Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13104 : นิเทศการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่ กง ของนักเรียนระดับชั้น ป.1/6 ในวันที่ 17 กันยายน 2555

มิสฉวีวรรณ  สุขผึ้ง  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง มาตราตัวสะกดแม่ กง ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 

ใช้เทคนิคการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม  ใช้แผนภูมิและบัตรคำ ปริศนาคำทาย เป็นสื่อประกอบในการสอน

โดยมี  มิสฉันทนา  ด่านดี  หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย  เป็นผู้นิเทศการสอน   

ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555  เวลา 09.30 - 10.20 น. ณ ห้องเรียน ป.1/6

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 24 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ฉันทนา    ด่านดี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1851 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1851 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<
รูปที่ 21
()
รูปที่ 22
()
รูปที่ 23
()
รูปที่ 24
()
  1 2