Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14240 : การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1/6 - เตรียมอนุบาล 1 และครูพิเศษ (ครั้งที่ 1) ภาคเรียนที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2556

การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1

ได้จัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน ซึ่งให้เทคนิคการสอนแบบการมีส่วนร่วม และมีสื่อประกอบในการสอน

โดยมิสวิมล   สมศรี  หัวหน้างานหลักสูตร เป็นผู้นิเทศการสอนของครูผู้สอนห้อง อ.1/6 - เตรียมอนุบาล 1 และครูพิเศษ  (ครั้งที่ 1) ภาคเรียนที่ 2/2556

ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2556 ณ ห้องเรียนฝ่ายปฐมวัย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 76 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  วิมล    สมศรี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วาสนา    แซ่โค้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 760 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 759 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<
รูปที่ 1
()
รูปที่ 2
()
รูปที่ 3
()
รูปที่ 4
()
รูปที่ 5
()
รูปที่ 6
()
รูปที่ 7
()
รูปที่ 8
()
รูปที่ 9
()
รูปที่ 10
()
รูปที่ 11
()
รูปที่ 12
()
รูปที่ 13
()
รูปที่ 14
()
รูปที่ 15
()
รูปที่ 16
()
รูปที่ 17
()
รูปที่ 18
()
รูปที่ 19
()
รูปที่ 20
()
  1 2 3 4