Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13023 : การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ในวันที่ 1 กันยายน 2555

การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)

ระดับชั้นประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2555

ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์สอบ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 48 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  อุทุมพร    ศรีวิศาลศักดิ์ (ออกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  อุทุมพร    ศรีวิศาลศักดิ์ (ออกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - นักเรียนสอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 275 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 275 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<
รูปที่ 1
()
รูปที่ 2
()
รูปที่ 3
()
รูปที่ 4
()
รูปที่ 5
()
รูปที่ 6
()
รูปที่ 7
()
รูปที่ 8
()
รูปที่ 9
()
รูปที่ 10
()
รูปที่ 11
()
รูปที่ 12
()
รูปที่ 13
()
รูปที่ 14
()
รูปที่ 15
()
รูปที่ 16
()
รูปที่ 17
()
รูปที่ 18
()
รูปที่ 19
()
รูปที่ 20
()
  1 2 3