[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

[ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้] [ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้] [กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้ ] [Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้] [FAQ ที่ Update ในวันนี้ ] [Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS] [ประมวลภาพและผลงาน] [Today 's Events ]    
ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้
     หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน เวลาที่เปลี่ยนแปลง
  - ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร ตรวจหลักฐาน คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบสุดท้าย) ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 18/02/2562   งานทะเบียนสถิติ 15:00:30
  - แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ คุณครู และพนักงาน ประจำวันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 18/02/2562   งานโภชนาการ 10:07:13
  - ขอเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 15/02/2562   งานวัดและประเมินผล 09:20:25
  - แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และมีนาคม 2562 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ 15/02/2562   งานวัดและประเมินผล 08:25:18
  - แจ้งการลงเวลาเรียนในสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6) ภาคเรียนที่ 2/2561 15/02/2562   งานวัดและประเมินผล 08:24:37
  - นักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันที่ 18 และวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 13/02/2562   งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย 14:59:50
  - แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2561 (นอกตาราง) ในวันที่ 11 - 12 และ 15 กุมภาพันธ์ 2562 06/02/2562   งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย 14:59:37
  - คุณครูเข้าร่วมประชุมสัญจรสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ในวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 04/02/2562   งานสัมพันธ์ชุมชน 14:59:41
อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้
อัลบั้มภาพ วันที่โพสต์อัลบั้มรูป เวลาที่เปลี่ยนแปลง
No. 18487       เด็กหญิงนิชานันท์ ฉ่ำชูศรี แข่งเต้นบัลเต์ประยุกต์ ณ โรงละครอักษรา วันที่ 31 ม.ค. 2562 - 3 ก.พ. 2562 18/02/2562 15:16:44
No. 18486       การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2561 (นอกตาราง) ในวันที่ 11 - 12 และ 15 กุมภาพันธ์ 2562 18/02/2562 13:18:40
No. 18483       ตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “เครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” รุ่น 2 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 18/02/2562 10:10:01
No. 18485       คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมสัญจรสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ในวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 18/02/2562 10:07:32
No. 18484       คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น วันการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 18/02/2562 08:56:21
 
ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้
วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 
รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้
ชื่อโครงการ
 
กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้
หัวข้อ วันที่โพส เวลาที่เปลี่ยนแปลง
FAQ ที่ Update ในวันนี้
หัวข้อ วันที่โพส เวลาที่เปลี่ยนแปลง
ประมวลภาพและผลงาน
โรงเรียน จำนวน
Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS (ใส่หัวข้อระบบหรือรายงานเข้ามา)
โรงเรียน จำนวน
[ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้] [ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้] [ กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้ ] [Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้] [FAQ ที่ Update ในวันนี้ ] [Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS] [ประมวลภาพและผลงาน] [Today 's Events ]