Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 561 : ศูนย์สุขภาพ '' คอมฟอร์ท'' ได้ออกให้บริการตรวจร่างกายให้กับคณะครู
ศูนย์สุขภาพ '' คอมฟอร์ท'' ได้ออกให้บริการตรวจร่างกายเพื่อให้คุณครู เข้ารับบริการตรวจเช็คความดันโลหิตและชีพจร พร้อมทั้งคำแนะนำวิธีการกายภาพบำบัดเบื้องต้น สำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง อาการปวดชาตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  2 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 2 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: ไม่ได้แจ้งในระบบ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)



  + เพิ่มภาพในอัลบั้ม

  ดู 373 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 373 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 1
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 2
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 3
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 4
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 5
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 6
()
  1