  เล่ม                     -                          100
D-01-052 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 10601-10700  เล่ม                     -                          100
D-01-053 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 10701-10770  เล่ม                     -                            70
D-01-054 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 10772-10800  เล่ม                     -                            29
D-01-055 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 10801-10900  เล่ม                     -                          100
D-01-056 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 10901-10978  เล่ม                     -                            78
D-01-057 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 10980-11000  เล่ม                     -                            20
D-01-058 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 11001-11149  เล่ม                     -                          148
D-01-059 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 11151-11204  เล่ม                     -                            54
D-01-060 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 11206-11851  เล่ม                     -                          646
D-01-061 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 11853-12000  เล่ม                     -                          148
D-01-062 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 5301-5315  เล่ม                     -                            10
D-01-063 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 5317-5366  เล่ม                     -                            44
D-01-064 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 5368-5400  เล่ม                     -                            33
D-01-065 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 5401-5472  เล่ม                     -                            72
D-01-066 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 5474-5910  เล่ม                     -                          437
D-01-067 ค้างสต๊อก คูปองอาหาร 5 บาท เลขที่ 5912-6000  เล่ม                     -                            89
D-01-068 ค้างสต๊อก คู่มือเตรียมสอบ  ม.3  ภาคเรียนที่ 2  เล่ม                     -                              5
D-01-069 ค้างสต๊อก คู่มือนักเรียน  เล่ม                     -                      1,634
D-01-070 ค้างสต๊อก เครื่องดนตรี  (สยามดนตรี)   อัน                     -                            19
D-01-071 ค้างสต๊อก เครื่องดนตรี  (สยามดนตรี)    ชำรุด  อัน                     -                              3
D-01-072 ค้างสต๊อก เครื่องดนตรี (MELODY)  ตัว                     -                            19
D-01-073 ค้างสต๊อก ดอกมะลิวันแม่  ดอก                     -                             -  
D-01-074 ค้างสต๊อก ดาวลูกเสือ สีส้ม  ดวง                     -                          231
D-01-075 ค้างสต๊อก ถุงเท้าลูกเสือ  คู่                     -                              5
D-01-076 ค้างสต๊อก ทำเนียบรุ่น  50 ปี      ( 344 ห่อ / 3 เล่ม )  เล่ม            300.00                    1,006
D-01-077 ค้างสต๊อก ที่ทับกระดาษ (หิน ตรา SL.)  อัน               30.00                           -  
D-01-078 ค้างสต๊อก แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1  เล่ม 1  เล่ม               48.00                            5
D-01-079 ค้างสต๊อก แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1  เล่ม 2  เล่ม               55.00                            7
D-01-080 ค้างสต๊อก แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย   " อ่านเอาเรื่อง "    ป.3  เล่ม               40.00                            4
D-01-081 ค้างสต๊อก แบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาไทย ป.3 (หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย)  เล่ม               40.00                            6
D-01-082 ค้างสต๊อก ปลอกหมอน  ใบ                     -                             -  
D-01-083 ค้างสต๊อก ผ้าปูที่นอน อนุบาล  ผืน                     -                             -  
D-01-084 ค้างสต๊อก พวงกุญแจ SL. แบบที่ 1  อัน            100.00                          88
D-01-085 ค้างสต๊อก พวงกุญแจ SL. แบบที่ 2  อัน            100.00                           -  
D-01-086 ค้างสต๊อก พวงกุญแจ SL. แบบที่ 3  อัน            100.00                        145
D-01-087 ค้างสต๊อก พวงกุญแจ SL. แบบที่ 4  อัน            100.00                        125
D-01-088 ค้างสต๊อก พวงกุญแจ SL. แบบที่ 5  อัน            100.00                          82
D-01-089 ค้างสต๊อก แฟ้มกระดาษตราโรงเรียนรุ่น ปี 41  แฟ้ม               15.00                        194
D-01-090 ค้างสต๊อก แฟ้มกระดาษตราโรงเรียนรุ่นปี 43-44  แฟ้ม               12.00                        178
D-01-091 ค้างสต๊อก แฟ้มกระดาษตราโรงเรียนรุ่นปี 45  แฟ้ม               24.00                          98
D-01-092 ค้างสต๊อก ยาสระผม  BEIRA  200 ml.  ขวด                     -                            16
D-01-093 ค้างสต๊อก ยาสีฟันโคโดโมไลอ้อน  กล่อง                     -                             -  
D-01-094 ค้างสต๊อก โลโก้ติดกระเป๋าเสื้อนักเรียนอนุบาล  ผืน               25.00                          93
D-01-095 ค้างสต๊อก โลโก้ติดหน้ารถ (ตราโรงเรียน)  อัน            500.00                          88
D-01-096 ค้างสต๊อก สมุดจดการบ้านประจำวัน  เล่ม               15.00                        172
D-01-097 ค้างสต๊อก สมุดรายงานผลการเรียน ป.1- ป.2  เล่ม               10.00                          94
D-01-098 ค้างสต๊อก สมุดรายงานผลการเรียน ป.3- ป.4  เล่ม               10.00                        516
D-01-099 ค้างสต๊อก สมุดรายงานผลการเรียน ป.5- ป.6  เล่ม               10.00                        474
D-01-100 ค้างสต๊อก สมุดรายงานผลการเรียนอนุบาล  เล่ม                 6.00                        104
D-01-101 ค้างสต๊อก สายเข็มขัดลูกเสือ  เส้น                     -                            42
D-01-102 ค้างสต๊อก สายเข็มขัดหนัง  เส้น                     -                            20
D-01-103 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย  (SLOOPY)  No. 2S  ตัว                     -                              2
D-01-104 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย  (SLOOPY)  No. 3S  ตัว                     -                              1
D-01-105 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย  (SLOOPY)  No. 44  ตัว                     -                              4
D-01-106 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย (เชิ๊ต) No. 34  ตัว                     -                            50
D-01-107 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย (เชิ๊ต) No. 36  ตัว                     -                            45
D-01-108 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย (เชิ๊ต) No. 38  ตัว                     -                            50
D-01-109 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย No. 2L  ตัว                     -                            49
D-01-110 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย No. 2S  ตัว                     -                          137
D-01-111 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย No. 3L  ตัว                     -                            64
D-01-112 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย No. L  ตัว                     -                              3
D-01-113 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย No. M  ตัว                     -                            15
D-01-114 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย No. S  ตัว                     -                            74
D-01-115 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนชาย No. XL  ตัว                     -                              2
D-01-116 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนหญิง คอบัว  No. L  ตัว                     -                          112
D-01-117 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนหญิง คอบัว  No. M  ตัว                     -                          132
D-01-118 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนหญิง คอบัว  No. S  ตัว                     -                          134
D-01-119 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนหญิง คอบัว  No. SS  ตัว                     -                          155
D-01-120 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนหญิง คอบัว  No. XL  ตัว                     -                            33
D-01-121 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนหญิง ป.5-ป.6  No. M  ตัว                     -                            10
D-01-122 ค้างสต๊อก เสื้อนักเรียนหญิง ป.5-ป.6  No. s  ตัว                     -                            32
D-01-123 ค้างสต๊อก เสื้อยืด SL.  ตัว            100.00                          62
D-01-124 ค้างสต๊อก เสื้อลูกเสือ   No. 34  ตัว                     -                              1
D-01-125 ค้างสต๊อก เสื้อลูกเสือ   No. 36  ตัว                     -                              1
D-01-126 ค้างสต๊อก เสื้อลูกเสือ   No. 38  ตัว                     -                              1
D-01-127 ค้างสต๊อก เสื้อลูกเสือ   No. 42  ตัว                     -                              1
D-01-128 ค้างสต๊อก เสื้อลูกเสือ   No. 44  ตัว                     -                              1
D-01-129 ค้างสต๊อก เสื้อลูกเสือ   No. 48  ตัว                     -                              1
D-01-130 ค้างสต๊อก เสื้อลูกเสือ   No. 50  ตัว                     -                              1
D-01-131 ค้างสต๊อก หนังสือ   Rainforest    (ของปี 44)  เล่ม               14.00                        106
D-01-132 ค้างสต๊อก หนังสือ Get Set Go ( Pupil 's book4)    (ของปี 44)  เล่ม            139.00                          10
D-01-133 ค้างสต๊อก หนังสือ Get Set Go ( Workbook 1)    (ของปี 44)  เล่ม               99.00                          27
D-01-134 ค้างสต๊อก หนังสือ Get Set Go ( Workbook 2)    (ของปี 44)  เล่ม               99.00                          10
D-01-135 ค้างสต๊อก หนังสือ Get Set Go ( Workbook 3)    (ของปี 44)  เล่ม               99.00                            8
D-01-136 ค้างสต๊อก หนังสือ Get Set Go ( Workbook 4)    (ของปี 44)  เล่ม               99.00                            6
D-01-137 ค้างสต๊อก หนังสือ GRAMMAR  ชั้น ม.1    (ของปี 44)  เล่ม            189.00                          14
D-01-138 ค้างสต๊อก หนังสือ GRAMMAR  ชั้น ม.3    (ของปี 44)  เล่ม            189.00                          69
D-01-139 ค้างสต๊อก หนังสือ LITTLE DOT BOY    (ของปี 44)  เล่ม               85.00                            1
D-01-140 ค้างสต๊อก หนังสือ New Model English-Thai Dictionary     (ของปี 43-ปี44)  เล่ม               85.00                        100
D-01-141 ค้างสต๊อก หนังสือ Oxford Wordpower Dictionary  (ของปี 43-ปี44)  เล่ม            325.00                          18
D-01-142 ค้างสต๊อก หนังสือ POEMS FOR KIDS (ของปี 44)  เล่ม               55.00                            1
D-01-143 ค้างสต๊อก หนังสือ Record Pages  (ของปี 41)  เล่ม                     -                              4
D-01-144 ค้างสต๊อก หนังสือ SRA  (ของปี 44)  เล่ม               38.00                          18
D-01-145 ค้างสต๊อก หนังสือ The Forest  (ของปี 44)  เล่ม               12.00                          57
D-01-146 ค้างสต๊อก หนังสือ The Story of Running Water  (ของปี 44)  เล่ม               15.00                          73
D-01-147 ค้างสต๊อก หนังสือ Two By Two  (ของปี 44)  เล่ม               13.00                          69
D-01-148 ค้างสต๊อก หนังสือ คณิตศาสตร์ เล่ม 1    (อนุบาล 1)  เล่ม                     -                            29
D-01-149 ค้างสต๊อก หนังสือ งานเกษตร  (กพอ.)  ป.1  เล่ม               40.00                          10
D-01-150 ค้างสต๊อก หนังสือการสะกดคำ   ป.5  (ของปี 44)  เล่ม               40.00                            4
D-01-151 ค้างสต๊อก หนังสือคณิตศาสตร์  เล่ม 1 หน่วยที่ 1-16   อนุบาล 2  เล่ม                     -                            48
D-01-152 ค้างสต๊อก หนังสือคณิตศาสตร์  เล่ม 2 หน่วยที่ 18-32   อนุบาล 1  เล่ม                     -                            45
D-01-153 ค้างสต๊อก หนังสือคณิตศาสตร์ 1  อนุบาล 3  เล่ม                     -                            24
D-01-154 ค้างสต๊อก หนังสือคณิตศาสตร์ 1 (เสริมทักษะคณิตศาสตร์) ค 031 ระดับมัธยมต้น  เล่ม               13.00                            6
D-01-155 ค้างสต๊อก หนังสือคณิตศาสตร์ 2 อนุบาล 2  เล่ม                     -                            55
D-01-156 ค้างสต๊อก หนังสือคณิตศาสตร์ 2 อนุบาล 3  เล่ม                     -                            26
D-01-157 ค้างสต๊อก หนังสืองานบ้าน เล่ม 1   (กพอ.)  ป.1  เล่ม               40.00                          10
D-01-158 ค้างสต๊อก หนังสืองานประดิษฐ์และงานช่าง 1    ประถม 1  เล่ม               45.00                          13
D-01-159 ค้างสต๊อก หนังสือดรุณศึกษา  ป.1  เล่ม               27.00                            2
D-01-160 ค้างสต๊อก หนังสือดรุณศึกษา  ป.2  เล่ม               38.00                          30
D-01-161 ค้างสต๊อก หนังสือดรุณศึกษา  ป.4  เล่ม               38.00                            5
D-01-162 ค้างสต๊อก หนังสือแบบฝึกคัดไทย ป.5  เล่ม               12.00                            1
D-01-163 ค้างสต๊อก หนังสือแบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์  อนุบาล 1  เล่ม                     -                              1
D-01-164 ค้างสต๊อก หนังสือแบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ เล่ม 1  ป.1  เล่ม                     -                              1
D-01-165 ค้างสต๊อก หนังสือแบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ เล่ม 2  ป.1  เล่ม                     -                              1
D-01-166 ค้างสต๊อก หนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 1  ป. 1  เล่ม                     -                              1
D-01-167 ค้างสต๊อก หนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 2  ป. 1  เล่ม                     -                              2
D-01-168 ค้างสต๊อก หนังสือแบบหัดอ่านภาษไทย เล่ม 1  อนุบาล 1  เล่ม               48.00                            2
D-01-169 ค้างสต๊อก หนังสือภาษาไทย 2  อนุบาล 3  เล่ม                     -                            20
D-01-170 ค้างสต๊อก หนังสือภาษาไทย เล่ม 1 หน่วยที่ 1 - 17   อนุบาล 3  เล่ม                     -                            45
D-01-171 ค้างสต๊อก หนังสือภาษาไทย เล่ม 1 หน่วยที่ 1-16    อนุบาล 2  เล่ม                     -                            48
D-01-172 ค้างสต๊อก หนังสือภาษาไทย เล่ม 1 หน่วยที่ 1-17    อนุบาล 1  เล่ม                     -                            22
D-01-173 ค้างสต๊อก หนังสือภาษาไทย เล่ม 2 หน่วยที่ 18-34  อนุบาล 1  เล่ม               40.00                          29
D-01-174 ค้างสต๊อก หนังสือภาษาอังกฤษ 1  อนุบาล 1  เล่ม                     -                            22
D-01-175 ค้างสต๊อก หนังสือภาษาอังกฤษ 1  อนุบาล 3  เล่ม                     -                            35
D-01-176 ค้างสต๊อก หนังสือภาษาอังกฤษ 2  อนุบาล 3  เล่ม                     -                            35
D-01-177 ค้างสต๊อก หนังสือภาษาอังกฤษ เล่ม 1  หน่วยที่ 1-16   อนุบาล 2  เล่ม                     -                            41
D-01-178 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต   ป.1     (ของปี 44)  เล่ม               60.00                            5
D-01-179 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต   ป.2    (ของปี 44)  เล่ม               65.00                            8
D-01-180 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต   ป.4    (ของปี 44)  เล่ม               85.00                            2
D-01-181 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต   ป.5  เล่ม               70.00                            8
D-01-182 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนคณิตศาสตร์  ประถม 2  เล่ม               32.00                            4
D-01-183 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนคณิตศาสตร์  ประถม 3  เล่ม               39.00                            7
D-01-184 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนคณิตศาสตร์  ประถม 4  เล่ม               34.00                            5
D-01-185 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนคณิตศาสตร์  ประถม 5  เล่ม               40.00                          10
D-01-186 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานการศึกษา  ประถม 1  เล่ม               37.00                            1
D-01-187 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานการศึกษา ป. 2     เล่ม 1  เล่ม               36.00                            1
D-01-188 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานการศึกษา ป. 4     เล่ม 2  เล่ม               53.00                            2
D-01-189 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานการศึกษา ป. 5     เล่ม 1  เล่ม               53.00                            4
D-01-190 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานการศึกษา ป. 5     เล่ม 2  เล่ม               53.00                          13
D-01-191 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานการศึกษา ป.3 เล่ม 1  เล่ม               39.00                            3
D-01-192 ค้างสต๊อก หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานการศึกษา ป.3 เล่ม 2  เล่ม               43.00                            2
D-01-193 ค้างสต๊อก หนังสือศิลปศึกษา  ศ101-ศ102  ม. 1  เล่ม               26.00                            7
D-01-194 ค้างสต๊อก หนังสือส่งเสริมการอ่าน จริยศึกษา  ป.1  เล่ม               30.00                          16
D-01-195 ค้างสต๊อก หนังสือส่งเสริมการอ่าน จริยศึกษา  ป.2  เล่ม               30.00                            6
D-01-196 ค้างสต๊อก หนังสือส่งเสริมการอ่าน จริยศึกษา  ป.3  เล่ม               30.00                          17
D-01-197 ค้างสต๊อก หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดล่าปลาวาฬ  (ระดับมัธยม)  เล่ม               35.00                            4
D-01-198 ค้างสต๊อก หนังสือสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ไทย ยุคประชาธิปไตย ส0210  เล่ม               50.00                          77
D-01-199 ค้างสต๊อก หนังสือสังคมศึกษา ส 305  โลกของเรา  เล่ม               48.00                            2
D-01-200 ค้างสต๊อก หมวก SL.  สีครีมแดง  ใบ            100.00                          75
D-01-201 ค้างสต๊อก หมวก SL.  สีน้ำเงินแดง  ใบ            100.00                          15
D-01-202 ค้างสต๊อก หมวกลูกเสือ  ใบ                     -                            15
D-01-203 ค้างสต๊อก หมอนเด็กอนุบาล  ใบ                     -                             -  
D-01-204 ค้างสต๊อก หมึก Gestetner Copy Printer Ink CP/2  กล่อง            900.00                            6
D-01-205 ค้างสต๊อก หมึก Gestetner Toner 2318Z  กล่อง                     -                              4
D-01-206 ค้างสต๊อก หมึกToner Mita DC-1605/1656/1657/1658/1855/2155/1555(180g x2)  กล่อง                     -                              6
F-01-001 ฟรี กระป๋องน้ำ Ultraman  ใบ                     -                             -  
F-01-002 ฟรี กระเป๋าคิทแคท  ใบ                     -                             -  
F-01-003 ฟรี เก้าอี้ กัสเซ็น  ตัว                     -                             -  
F-01-004 ฟรี เก้าอี้พลาสติกคิทแคท  ตัว                     -                              7
F-01-005 ฟรี แก้วน้ำพลาสติก Calbee  ใบ                     -                             -  
F-01-006 ฟรี แก้วน้ำพลาสติกทาโร  ใบ                     -                             -  
F-01-007 ฟรี ดินสอกดโฟร์โมสต์  แท่ง                     -                             -  
F-01-008 ฟรี ดินสอไม้ตราโรงเรียน  แท่ง                     -                             -  
F-01-009 ฟรี ตะกร้าพลาสติก (ขอบหยัก)  ใบ                     -                              8
F-01-010 ฟรี ตะกร้าพลาสติกมีหูหิ้ว  ใบ                     -                             -  
F-01-011 ฟรี โทรโข่ง  อัน                     -                             -  
F-01-012 ฟรี ปากกาน้ำเงิน  ด้าม                     -                             -  
F-01-013 ฟรี ตะกร้าพลาสติกทรงกลม No.896  ใบ                     -                              8
F-01-014 ฟรี พัดมโนราห์  อัน                     -                             -  
F-01-015 ฟรี ฟุตบอลโซเลโร  ลูก                     -                             -  
F-01-016 ฟรี ไม้แบดโซเลโร  อัน                     -                             -  
F-01-017 ฟรี ร่มมโนราห์  คัน                     -                             -  
F-01-018 ฟรี ลูกแบดพลาสติก  ลูก                     -                             -  
F-01-019 ฟรี สมุดอาหารยอดคุณ  เล่ม                     -                             -  
F-01-020 ฟรี เสื้อยืด ฟริท-ซี  ตัว                     -                             -  
F-01-021 ฟรี เสื้อยืดคร็อกโค  ตัว                     -                             -  
F-01-022 ฟรี เสื้อยืดมโนราห์  ตัว                     -                             -  
F-01-023 ฟรี เสื้อยืดน้ำดื่มตราเนสท์เล่  ตัว                     -                             -  
F-01-024 ฟรี แฟ้มห่วงก้านยกสีน้ำเงิน  120 F  แฟ้ม                     -                          134
F-01-025 ฟรี กระป๋องใส่น้ำเย็นและร้อน(มากับหมึกC4092A) อัน                     -                             -  
F-01-026 ฟรี โทรทัศน์สีซันโย21นิ้ว เครื่อง                     -                             -  
F-01-027 ฟรี ตู้เย็นซันโยรุ่นSR-163BQ เครื่อง                     -                             -  
F-01-028 ฟรี กระบอกน้ำ 3 ใบ/ชุด  ชุด                     -                             -  
F-01-029 ฟรี ตะกร้าพลาสติกทรงกลมก้นตื้น  ใบ                     -                            40
F-01-030 ฟรี ตะกร้าพลาสติกทรงกลมหน้ากว้างก้นตื้น  ใบ                     -                              7
F-01-031 ฟรี ตะกร้าพลาติกทรงเหลี่ยม  ใบ                     -                              4
F-01-032 ฟรี ช้อนส้อม  คู่                     -                             -  
F-01-033 ฟรี กะละมังพลาสติกทรงกลมมีหู  ใบ                     -                             -  
F-01-034 ฟรี กล้อง Vivitar Ultra Compact  ตัว                     -                              1
F-01-035 ฟรี กล่องใส่อาหารพลาสติกทรงกลม  ใบ                     -                             -  
F-01-036 ฟรี กะละมังพลาสติกทรงกลม อาริงาโต  ใบ                     -                             -  
F-01-037 ฟรี โหลทรงกลม  ใบ                     -                             -  
F-01-038 ฟรี โหลใส่ลูกอมทรงเหลี่ยม  ใบ                     -                            23
F-01-039 ฟรี กะละมังทรงกลมก้นตื้น  ใบ                     -                              7
F-01-040 ฟรี กระจาดพลาสติกทรงรี  ใบ                     -                            12
F-01-041 ฟรี กระติกน้ำมโนราห์  ใบ                     -                             -  
F-01-042 ฟรี กล่องพลาสติกทรงกลม มาร์วิน  ใบ                     -                             -  
U-01-001 ฝากเพื่อจำหน่าย แฟ้มรายงานผลพัฒนาผู้เรียน  ป.1,ป.4 สีน้ำเงิน  แฟ้ม                     -                          115
U-01-002 ฝากเพื่อจำหน่าย แฟ้มรายงานผลพัฒนาผู้เรียน  ม.1 , ม.4 สีแดง  แฟ้ม                     -                            83
U-01-003 ฝากเพื่อจำหน่าย สมุดรายงานนักเรียน ป.2  เล่ม                     -                            95
U-01-004 ฝากเพื่อจำหน่าย ปฏิทินโรงเรียนเล่มเล็ก สีแดง  เล่ม                     -                          940
U-01-005 ฝากเพื่อจำหน่าย ปฏิทินโรงเรียนเล่มกลาง สีแดง  เล่ม                     -                          368
ก-01-001 กรรไกร กรรไกรเล็กตราดอกไม้ ปลายมน ขนาด 4 นิ้ว  อัน                 3.42                           -  
ก-01-002 กรรไกร กรรไกรใหญ่ตราKTV ปลายมน  ขนาด 8 นิ้ว  อัน               35.00                          24
ก-01-003 กรรไกร กรรไกรใหญ่ตราKTV ปลายมน  ขนาด 6 นิ้ว  อัน                 7.00                            4
ก-02-001 กระดาษ กระดาษแฟ็กซ์ ตราสิงห์ 210x30 OUT 1C.M.  ม้วน               44.00                          30
ก-02-002 กระดาษ กระดาษ Label 20x149mm. ขนาด18  ม้วน               19.00                           -  
ก-02-003 กระดาษ กระดาษ Label 20x149mm. ขนาด15  ม้วน               19.00                           -  
ก-02-004 กระดาษ กระดาษคาร์บอนสีน้ำเงิน ตราม้า F4  แพ็ค               85.00                            5
ก-02-005 กระดาษ กระดาษการ์ดขาว 180แกรม 50แผ่น/ห่อ A4  แผ่น                 1.50                        200
ก-02-006 กระดาษ กระดาษการ์ดขาว 150แกรม 50แผ่น/ห่อ A4  แผ่น                 1.50                           -  
ก-02-007 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สีแดง  แผ่น                 2.10                          54
ก-02-008 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 1 หน้าบางสีส้ม  แผ่น                 1.70                          70
ก-02-009 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สีม่วงแก่  แผ่น                 2.90                          65
ก-02-010 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สีน้ำตาล  แผ่น                 2.90                          49
ก-02-011 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สีน้ำเงิน  แผ่น                 2.90                          51
ก-02-012 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สีเขียวเข้ม  แผ่น                 2.10                          44
ก-02-013 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สีชมพู  แผ่น                 2.10                          57
ก-02-014 กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร Speed 70แกรม F4  รีม            110.00                          75
ก-02-015 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 1หน้า บาง สีชมพู  แผ่น                 1.70                          45
ก-02-016 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 1หน้า บาง สีเหลือง  แผ่น                 1.70                          62
ก-02-017 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 1หน้า บาง สีฟ้า  แผ่น                 1.70                          23
ก-02-018 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 1หน้า บาง สีแดง  แผ่น                 1.70                        155
ก-02-019 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 1หน้า บาง สีม่วงอ่อน  แผ่น                 1.70                          12
ก-02-020 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 1หน้า บาง สีน้ำเงิน  แผ่น                 1.70                          32
ก-02-021 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 2หน้า บาง สีส้ม  แผ่น                 2.20                          59
ก-02-022 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 2หน้า บาง สีดำ  แผ่น                 2.20                          92
ก-02-023 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ แข็ง สีฟ้า  แผ่น                 4.00                           -  
ก-02-024 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ แข็ง สีดำ  แผ่น                 3.90                            6
ก-02-025 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ แข็ง สีแดง  แผ่น                 4.00                           -  
ก-02-026 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ แข็ง สีม่วง  แผ่น                 4.00                           -  
ก-02-027 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ แข็ง สีชมพู  แผ่น                 4.00                            1
ก-02-028 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ แข็ง สีเขียว  แผ่น                 3.90                           -  
ก-02-029 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 1หน้า บาง สีเขียว  แผ่น                 1.70                          54
ก-02-030 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ แข็ง สีส้ม  แผ่น                 4.00                           -  
ก-02-031 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ แข็ง สีเหลือง  แผ่น                 4.00                            1
ก-02-032 กระดาษ กระดาษเทาขาวแผ่นใหญ่บาง  แผ่น                 6.60                          44
ก-02-033 กระดาษ กระดาษ 100 ปอนด์  แผ่น                 9.20                          33
ก-02-034 กระดาษ กระดาษลบคำผิด ทิพ-เอ็กซ์  อัน               28.00                            6
ก-02-035 กระดาษ กระดาษA4ตราสิงห์ การ์ด120แกรม,180แผ่น/รีม สีชมพู  รีม               65.00                          38
ก-02-036 กระดาษ กระดาษA4ตราสิงห์ การ์ด120แกรม,180แผ่น/รีม สีฟ้า  รีม               65.00                          13
ก-02-037 กระดาษ กระดาษA4ตราสิงห์ การ์ด120แกรม,180แผ่น/รีม สีเหลือง  รีม               65.00                            7
ก-02-038 กระดาษ กระดาษA4ตราสิงห์ การ์ด120แกรม,180แผ่น/รีม สีเขียว  รีม               65.00                          18
ก-02-039 กระดาษ กระดาษA4ตรา IQ ถ่ายเอกสาร 70 แกรม, 500 แผ่น/รีม สีขาว  รีม               76.00                        110
ก-02-040 กระดาษ กระดาษกาวย่น Unitape 2นิ้ว  ม้วน               26.75                          32
ก-02-041 กระดาษ กระดาษA4ตรา AA ถ่ายเอกสาร 80 แกรม, 500 แผ่น/รีม สีขาว  รีม               95.00                        219
ก-02-042 กระดาษ กระดาษกาวย่น Unitape 1นิ้ว  ม้วน               30.00                        131
ก-02-043 กระดาษ กระดาษกาวย่น Armak 1นิ้วครึ่ง  ม้วน               20.00                            1
ก-02-044 กระดาษ  กระดาษการ์ดสี F4 ตราสิงค์ สีฟ้า รีม               80.00                            5
ก-02-045 กระดาษ  กระดาษการ์ดสี F4 ตราสิงค์ สีเชียว รีม               80.00                            5
ก-02-046 กระดาษ  กระดาษการ์ดสี F4 ตราสิงค์ สีเหลือง รีม               80.00                            5
ก-02-047 กระดาษ  กระดาษการ์ดสี F4 ตราสิงค์ สีชมพู รีม               80.00                            3
ก-02-048 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สีเหลือง  แผ่น                 2.20                          28
ก-02-049 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สีฟ้า  แผ่น                 2.20                          64
ก-02-050 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้าบางสีเขียวอ่อน  แผ่น                 2.20                          23
ก-02-051 กระดาษ กระดาษต่อเนื่องสีขาว ขนาด 9 x 11 นิ้ว  ลัง            375.00                           -  
ก-02-052 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 1 หน้าบางสีเขียวอ่อน  แผ่น                 1.70                           -  
ก-02-053 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ 1 หน้าบางสีม่วงเข้ม  แผ่น                 1.70                            7
ก-02-054 กระดาษ กระดาษโปสเตอร์สีสะท้อนแสง 1 หน้าบาง  แผ่น                 6.50                          36
ก-03-001 กระดุม กระดุม เสื้อ ม.ปลาย  เม็ด                     -                             -  
ก-04-001 กระเป๋า กระเป๋านักเรียนหิ้วดำ 18 นิ้ว 2 กุญแจ ม.ต้น  ใบ                     -                          195
ก-04-002 กระเป๋า กระเป๋านักเรียนหิ้วดำ 17 นิ้ว 2 หูเสียบ ม.ปลาย  ใบ                     -                            30
ก-04-003 กระเป๋า กระเป๋าเป้นักเรียนสีกรม 8713  ใบ                     -                             -  
ก-04-004 กระเป๋า กระเป๋าเป้ว่ายน้ำสีน้ำเงิน  ใบ                     -                          239
ก-04-005 กระเป๋า กระเป๋าเป้อนุบาลสีแดง  ใบ                     -                          100
ก-04-006 กระเป๋า กระเป๋าเอกสารครู 4360  ใบ                     -                            41
ก-04-007 กระเป๋า กระเป๋าเป้สีกรม 56-594  ใบ                     -                          140
ก-05-006 กระโปรง กระโปรงนักเรียนม.ปลาย No.S  ตัว                     -                              5
ก-05-007 กระโปรง กระโปรงนักเรียนม.ปลาย No.SS  ตัว                     -                             -  
ก-05-008 กระโปรง กระโปรงนักเรียนม.ปลาย No.M  ตัว                     -                            20
ก-05-009 กระโปรง กระโปรงนักเรียนม.ปลาย No.L  ตัว                     -                            21
ก-05-010 กระโปรง กระโปรงนักเรียนม.ปลาย No.XL  ตัว                     -                             -  
ก-06-001 กล่อง กล่องใส่แผ่นดิสท์ 5แผ่น/กล่อง  ใบ               13.00                          11
ก-06-002 กล่อง กล่องใส่แผ่นดิสท์ 2แผ่น/กล่อง  ใบ                     -                             -  
ก-06-003 กล่อง กล่องใส่เอกสาร Thai Tai แบบกระดาษ 1ช่อง  ใบ               38.00                            2
ก-06-004 กล่อง กล่องใส่แผ่น CD-R slim  ใบ                 3.00                          28
ก-06-005 กล่อง กล่องใส่แผ่น CD-R 2 หน้า  ใบ                 4.00                          20
ก-07-001 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.2L  ตัว                     -                              4
ก-07-002 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.3L  ตัว                     -                             -  
ก-07-003 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.3S   ตัว                     -                            87
ก-07-004 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.4S   ตัว                     -                          139
ก-07-005 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.5S   ตัว                     -                          125
ก-07-006 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.L   ตัว                     -                            34
ก-07-007 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.M   ตัว                     -                            62
ก-07-008 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.S   ตัว                     -                            77
ก-07-009 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.4L   ตัว                     -                            88
ก-07-010 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.6S   ตัว                     -                             -  
ก-07-011 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.XL   ตัว                     -                            66
ก-07-012 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น No.2S   ตัว                     -                            14
ก-07-013 กางเกง กางเกงพละประถม-ม.ต้น พิเศษ44   ตัว                     -                            18
ก-07-014 กางเกง กางเกงพละอนุบาล No.S   ตัว                     -                            30
ก-07-015 กางเกง กางเกงพละอนุบาล No.M   ตัว                     -                            40
ก-07-016 กางเกง กางเกงพละอนุบาล No.L   ตัว                     -                            63
ก-07-017 กางเกง กางเกงพละอนุบาล No.LL   ตัว                     -                            32
ก-07-018 กางเกง กางเกงพละอนุบาล No.XL   ตัว                     -                            30
ก-07-019 กางเกง กางเกงพละม.ปลาย No.S   ตัว                     -                             -  
ก-07-020 กางเกง กางเกงพละม.ปลาย No.M   ตัว                     -                              5
ก-07-021 กางเกง กางเกงพละม.ปลาย No.L  ตัว                     -                              4
ก-07-022 กางเกง กางเกงพละม.ปลาย No.XL  ตัว                     -                              7
ก-07-023 กางเกง กางเกงพละม.ปลาย No.XXL  ตัว                     -                              1
ก-07-024 กางเกง กางเกงพละม.ปลาย พิเศษ  ตัว                     -                              1
ก-07-025 กางเกง กางเกงพละม.ปลาย 3L  ตัว                     -                             -  
ก-07-026 กางเกง กางเกงพละม.ปลาย 4L  ตัว                     -                             -  
ก-08-001 กาว กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์  กป.               39.00                          23
ก-08-002 กาว กาว 2 หน้า 3M 5 เมตร  ม้วน            150.00                          17
ก-08-003 กาว กาว 2 หน้า บาง ครึ่งนิ้ว  ม้วน               12.25                          12
ก-08-004 กาว กาว 2 หน้า บาง 1นิ้ว  ม้วน               16.00                            3
ก-08-005 กาว กาว UHU 21g.  หลอด               39.00                          19
ก-09-001 แก้ว แก้วน้ำตราม้า เบอร์ 5  ใบ                     -                          408
ก-10-001 ก้อน ก้อนดับกลิ่นเจลในห้องน้ำ  ก้อน               15.84                           -  
ข-01-001 เข็ม เข็มติดอก ม.ปลาย  อัน                     -                             -  
ข-02-001 ขัน ขันตักน้ำมีด้ามยาว  อัน                 8.34                           -  
ค-01-001 ครีม ครีมนับกระดาษ Gatherette 40 g.  ตลับ               23.34                            5
ค-02-001 คลิบ คลิบดำ size 44 No.109  ตัว                 2.34                          36
ค-02-002 คลิบ คลิบดำ size 32 No.110  ตัว                 1.67                        264
ค-02-003 คลิบ คลิบดำ size 3/4 No.112  ตัว                 0.67                        324
ช-01-001 ชอล์ค ชอล์คขาว ตราช้าง  กล่อง                 9.20                          10
ช-02-001 เชือก เชือกฟาง  ม้วน               15.84                            6
ช-02-002 เชือก เชือกขาว-แดง  ม้วน               23.34                          12
ช-03-001 ชุดว่ายน้ำ กางเกงว่ายน้ำ B 117 เบอร์ 4  ตัว                     -                             -  
ช-03-002 ชุดว่ายน้ำ กางเกงว่ายน้ำ B 117 เบอร์ 6  ตัว                     -                             -  
ช-03-003 ชุดว่ายน้ำ กางเกงว่ายน้ำ B 117 เบอร์ 8  ตัว                     -                             -  
ช-03-004 ชุดว่ายน้ำ กางเกงว่ายน้ำ B 117 เบอร์ 10  ตัว                     -                             -  
ช-03-005 ชุดว่ายน้ำ กางเกงว่ายน้ำ B 117 เบอร์ 12  ตัว                     -                             -  
ช-03-006 ชุดว่ายน้ำ กางเกงว่ายน้ำ B 117 เบอร์ 14  ตัว                     -                             -  
ช-03-007 ชุดว่ายน้ำ กางเกงว่ายน้ำ M 117 เบอร์ S  ตัว                     -                             -  
ช-03-008 ชุดว่ายน้ำ กางเกงว่ายน้ำ M 117 เบอร์ M  ตัว                     -                             -  
ช-03-009 ชุดว่ายน้ำ กางเกงว่ายน้ำ M 117 เบอร์ L  ตัว                     -                            10
ช-03-010 ชุดว่ายน้ำ กางเกงว่ายน้ำ M 117 เบอร์ XL  ตัว                     -                             -  
ช-03-011 ชุดว่ายน้ำ กางเกงว่ายน้ำ M 117 เบอร์ XXL  ตัว                     -                             -  
ช-03-012 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ G 7147 เบอร์ 8  ตัว                     -                             -  
ช-03-013 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ G 7147 เบอร์ 10  ตัว                     -                            25
ช-03-014 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ G 7147 เบอร์ 12  ตัว                     -                            26
ช-03-015 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ G 7147 เบอร์ 14  ตัว                     -                            25
ช-03-016 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ G 246 เบอร์ 4  ตัว                     -                             -  
ช-03-017 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ G 246 เบอร์ 6  ตัว                     -                             -  
ช-03-018 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ G 246 เบอร์ 8  ตัว                     -                             -  
ช-03-019 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ G 246 เบอร์ 10  ตัว                     -                             -  
ช-03-020 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ G 246 เบอร์ 12  ตัว                     -                             -  
ช-03-021 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ G 246 เบอร์ 14  ตัว                     -                             -  
ช-03-022 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ T 7147 เบอร์ S  ตัว                     -                             -  
ช-03-023 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ T 7147 เบอร์ M  ตัว                     -                             -  
ช-03-024 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ T 7147 เบอร์ L  ตัว                     -                             -  
ช-03-025 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ W  7147 เบอร์ S  ตัว                     -                             -  
ช-03-026 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ W  7147 เบอร์ M  ตัว                     -                             -  
ช-03-027 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ W  7147 เบอร์ L  ตัว                     -                             -  
ช-03-028 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ W  7147 เบอร์ XL  ตัว                     -                            10
ช-03-029 ชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ W  7147 เบอร์ XXL  ตัว                     -                             -  
ช-03-030 ชุดว่ายน้ำ หมวกว่ายน้ำ เบอร์ A98  ใบ                     -                             -  
ช-03-031 ชุดว่ายน้ำ หมวกว่ายน้ำ เบอร์ A99  ใบ                     -                             -  
ซ-01-001 ซองจดหมาย ซองจดหมาย สีชมพู  ซอง                 0.50                          27
ซ-01-002 ซองจดหมาย ซองจดหมาย สีฟ้า  ซอง                 0.50                          33
ซ-01-003 ซองจดหมาย ซองจดหมาย สีม่วง  ซอง                 0.50                          34
ซ-01-004 ซองจดหมาย ซองจดหมาย สีเหลือง  ซอง                 0.50                          44
ซ-01-005 ซอง ซองพลาสติกใส่แผ่นCD-R  ซอง                 0.30                           -  
ด-01-001 ดินสอ ดินสอ 2B ลิเบอร์ตี้  แท่ง                 2.92                        139
ด-01-002 ดินสอ ดินสอ 2B ตราStaedtler  แท่ง               10.25                           -  
ต-01-001 ตรายาง ตรายางวันที่ภาษาไทย  อัน               30.00                          10
ต-01-002 ตรายาง ตรายาง ต้นฉบับ  อัน               25.00                            2
ต-01-003 ตรายาง ตรายาง สำเนา  อัน               25.00                            2
ต-01-004 ตรายาง ตรายาง ลงบัญชีแล้ว  อัน               25.00                           -  
ต-01-005 ตรายาง ตรายาง ตัวเลข 8 หลัก  อัน               75.00                           -  
ต-02-001 ตลับ ตลับหมึกEpson #7754  ตลับ            150.00                           -  
ต-02-002 ตลับ ตลับผ้าหมึกBest LQ 2170i, 2180i กล่อง            200.00                           -  
ต-03-001 ตะแกรง ตะแกรงใส่เอกสาร 3 ชั้น ตรานก  อัน            110.00                            3
ต-04-001 ตัว ตัวมีดคัตเตอร์เล็กตรา  HI - PRO  P - 3  อัน                 4.59                            5
ต-04-001 ตัว ตัวมีดคัตเตอร์เล็ก ตราสิงห์  เหล็ก  อัน               12.50                          23
ต-04-002 ตัว ตัวมีดคัตเตอร์ใหญ่ตรา HI - PRO  P - 1พลาสติก  อัน                 5.42                          12
ต-04-002 ตัว ตัวมีดคัตเตอร์ใหญ่ตรา HI - PRO เหล็ก (ใหญ่)  อัน               26.67                          28
ต-04-003 ตัว ตัวแม็กซ์กลาง No . HD - 50     ตราแม็กซ์  ตัว            180.00                          17
ต-04-004 ตัว ตัวแม็กซ์เล็กNo . HD - 10    ตราแม็กซ์  ตัว               40.00                          40
ต-05-001 ตา ตาไก่ติดเอกสารที่เจาะแล้ว ตราBennon  กล่อง               21.00                          27
ถ-01-001 ถัง ถังขยะมีฝาปิดแบบกลม  ใบ               35.00                           -  
ถ-01-002 ถัง ถังน้ำแบบกลม  ใบ                     -                             -  
ถ-02-001 ถ่าน ถ่านไฟฉายเล็ก National AA 1.5V.  ก้อน                 4.32                          52
ถ-02-002 ถ่าน ถ่านไฟฉายใหญ่ National  1.5V.  ก้อน                 9.37                            4
ถ-03-001 ถุงขยะ ถุงขยะดำ 30 x 40 นิ้ว   แพ็ค               25.00                          46
ถ-03-002 ถุงขยะ ถุงขยะดำ 24x30 นิ้ว  แพ็ค               25.00                          95
ถ-03-003 ถุงขยะ ถุงขยะดำ 22x30 นิ้ว  แพ็ค               25.00                          25
ถ-03-004 ถุงขยะ ถุงขยะดำ 12x20 นิ้ว  แพ็ค               25.00                           -  
ถ-03-005 ถุงขยะ ถุงขยะดำ 18x26 นิ้ว  แพ็ค               25.00                            6
ถ-03-006 ถุงขยะ ถุงขยะดำ 18x20 นิ้ว  แพ็ค               25.00                           -  
ถ-04-001 ถุงเท้า ถุงเท้าเด็กเล็ก No.4-6  คู่               12.00                           -  
ถ-05-001 ถุงหูหิ้ว ถุงหูหิ้ว 12x20นิ้ว  แพ็ค               20.00                          42
ถ-06-001 ถุงมือ ถุงมือผ้า  คู่                 8.34                           -  
ถ-06-002 ถุงมือ ถุงมือยางสีส้ม  คู่               12.50                           -  
ท-01-001 ที่ตัก ที่ตักผง  อัน               40.00                           -  
ท-01-002 ที่ปั้ม ที่ปั้มห้องน้ำ  อัน               40.00                           -  
ท-01-003 ที่เจาะ ที่เจาะกระดาษ2รูตัวเล็ก  อัน               60.00                           -  
ท-01-004 ที่เจาะ ที่เจาะกระดาษ2รูตัวกลาง  อัน            110.00                           -  
ท-02-001 ที่นอน ที่นอนอนุบาลสีฟ้า  ชุด                     -                            37
ท-03-001 เทปผ้า เทปผ้า SPARROW 1นิ้ว สีเหลือง  ม้วน               20.00                          11
ท-03-002 เทปผ้า เทปผ้า SPARROW 1นิ้ว สีน้ำเงิน  ม้วน               20.00                          12
ท-03-003 เทปผ้า เทปผ้า SPARROW 1นิ้ว สีเขียว  ม้วน               20.00                          15
ท-03-004 เทปผ้า เทปผ้า SPARROW 1นิ้ว สีฟ้า  ม้วน               20.00                          11
ท-03-005 เทปผ้า เทปผ้า SPARROW 1นิ้ว สีเงิน  ม้วน               20.00                          64
ท-03-006 เทปผ้า เทปผ้า ARMAK 1.5 นิ้ว สีเหลือง  ม้วน               30.00                          14
ท-03-007 เทปผ้า เทปผ้า ARMAK 1.5 นิ้ว สีน้ำเงิน  ม้วน               30.00                          17
ท-03-008 เทปผ้า เทปผ้า ARMAK 1.5 นิ้ว สีเขียว  ม้วน               30.00                          13
ท-03-009 เทปผ้า เทปผ้า ROTO 2 นิ้ว สีฟ้า  ม้วน               39.00                           -  
ท-03-010 เทปผ้า เทปผ้า ROTO 2 นิ้ว สีเงิน  ม้วน               39.00                          26
ท-03-011 เทปผ้า เทปผ้า ROTO 2 นิ้ว สีดำ  ม้วน               40.00                          27
ท-03-012 เทปผ้า เทปผ้า CLOTH 2.5 นิ้ว สีฟ้า  ม้วน               50.00                          21
ท-03-013 เทปผ้า เทปผ้า CLOTH 2.5 นิ้ว สีน้ำเงิน  ม้วน               50.00                          24
ท-03-014 เทปผ้า เทปผ้า CLOTH 2.5 นิ้ว สีดำ  ม้วน               50.00                          23
ท-03-015 เทปผ้า เทปผ้า ARMAK 1.5 นิ้ว สีเงิน  ม้วน               30.00                          10
ท-03-016 เทปผ้า เทปผ้า ARMAK 1.5 นิ้ว สีดำ  ม้วน               30.00                            7
ท-03-017 เทปผ้า เทปผ้า SPARROW 1นิ้ว สีดำ  ม้วน               20.00                          39
ท-03-018 เทปเปล่า เทปเปล่า Sony ความยาว 90 นาที  ม้วน               16.90                          12
ท-03-019 เทปผ้า เทปผ้า ARMAK 1.5 นิ้ว สีแดง  ม้วน               30.00                            4
ท-03-020 เทปผ้า เทปผ้า ARMAK 1.5 นิ้ว สีชมพู  ม้วน               30.00                          12
ท-03-021 เทปผ้า เทปผ้า ARMAK 1 นิ้ว สีชมพู  ม้วน               20.00                           -  
ท-03-022 เทปผ้า เทปผ้า ARMAK 1 นิ้ว สีแดง  ม้วน               20.00                           -  
ท-03-023 เทปผ้า เทปผ้า  ARMARK 1.5 นิ้ว สีฟ้า  ม้วน               30.00 5
ท-03-025 เทปผ้า เทปผ้า ARMARK 2 นิ้ว สีน้ำเงิน  ม้วน               40.00 25
ท-04-001 แท่น แท่นประทับตรา ตราม้า No.3 สีแดง  อัน               15.84                          10
ท-04-002 แท่น แท่นประทับตรา ตราม้า No.3 สีดำ  อัน               15.84                          13
ท-04-003 แท่น แท่นประทับตรา ตราม้า No.3 สีน้ำเงิน  อัน               15.84                          13
ท-04-004 แท่น แท่นตัดสก๊อตเทปใหญ่  อัน               35.00                           -  
น-01-001 น้ำยา น้ำยาล้างจาน ดิช ดรอปส์ Amway 1 ลิตร  ขวด            272.00                          36
น-01-002 น้ำยา น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ L.O.C. Amway 1 ลิตร  ขวด            200.00                          23
น-01-003 น้ำยา น้ำยาทำความสะอาดและเชื้อโรค Amway  1  ลิตร  ขวด            295.00                            5
น-01-004 น้ำยา น้ำยาครีมขจัดคราบ&สครับ ไบรท์ Arway 500  มิลลิตร  ขวด            183.00                            1
น-01-005 น้ำยา น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ  คลีนแอนด์เฮาส์  1 แกลอน  ขวด            240.00                           -  
น-01-006 น้ำยา น้ำยาทำความสะอาดเช็ดกระจก    3800 ซีซี / แกลอน  ขวด            290.00                          16
น-01-007 น้ำยา น้ำยาทำความสะอาดดับกลิ่นฆ่าเชื้อโรค  3800 ซีซี / แกลอน  แกลอน            290.00                            3
น-01-008 น้ำยา น้ำยาทะล่วงท่อ 3800ซีซี/แกลอน  แกลอน            600.00                           -  
น-01-009 น้ำยา น้ำยากัดสนิม  แกลอน            290.00                           -  
น-02-001 เนคไท เนคไทประถม-ม.ต้น No.8  เส้น                     -                          188
น-02-002 เนคไท เนคไทประถม-ม.ต้น No.10  เส้น                     -                          168
น-02-003 เนคไท เนคไทม.ปลาย  เส้น                     -                             -  
น-02-004 น้ำตาล น้ำตาลทรายแดงทำสารEM  กิโลกรัม               17.00                           -  
บ-01-001 ใบมีด ใบมีดคัดเตอร์เล็กตราสิงห์  A - 100  แพ็ค                 2.80                        184
บ-01-002 ใบมีด ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ตราสิงห์  L - 150  แพ็ค                 7.50                        236
ป-01-001 ปกพลาสติก ปกพลาสติกสมุดพกอนุบาล  ปก                 2.20                    2,062
ป-02-001 ปากกา ปากกาน้ำเงินตราโรงเรียนรุ่น ปี 41  ด้าม                 6.00                    2,421
ป-02-002 ปากกา ปากกาลบคำผิด ลิควิค  อัน               40.00                          47
ป-02-003 ปากกา ปากกาเขียนแผ่นใส ลบได้ No.M Staedtler  สีแดง  อัน               36.25                            6
ป-02-004 ปากกา ปากกาเขียนแผ่นใส ลบได้ No.M Staedtler  สีดำ  อัน               36.25                            5
ป-02-005 ปากกา ปากกาเขียนแผ่นใส ลบได้  No.M  Staedtler สีเขียว  อัน               36.25                            5
ป-02-006 ปากกา ปากกาเขียนแผ่นใส ลบได้  No.M  Staedtler สีน้ำเงิน  อัน               36.25                            5
ป-02-007 ปากกา ปากกาเน้นข้อความ Faber-Castell  สีเขียว  ด้าม               35.00                            1
ป-02-008 ปากกา ปากกาเน้นข้อความ Faber-Castell  สีชมพู  ด้าม               35.00                           -  
ป-02-009 ปากกา ปากกาเคมีหัวเดียวปากตัด SCN-B Pilot  สีน้ำเงิน  ด้าม               11.25                            7
ป-02-010 ปากกา ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า   สีแดง   ด้าม                 7.34                          42
ป-02-011 ปากกา ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า  สีเขียว  ด้ม                 7.17                           -  
ป-02-012 ปากกา ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า   สีดำ  ด้าม                 7.17                          77
ป-02-013 ปากกา ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า   สีน้ำเงิน  ด้าม                 7.34                        174
ป-02-014 ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด ตราPILOT สีแดง  ด้าม               12.67                        175
ป-02-015 ปากกา                         -                             -  
ป-02-016 ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด ตราPILOT สีเขียว  ด้าม                     -                             -  
ป-02-017 ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด ตราPILOT สีน้ำเงิน  ด้าม               12.67                          54
ป-02-018 ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด ตราPILOT สีดำ  ด้าม               12.67                          91
ป-02-019 ปากกา ปากกาลูกลื่นสีแดง  ด้าม                 5.00                          44
ป-03-001 แป้ง แป้งเด็กเบบี้มายด์ 500 กรัม อนุบาล  กป.               55.00                           -  
ป-04-001 แปรง แปรงลบกระดานดำ ตราต้นไม้  อัน                 9.00                          19
ป-04-002 แปรง แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด พลาสติก  อัน                 5.84                            4
ป-04-003 แปรง แปรงสีฟันอนุบาล  อัน                     -                          252
ป-04-004 แปรง แปรงขัดโถส้วมแบบงอได้  อัน               10.00                           -  
ป-04-005 แปรง แปรงขัดพื้นมีด้ามยาว  อัน               35.00                           -  
ผ-01-001 แผ่น แผ่นดิสท์  แผ่น                 8.30                        392
ผ-01-002 แผ่น แผ่น CD-R  แผ่น                 8.10                        573
ผ-01-003 แผ่นยาง แผ่นยางรองตัด 30x40 cm.  แผ่น            220.00                           -  
ผ-02-001 ผ้า ผ้าถูพื้นแบบผ้าห่ม  ผืน                     -                             -  
ผ-02-002 ผ้า ผ้าถูพื้นแบบเส้น  ผืน               35.00                            6
ผ-01-002 ผงซักฟอก ผงซักฟอก25ก.ก.  กล่อง            590.00                           -  
พ-01-001 พู่กัน พู่กัน สง่ามะยุระ แบน No.14  อัน               25.00                          10
พ-01-002 พู่กัน พู่กัน สง่ามะยุระ แบน No.16  อัน               25.00                          10
พ-01-003 พู่กัน พู่กัน สง่ามะยุระ แบน No.18  อัน               27.50                          15
พ-01-004 พู่กัน พู่กัน สง่ามะยุระ แบน No.20  อัน               30.00                          14
พ-01-005 พู่กัน พู่กัน สง่ามะยุระ แบน No.22  อัน               32.50                          14
พ-01-006 พู่กัน พู่กัน สง่ามะยุระ แบน No.24  อัน               35.00                            7
พ-01-007 พู่กัน พู่กัน สง่ามะยุระ กลม No.0  อัน                 5.00                           -  
พ-01-008 พู่กัน พู่กัน สง่ามะยุระ กลม No.2  อัน                     -                             -  
พ-01-009 พู่กัน พู่กัน สง่ามะยุระ กลม No.4  อัน                     -                             -  
พ-01-010 พู่กัน พู่กัน สง่ามะยุระ กลม No.6  อัน                     -                             -  
พ-01-011 พู่กัน พู่กัน สง่ามะยุระ กลม No.8  อัน                     -                             -  
ฟ-01-001 ฟอร่าเทป ฟอร่าเทปสีเขียวตราดอกไม้ 36หลา ครึ่งนิ้ว  ม้วน               18.34                            2
ฟ-02-001 ฟิลม์ ฟิลม์สีโคนีก้า 36/200  ม้วน                     -                             -  
ฟ-03-001 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ด 53x70 ซม.สีฟ้า  แผ่น                 9.80                            9
ฟ-03-002 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ด 53x70 ซม.สีเหลือง  แผ่น                     -                             -  
ฟ-03-003 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเท่าไม้อัด 3 มิล. สีแดง  แผ่น            135.00                            2
ฟ-03-004 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเท่าไม้อัด 3 มิล. สีเขียวเข้ม  แผ่น            135.00                           -  
ฟ-03-005 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเท่าไม้อัด 3 มิล. สีน้ำเงิน  แผ่น            135.00                            3
ฟ-03-006 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเท่าไม้อัด 3 มิล. สีฟ้า  แผ่น            135.00                            3
ฟ-03-007 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเท่าไม้อัด 5 มิล. สีขาว  แผ่น            250.00                           -  
ฟ-03-008 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเท่าไม้อัด 3 มิล. เหลือง  แผ่น            135.00                            6
ฟ-03-009 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ด53x70ซม. 3 มิล. สีขาว  แผ่น                 9.80                            1
ฟ-03-010 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ด53x70ซม. 3 มิล. สีแดง  แผ่น                 9.80                           -  
ฟ-03-011 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ด53x70ซม. 3 มิล. สีเขียว  แผ่น                 9.80                            1
ฟ-03-012 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ด53x70ซม. 3 มิล. สีส้ม  แผ่น                 9.80                           -  
ฟ-03-013 ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ด53x70ซม. 3 มิล. สีน้ำเงิน  แผ่น                 9.80                           -  
ฟ-04-001 แฟ้ม แฟ้มซองสอดพลาสติกตราสิงห์ F4 สีฟ้า  แฟ้ม                 2.42                          36
ฟ-04-002 แฟ้ม แฟ้มซองสอดพลาสติกตราสิงห์ F4 สีเหลือง  แฟ้ม                 2.42                          36
ฟ-04-003 แฟ้ม แฟ้มซองสอดพลาสติกตราสิงห์ F4 สีชมพู  แฟ้ม                 2.42                          45
ฟ-04-004 แฟ้ม แฟ้มซองสอดพลาสติกตราสิงห์ F4 สีเขียว  แฟ้ม                 2.42                          38
ฟ-04-005 แฟ้ม แฟ้มเสนอเซ็น ตราH.M.  แฟ้ม               60.00                            7
ฟ-04-006 แฟ้ม แฟ้มคลิบบอร์ดโอลิมปิค A4  แฟ้ม               26.99                        372
ฟ-04-007 แฟ้ม แฟ้มโชว์เอกสาร Clear Holder No.310 A4  แฟ้ม               42.50                           -  
ฟ-04-008 แฟ้ม แฟ้มตราช้าง 210P/F 2ห่วง 1.5นิ้ว  แฟ้ม               31.67                          36
ฟ-04-009 แฟ้ม แฟ้มออร์ก้า F992 2ห่วง ปกใส F4  แฟ้ม               18.34                          29
ฟ-04-010 แฟ้ม แฟ้มไฟล์ไฮเดอร์ ออร์ก้า FB-203 3 ห่วง A4 ปกทึบ  แฟ้ม               50.00                            1
ฟ-04-011 แฟ้ม แฟ้มโชว์เอกสารอนุบาล สีแดง  แฟ้ม                     -                            38
ฟ-04-012 แฟ้ม แฟ้มA4 สีฟ้าอนุบาล  แฟ้ม                     -                          246
ฟ-04-013 แฟ้ม แฟ้ม120F สีน้ำเงินตราโรงเรียน แฟ้ม               56.00                            7
ฟ-04-014 แฟ้ม แฟ้มห่วงก้านยก ตราช้าง125F แฟ้ม               43.33                           -  
ฟ-04-015 แฟ้ม แฟ้มห่วงก้านยก ตราช้าง120F แฟ้ม               53.00                            7
ฟ-04-016 แฟ้ม แฟ้มห่วงตัดครึ่ง ตราม้า แฟ้ม               41.67                            8
ฟ-04-017 แฟ้ม แฟ้มหนีบตราช้าง No. 590P/F แฟ้ม               30.83                           -  
ฟ-05-001 โฟม โฟม เกรด A  0.5 นิ้ว  แผ่น               17.00                          30
ฟ-06-001 ฟอง ฟองน้ำล้างจาน  แผ่น                 3.00                          11
ฟ-06-002 ฟอง ฟองน้ำอย่างบาง  แผ่น                 2.50                           -  
ฟ-06-003 ฟอง ฟองน้ำอย่างหนา  แผ่น                 9.17                           -  
ม-01-001 ไม้ ไม้กวาดดอกหญ้า  ด้าม               20.00                            2
ม-01-002 ไม้ ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว  ด้าม               20.00                           -  
ม-01-003 ไม้ ไม้ถูพื้น  อัน               35.00                          19
ม-01-004 ไม้ ไม้ปัดขนไก่  อัน               50.00                          16
ม-01-005 ไม้ ไม้กวาดยักใย่  อัน               25.00                           -  
ย-01-001 ยาง ยางลบดินสอ สเต็ดเล่อร์  ก้อน                 2.56                          34
ย-01-002 ยาง ยางลบหมึก สเต็ดเล่อร์  ก้อน                 2.00                        820
ย-01-003 ยาง                         -                             -  
ย-01-004 ยาง ยางวงใหญ่  ห่อ               30.00                            7
ร-01-001 รองเท้า รองเท้าบู๊ทเบอร์10.5นิ้ว  คู่               45.00                           -  
ล-01-001 ลวดเสียบ ลวดเสียบกระดาษชนิดกลม แบบชุมตราม้า  กล่อง                 3.40                          65
ล-02-001 ลิ้นแฟ้ม ลิ้นแฟ้มสีทอง ตรากวาง ขนาด 8 ซม.  กล่อง               38.00                            9
ล-03-001 ลูกแม็กซ์ ลูกแม็กซ์ NO. 10- 1 m ตรา แม็กซ์   ( 27/ 48 )  กล่อง                 3.67                        108
ล-03-002 ลูกแม็กซ์ ลูกแม็กซ์ NO. 35 - 1 m ตรา แม็กซ์   ( 26/ 6 )       กล่อง                 5.00                        251
ล-03-003 ลูกแม็กซ์ ลูกแม็กซ์ No .  1213  FA -H  กล่อง               43.00                          36
ล-03-004 ลูกแม็กซ์ ลูกแม็กซ์ NO. T 3 - 10 mB  ตราแม็กซ์  ( 12 / 10 )  กล่อง               21.00                          18
ล-03-005 ลูกแม็กซ์ ลูกแม็กซ์ No .  1215  FA -H  กล่อง               48.00                          31
ล-04-001 ลูกเหม็น ลูกเหม็นใส่ห้องน้ำ  ถุง               70.00                            5
ส-01-001 สก๊อตเทปใส    ม้วน                     -                             -  
ส-01-002 สก๊อตเทปใส สก๊อตเทปใสหลุยส์เทป 36หลา แกนเล็ก ครึ่งนิ้ว  ม้วน                 7.50                          16
ส-01-003 สก๊อตเทปใส สก๊อตเทปใส Unitape 36หลา แกนใหญ่ 1นิ้ว  ม้วน               15.84                          32
ส-01-004 สก๊อตเทปใส    ม้วน                     -                             -  
ส-01-005 สก๊อตเทปใส สก๊อตเทปใส Mil-Spec 36หลา แกนใหญ่ 1 นิ้วครึ่ง  ม้วน                 7.50                          40
ส-01-006 สก๊อตเทปใส สก๊อตเทปใส ขนาด 3/4 นิ้ว  ม้วน               11.25                          22
ส-01-007 สก๊อตเทปใส สก๊อตเทปใส Unitape 36หลา แกนใหญ่ 2 นิ้ว  ม้วน               10.00                          25
ส-02-001 สติกเกอร์ สติกเกอร์ใส่แผ่นบางใหญ่  แผ่น                     -                             -  
ส-02-002 สติกเกอร์ สติกเกอร์ใส่แผ่นบางเล็ก  แผ่น               12.00                          81
ส-02-003 สติกเกอร์ สติกเกอร์ใส A4  แผ่น                 2.40                        100
ส-02-004 สติกเกอร์ สติกเกอร์ลาเบล A10  แพ็ค               22.00                          30
ส-02-005 สติกเกอร์ สติ๊กเกอร์สี A4 สะท้อนแสง  แผ่น                 3.60                          37
ส-03-001 สมุด สมุดจดการบ้าน  เล่ม                     -                            61
ส-03-002 สมุด สมุดใบลา  เล่ม                     -                      1,175
ส-03-003 สมุด สมุดวาดเขียน เล่มเล็ก ตราโรงเรียน  เล่ม                     -                      1,975
ส-03-004 สมุด สมุดวาดเขียน เล่มใหญ่ ตราโรงเรียน  เล่ม                     -                      5,787
ส-03-005 สมุด สมุด20แผ่น สีชมพู  เล่ม                     -                      9,294
ส-03-006 สมุด สมุด40แผ่น สีขาว  เล่ม                     -                    13,181
ส-03-007 สมุด สมุด80แผ่น สีแดง  เล่ม                     -                    14,220
ส-03-008 สมุด สมุดบัญชี  2-3 ช่อง 5 / 100 ยี่ห้อรัชดากร  เล่ม               70.84                           -  
ส-03-009 สมุด สมุดทะเบียนหนังสือส่ง  เล่ม               40.00                            4
ส-03-010 สมุด สมุดทะเบียนหนังสือรับ  เล่ม               40.00                            2
ส-03-011 สมุด สมุดพกอนุบาล  เล่ม                     -                      1,262
ส-03-012 สมุด สมุดรายงาน  เล่ม                     -                      2,100
ส-03-013 สมุด สมุดมุมมันคละสี F4 5/100 แผ่น  เล่ม               55.00                          42
ส-03-014 สมุด สมุดบัญชี 12-14 ช่อง เบอร์4/150  เล่ม            400.00                           -  
ส-04-001 สาย สายเข็มขัดหนัง No.30  เส้น                     -                          108
ส-04-002 สาย สายเข็มขัดหนัง No.32  เส้น                     -                              6
ส-04-003 สาย สายเข็มขัดหนัง No.34  เส้น                     -                            36
ส-04-004 สาย สายเข็มขัดหนัง No.36  เส้น                     -                          125
ส-04-005 สาย สายเข็มขัดหนัง No.38  เส้น                     -                            70
ส-04-006 สาย สายเข็มขัดหนัง No.40  เส้น                     -                            72
ส-04-007 สาย สายเข็มขัดหนัง No.42  เส้น                     -                            72
ส-04-008 สาย สายเข็มขัดหนัง No.44  เส้น                     -                            36
ส-04-009 สาย สายเข็มขัดหนัง No.46  เส้น                     -                            36
ส-04-010 สาย สายเข็มขัดหนัง No.48  เส้น                     -                            23
ส-04-011 สาย สายเข็มขัดหนัง No.50  เส้น                     -                            15
ส-05-001 สี สีสะท้อนแสงราโด้ 8 ออนซ์ สีแดง  ขวด            170.00                          32
ส-05-002 สี สีสะท้อนแสงราโด้ 8 ออนซ์ สีฟ้า  ขวด            170.00                          23
ส-05-003 สี สีสะท้อนแสงราโด้ 8 ออนซ์ สีเหลือง  ขวด            170.00                          20
ส-05-004 สี สีน้ำซากุระ 30cc.สีแดง  ขวด                     -                             -  
ส-05-005 สี สีน้ำซากุระ 30cc.สีม่วง  ขวด                     -                             -  
ส-05-006 สี สีน้ำซากุระ 30cc.สีน้ำตาล  ขวด                     -                             -  
ส-05-007 สี สีน้ำซากุระ 30cc.สีน้ำเงิน  ขวด                     -                             -  
ส-05-008 สี สีน้ำซากุระ 30cc.สีดำ  ขวด                     -                             -  
ส-05-009 สี สีน้ำซากุระ 30cc.สีส้ม  ขวด                     -                             -  
ส-05-010 สี สีน้ำซากุระ 30cc.สีเขียว  ขวด                     -                             -  
ส-05-011 สี สีน้ำซากุระ 30cc.สีขาว  ขวด                     -                             -  
ส-05-012 สี สีน้ำซากุระ 30cc.สีขมพู  ขวด                     -                             -  
ส-05-013 สี สีน้ำซากุระ 30cc.สีฟ้า  ขวด                     -                             -  
ส-05-014 สี สีน้ำซากุระ 30cc.สีเหลือง  ขวด                     -                             -  
ส-06-001 เสื้อ เสื้อนักเรียนม.ปลาย No.SS  ตัว                     -                             -  
ส-06-002 เสื้อ เสื้อนักเรียนม.ปลาย No.S  ตัว                     -                             -  
ส-06-003 เสื้อ เสื้อนักเรียนม.ปลาย No.M  ตัว                     -                            20
ส-06-004 เสื้อ เสื้อนักเรียนม.ปลาย No.L  ตัว                     -                             -  
ส-06-005 เสื้อ เสื้อนักเรียนม.ปลาย No.XL  ตัว                     -                             -  
ส-06-006 เสื้อ เสื้อพละสีฟ้าประถม-ม.ต้น No.2L  ตัว                     -                            64
ส-06-007 เสื้อ เสื้อพละสีฟ้าประถม-ม.ต้น No.3L  ตัว                     -                            74
ส-06-008 เสื้อ เสื้อพละสีฟ้าประถม-ม.ต้น No.4L  ตัว                     -                          101
ส-06-009 เสื้อ เสื้อพละสีฟ้าประถม-ม.ต้น No.L  ตัว                     -                            97
ส-06-010 เสื้อ เสื้อพละสีฟ้าประถม-ม.ต้น No.M  ตัว                     -                            91
ส-06-011 เสื้อ เสื้อพละสีฟ้าประถม-ม.ต้น No.S  ตัว                     -                          125
ส-06-012 เสื้อ เสื้อพละสีฟ้าประถม-ม.ต้น No.XL  ตัว                     -                             -  
ส-06-013 เสื้อ เสื้อพละม.ปลาย No.S  ตัว                     -                             -  
ส-06-014 เสื้อ เสื้อพละม.ปลาย No.M  ตัว                     -                             -  
ส-06-015 เสื้อ เสื้อพละม.ปลาย No.L  ตัว                     -                              3
ส-06-016 เสื้อ เสื้อพละม.ปลาย No.XL  ตัว                     -                              3
ส-06-017 เสื้อ เสื้อพละม.ปลาย No.XXL  ตัว                     -                             -  
ส-06-018 เสื้อ เสื้อพละม.ปลาย No.3L  ตัว                     -                             -  
ส-06-019 เสื้อ เสื้อพละม.ปลาย No.4L  ตัว                     -                             -  
ส-06-020 เสื้อ เสื้อพละม.ปลาย พิเศษ  ตัว                     -                             -  
ส-06-021 เสื้อ เสื้อเจ็คเก็ตสีดำมีโลโก้คณะฯ  ตัว                     -                             -  
ส-07-001 ไส้แฟ้ม ไส้แฟ้มออร์ก้า A4  แผ่น                 0.60                        520
ส-07-002 ไส้แฟ้ม ไส้แฟ้มออร์ก้า F4  แผ่น                 2.00                          70
ส-07-003 สก๊อตไบร์ สก๊อตไบร์3เอ็ม  แผ่น                 9.17                           -  
ส-08-001 สเปรย์ สเปรย์ปรับอากาศคลีนิค  กระป๋อง               66.00                            1
ส-09-001 แสตมป์ แสตมป์  ดวง                 2.00                           -  
ห-01-001 หนังสือ หนังสือ สมุดคัพท์ ป.1 เล่ม                     -                             -  
ห-01-002 หนังสือ หนังสือ สมุดคัพท์ ป.2  เล่ม                     -                             -  
ห-01-003 หนังสือ หนังสือ สมุดคัพท์ ป.3  เล่ม                     -                             -  
ห-01-004 หนังสือ หนังสือ สมุดคัพท์ ป.4ปี45  เล่ม                     -                            28
ห-01-005 หนังสือ หนังสือ สมุดคัพท์ ป.5ปี45  เล่ม                     -                            20
ห-01-006 หนังสือ หนังสือ ABC อนุบาล 1  เล่ม                     -                             -  
ห-01-007 หนังสือ หนังสือ ก. ไก่  อนุบาล 1  เล่ม                     -                             -  
ห-01-008 หนังสือ หนังสือ ABC อนุบาล 2  เล่ม                     -                              2
ห-01-009 หนังสือ หนังสือแบบหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 1 อนุบาล 2  เล่ม                     -                             -  
ห-01-010 หนังสือ สมุดรายงานผลการเรียน (เก่า) ป.2ปี45  เล่ม                     -                            20
ห-01-011 หนังสือ สมุดรายงานผลการเรียน (เก่า) ป.3ปี45  เล่ม                     -                            17
ห-01-012 หนังสือ สมุดรายงานผลการเรียน (เก่า) ป.5 - ป.6ปี45  เล่ม                     -                            52
ห-01-013 หนังสือ สมุดรายงานผลการเรียน (เก่า) ม.1 - ม.3ปี45  เล่ม                     -                            32
ห-01-014 หนังสือ หนังสือภาษาอังกฤษ Get Set Go  ป.1  เล่ม                     -                             -  
ห-01-015 หนังสือ หนังสือภาษาอังกฤษ Get Set Go  ป.2  เล่ม                     -                             -  
ห-01-016 หนังสือ หนังสือภาษาอังกฤษ Get Set Go  ป.3  เล่ม                     -                             -  
ห-01-017 หนังสือ หนังสือภาษาอังกฤษ Wearing It Together ม.4ปี45  เล่ม                     -                              5
ห-01-018 หนังสือ หนังสือภาษาอังกฤษ Open Doors  ม.1  เล่ม                     -                             -  
ห-01-019 หนังสือ หนังสือภาษาอังกฤษ Open Doors  ม.2  เล่ม                     -                             -  
ห-01-020 หนังสือ หนังสือภาษาอังกฤษ Open Doors  ม.3  เล่ม                     -                             -  
ห-01-021 หนังสือ หนังสือภาษาอังกฤษ Grammar One ป.5ปี45  เล่ม                     -                            32
ห-01-022 หนังสือ หนังสือภาษาอังกฤษ Grammar Two ป.6ปี45  เล่ม                     -                            62
ห-01-023 หนังสือ หนังสือภาษาอังกฤษ  The Harbour ป.5ปี45  เล่ม                     -                            44
ห-01-024 หนังสือ หนังสือภาษาอังกฤษ Phyming Riddles ป.5ปี45  เล่ม                     -                            29
ห-01-025 หนังสือ หนังสือภาษาอังกฤษ The Dog Show ป.6ปี45  เล่ม                     -                            44
ห-01-026 หนังสือ ภาษาจีนแบบฝึกหัดเล่ม 1  เล่ม                     -                            63
ห-01-027 หนังสือ ภาษาจีนแบบเรียนเล่ม 1  เล่ม                     -                            20
ห-01-028 หนังสือ ภาษาโลโก (คอมพิวเตอร์)  เล่ม                     -                              8
ห-01-029 หนังสือ หนังสือ สมุดคัพท์ ป.6 เล่ม                     -                             -  
ห-01-030 หนังสือ ภาษาจีนแบบฝึกหัดเล่ม 2  เล่ม                     -                            59
ห-01-031 หนังสือ ภาษาจีนแบบเรียนเล่ม 2  เล่ม                     -                            48
ห-01-032 หนังสือ ภาษาจีนแบบฝึกหัดเล่ม 3  เล่ม                     -                            47
ห-01-033 หนังสือ ภาษาจีนแบบเรียนเล่ม 3  เล่ม                     -                            56
ห-02-001 หมึก หมึกเกฮาสีแดง Ti32  ขวด                     -                            24
ห-02-002 หมึก หมึกเติมปากกา Rotring 23ml.  หลอด                     -                             -  
ห-02-003 หมึก หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 28cc.สีดำ  ขวด                 6.50                          12
ห-02-004 หมึก หมึก Epson T026 สีดำ  กล่อง            750.00                            3
ห-02-005 หมึก หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 28cc.สีแดง  ขวด                 5.00                          11
ห-02-006 หมึก หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 28cc.สีน้ำเงิน  ขวด                 5.00                          11
ห-02-007 หมึก หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 30cc. สีดำ  กล่อง               37.50                          12
ห-02-008 หมึก หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 30cc. สีน้ำเงิน  กล่อง               37.50                          12
ห-02-009 หมึก หมึกEpson #7754  กล่อง               80.00                          13
ห-02-010 หมึก หมึกCanon BCI-3eBK สีดำ  กล่อง            300.00                           -  
ห-02-011 หมึก หมึก LEXMARK E322  กล่อง         5,300.00                           -  
ห-02-012 หมึก หมึกCanon BCI-3eY สีเหลือง  กล่อง            350.00                            3
ท-02-013 หมึก หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 30 cc.   สีแดง  ขวด               37.50                          12
ห-02-014 หมึก หมึกCanon BCI-3eC สีฟ้า  กล่อง            350.00                            7
ห-02-015 หมึก หมึกCanon BCI-3eM สีบานเย็น  กล่อง            350.00                            3
ห-02-016 หมึก หมึก HP Laser Jet 92A 1100-3200 C4092A  กล่อง         2,300.00                        4
ห-02-017 หมึก หมึก HP Laser Jet 06F 5L,6L C3906F  กล่อง         2,300.00                            3
ห-02-018 หมึก หมึก Canon LBP-250/350/800/810/1110/ EP-22  กล่อง         2,300.00                            6
ห-02-019 หมึก หมึก HP Laser Jet 2100, 2100M, 2100N  กล่อง         3,600.00                            6
ห-02-020 หมึก หมึก Epson T027สี  กล่อง            750.00                            2
ห-02-021 หมึก หมึกเครื่องพิมพ์ดีด ไฟฟ้า โอลิมเปีย รุ่นมาสเตอร์ไทน์  กล่อง            157.00                           -  
ห-02-022 หมึก หมึกCanon รุ่นs330 BCI-24 สีดำ  กล่อง            250.00                           -  
ห-02-023 หมึก หมึกCanon รุ่นs330 BCI-24 สี  กล่อง            470.00                            1
ห-02-024 หมึก หมึก HP C1823D สีดำ  กล่อง         1,350.00                            1
ห-02-025 หมึก หมึก HP 51645 สี  กล่อง         1,150.00                            1
ห-02-026 หมึก หมึก HP C8728A สี  กล่อง            900.00                            3
ห-02-027 หมึก หมึก HP C8727A สีดำ  กล่อง            800.00                            5
ห-03-001 หมุด หมุดติดบอร์ด E51  กล่อง               21.00                            5
ห-04-001 หัวเข็มขัด หัวเข็มขัด sl  หัว                     -                          300
ห-05-001 เหล็ก เหล็กเสียบกระดาษ  อัน                 9.17                            7
อ-01-001 เอี้ยม เอี้ยมอนุบาล สีชมพู  ผืน                     -                          173
อ-01-002 เอี้ยม เอี้ยมอนุบาล สีเหลือง  ผืน                     -                            90
อ-01-003 เอี้ยม เอี้ยมอนุบาล สีเขียว  ผืน                     -                          158
อ-02-001 เอกสาร ใบสำคัญรับเงิน สีเขียว  เล่ม                     -                            31
อ-02-002 เอกสาร ใบสำคัญรับเงิน สีน้ำตาล  เล่ม                     -                            16
อ-02-003 เอกสาร ใบสั่งจ่ายเงิน  เล่ม               47.00                        101
อ-02-004 เอกสาร ใบสำคัญสั่งจ่ายเงิน  เล่ม                     -                            40
อ-02-005 เอกสาร ใบนัดรับเช็ค  เล่ม                     -                            50
อ-02-006 เอกสาร ใบเบิกพัสดุ  เล่ม               58.00                        104
อ-02-007 เอกสาร ใบขออนุมัติซื้อ  เล่ม               65.00                        112
อ-02-008 เอกสาร ใบตรวจรับสินค้า  เล่ม               83.50                        130
อ-02-009 เอกสาร ใบแจ้งความจำนง  เล่ม               54.00                        110
อ-02-010 เอกสาร ใบสรุปยอดรายรับประจำวัน  เล่ม                     -                            85
อ-02-011 เอกสาร ใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย  เล่ม                     -                          100
อ-02-012 เอกสาร ใบสำคัญเบิกเงินงบประมาณ  เล่ม                     -                            79
อ-02-013 เอกสาร ใบสรุปยอดเงินฝากธนาคาร  เล่ม                     -                            40
อ-02-014 เอกสาร บิลส่งของชั่วคราว  เล่ม               15.00                           -  
อ-02-015 เอกสาร บิลเงินสด  เล่ม               40.00                          90
อ-02-016 เอกสาร บันทึกการติดต่อ  เล่ม                     -                              1