Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 6504 : พิธีเปิดงานสัปดาห์สืบ นาคะเสถียรและวันภูมิปัญญาไทย ประจำปีการศึกษา 2550 ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2550
พิธีเปิดงานสัปดาห์สืบ นาคะเสถียรและวันภูมิปัญญาไทย ประจำปีการศึกษา 2550 ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2550 เวลา 08.30 - 10.00 น. ณ เวทีใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โดยได้รับเกียรติจากภราดามณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
อาทิเช่น การประกวดวาดภาพระบายสีรูปภาพสืบ นาคะเสถียรและป่าไม้ การประกวดดนตรีโฟล์คซอง และกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 110 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  1 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 1 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ(บุคลากร): มิส  รจนา    สุวรรณกุล  มิส  ศิริกุล    สถิตมิลินทากาศ  
   ผู้ถ่ายภาพ(นักเรียน): ไม่ได้แจ้งในระบบ
   ผู้โพสต์: มิส  ศิริกุล    สถิตมิลินทากาศ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  >> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 1
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 2
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 3
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 4
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 5
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 6
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 7
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 8
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 9
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 10
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 11
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 12
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 13
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 14
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 15
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 16
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 17
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 18
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 19
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6