Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 9188 : การแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน "วิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา" ระหว่งวันที่ 3-4 กันยายน 2552
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงาน "วิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา"
ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2552 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 128 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  1 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 1 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  อัญชลี    อยู่สุข  มิส  ศิริกุล    สถิตมิลินทากาศ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 389 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 389 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<
รูปที่ 1
()
รูปที่ 2
()
รูปที่ 3
()
รูปที่ 4
()
รูปที่ 5
()
รูปที่ 6
()
รูปที่ 7
()
รูปที่ 8
()
รูปที่ 9 พิธีเปิดงาน "วันวิชาการ อัสสัมชัญศรีราชา"
()
รูปที่ 10
()
รูปที่ 11
()
รูปที่ 12
()
รูปที่ 13
()
รูปที่ 14
()
รูปที่ 15
()
รูปที่ 16
()
รูปที่ 17
()
รูปที่ 18
()
รูปที่ 19
()
รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7