Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 7772 : คณะภราดา คณะครู นักเรียน พนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราและแขกผู้มีเกียรติ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานพิธีเปิด "อาคารสิรินธร และศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณะภราดา คณะครู นักเรียน พนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราและแขกผู้มีเกียรติ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานพิธีเปิด "อาคารสิรินธร และศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่" ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2551 ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 88 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  2 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 1 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์      ตอรบรัมย์  มิส  รจนา    สุวรรณกุล  มาสเตอร์  เอ    ดีหลี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  อำนวยพร    ตอรบรัมย์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 2478 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 2476 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<
รูปที่ 1
()
รูปที่ 2
()
รูปที่ 3
()
รูปที่ 4
()
รูปที่ 5
()
รูปที่ 6
()
รูปที่ 7
()
รูปที่ 8
()
รูปที่ 9
()
รูปที่ 10
()
รูปที่ 11
()
รูปที่ 12
()
รูปที่ 13
()
รูปที่ 14
()
รูปที่ 15
()
รูปที่ 16
()
รูปที่ 17
()
รูปที่ 18
()
รูปที่ 19
()
รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5