Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 3584 : การประชุมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารีระดับ ม.2
บรรยากาศการประชุมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2549 
เรื่อง  การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ณ  ห้องประชุมเซนต์หลุยส์
(โพสต์ : มิสสุกัญญา  เล่าหลี)
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 12 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: ไม่ได้แจ้งในระบบ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  + เพิ่มภาพในอัลบั้ม

  ดู 1120 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1120 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<
แก้ไข / ลบรูปที่ 1
()
แก้ไข / ลบรูปที่ 2
()
แก้ไข / ลบรูปที่ 3
()
แก้ไข / ลบรูปที่ 4
()
แก้ไข / ลบรูปที่ 5
()
แก้ไข / ลบรูปที่ 6
()
แก้ไข / ลบรูปที่ 7
()
แก้ไข / ลบรูปที่ 8
()
แก้ไข / ลบรูปที่ 9
()
แก้ไข / ลบรูปที่ 10
()
แก้ไข / ลบรูปที่ 11
()
แก้ไข / ลบรูปที่ 12
()
  1