Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13892 : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เซนต์หลุยส์วิทยาคาร" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 (ชุดที่ 3)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เซนต์หลุยส์วิทยาคาร"  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 186 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สกล    สายสุดสวาท  มาสเตอร์      ตอรบรัมย์  มาสเตอร์  เอ    ดีหลี  มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)    สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)  มิส  อำนวยพร    ตอรบรัมย์  มิส  พรกมล    กลกิจ (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2558)  มาสเตอร์  วีรศักดิ์    คันโธ (ออกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วารุณี    คงวิมล
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน "เซนต์หลุยส์วิทยาคาร"
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 987 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 984 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<
รูปที่ 1
()
รูปที่ 2
()
รูปที่ 3
()
รูปที่ 4
()
รูปที่ 5
()
รูปที่ 6
()
รูปที่ 7
()
รูปที่ 8
()
รูปที่ 9
()
รูปที่ 10
()
รูปที่ 11
()
รูปที่ 12
()
รูปที่ 13
()
รูปที่ 14
()
รูปที่ 15
()
รูปที่ 16
()
รูปที่ 17
()
รูปที่ 18
()
รูปที่ 19
()
รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10