Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 6504 : พิธีเปิดงานสัปดาห์สืบ นาคะเสถียรและวันภูมิปัญญาไทย ประจำปีการศึกษา 2550 ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2550
พิธีเปิดงานสัปดาห์สืบ นาคะเสถียรและวันภูมิปัญญาไทย ประจำปีการศึกษา 2550 ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2550 เวลา 08.30 - 10.00 น. ณ เวทีใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โดยได้รับเกียรติจากภราดามณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
อาทิเช่น การประกวดวาดภาพระบายสีรูปภาพสืบ นาคะเสถียรและป่าไม้ การประกวดดนตรีโฟล์คซอง และกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 110 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  1 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 1 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  รจนา    สุวรรณกุล  มิส  ศิริกุล    สถิตมิลินทากาศ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ศิริกุล    สถิตมิลินทากาศ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 189 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 189 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<
รูปที่ 1
()
รูปที่ 2
()
รูปที่ 3
()
รูปที่ 4
()
รูปที่ 5
()
รูปที่ 6
()
รูปที่ 7
()
รูปที่ 8
()
รูปที่ 9
()
รูปที่ 10
()
รูปที่ 11
()
รูปที่ 12
()
รูปที่ 13
()
รูปที่ 14
()
รูปที่ 15
()
รูปที่ 16
()
รูปที่ 17
()
รูปที่ 18
()
รูปที่ 19
()
รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6