Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 9702 : นักเรียน ร.ร. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ในงานทรรศการ ACSP "Academic Show & Share # 2" ในวันที่ 18 มกราคม 2553

นักเรียนได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากการแข่งขันประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ

ในงานนิทรรศการ ACSP "Academic Show & Share # 2"  ซึ่งจัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ 

เมื่อวันที่  18 มกราคม   2553 ที่ผ่านมา โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  จันทนา    ศิริโสภาพงษ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 2011 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 2011 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<
รูปที่ 1
()
รูปที่ 2
()
รูปที่ 3
()
รูปที่ 4
()
รูปที่ 5
()
รูปที่ 6
()
รูปที่ 7
()
รูปที่ 8
()
รูปที่ 9
()
รูปที่ 10
()
  1