Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 7668 : JPIC : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
ม.นที ศรีสมัย หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนและตัวแทนครู
ไปเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ณ หมู่บ้าน ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
ในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2551
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 26 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศิริกุล    สถิตมิลินทากาศ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  พรกมล    กลกิจ (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2558)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 592 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 592 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<
รูปที่ 1
()
รูปที่ 2
()
รูปที่ 3
()
รูปที่ 4
()
รูปที่ 5
()
รูปที่ 6
()
รูปที่ 7
()
รูปที่ 8
()
รูปที่ 9
()
รูปที่ 10
()
รูปที่ 11
()
รูปที่ 12
()
รูปที่ 13
()
รูปที่ 14
()
รูปที่ 15
()
รูปที่ 16
()
รูปที่ 17
()
รูปที่ 18
()
รูปที่ 19
()
รูปที่ 20
()
  1 2