Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 7432 : นิเทศการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ป.4/1 เรื่อง ส่วนประกอบของดอกและหน้าที่แต่ละส่วน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2551
นิเทศการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เรื่อง ส่วนประกอบของดอกและหน้าที่แต่ละส่วน โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากการศึกษาส่วนประกอบของดอกชบา ดอกแค และดอกภู่ระหงส์ โดย ม.นพดล ปัญญาดี ผู้สอน และมิสจารุวรรณ สัจจะวัฒนวิมล ผู้นิเทศการสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2551 เวลา 10.40 - 11.25 น. ณ ห้องเรียน ป.4/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 24 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  1 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 1 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  นพดล    ปัญญาดี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 313 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 313 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<
รูปที่ 1
()
รูปที่ 2
()
รูปที่ 3
()
รูปที่ 4
()
รูปที่ 5
()
รูปที่ 6
()
รูปที่ 7
()
รูปที่ 8
()
รูปที่ 9
()
รูปที่ 10
()
รูปที่ 11
()
รูปที่ 12
()
รูปที่ 13
()
รูปที่ 14
()
รูปที่ 15
()
รูปที่ 16
()
รูปที่ 17
()
รูปที่ 18
()
รูปที่ 19
()
รูปที่ 20
()
  1 2