Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12742 : ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมนางเล็ด" ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพเด็กได้อย่างเต็มที่ 

เด็กรู้จริงต่อสิ่งที่เด็กสนใจ และเป็นกระบวนการเรียนการสอนจะยึดเอาความสนใจ   ความต้องการของเด็กเป็นสำคัญ และเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง

ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 จึงได้เชิญ คุณเธียรไท บุญศิริ และคุณปราณพราย บุญศิริ มาสาธิตวิธีการทำ "ขนมนางเล็ด" ให้กับนักเรียน

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 54 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ดาริกา    กลิ่นอบเชย      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วาสนา    แซ่โค้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมนางเล็ด" ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 369 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 369 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<
รูปที่ 1
()
รูปที่ 2
()
รูปที่ 3
()
รูปที่ 4
()
รูปที่ 5
()
รูปที่ 6
()
รูปที่ 7
()
รูปที่ 8
()
รูปที่ 9
()
รูปที่ 10
()
รูปที่ 11
()
รูปที่ 12
()
รูปที่ 13
()
รูปที่ 14
()
รูปที่ 15
()
รูปที่ 16
()
รูปที่ 17
()
รูปที่ 18
()
รูปที่ 19
()
รูปที่ 20
()
  1 2 3