Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8424 : การเรียนการสอนวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างภายในลำต้น, ราก, ใบ ของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ ของนักเรียนชั้น ม.5 ระหว่างวันที่ 12 -16 มกราคม 2552
มิสลำเพย พวงมาลัย ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง โครงสร้างภายในลำต้น, ราก, ใบ ของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ โดยเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
ในระหว่างวันที่ 12 - 16 มกราคม 2552 ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ชั้น 5 อาคารสิรินธร
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 48 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ลำเพย    พวงมาลัย      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 2478 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 2478 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<
รูปที่ 1
()
รูปที่ 2
()
รูปที่ 3
()
รูปที่ 4
()
รูปที่ 5
()
รูปที่ 6
()
รูปที่ 7
()
รูปที่ 8
()
รูปที่ 9
()
รูปที่ 10
()
รูปที่ 11
()
รูปที่ 12
()
รูปที่ 13
()
รูปที่ 14
()
รูปที่ 15
()
รูปที่ 16
()
รูปที่ 17
()
รูปที่ 18
()
รูปที่ 19
()
รูปที่ 20
()
  1 2 3