Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 11545 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดนิเทศการสอน เรื่อง ค่านิยมทางเพศกับวัฒนธรรม ในวันที่ 5 สิงหาคม 2554

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดให้มีการนิเทศการสอน มิสปราณี  มูลแจ้

ในวิชาสุขศึกษา เรื่อง ค่านิยมทางเพศกับวัฒนธรรม ซึ่งใช้เทคนิคการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม

ในวันศุกร์ที่ 5  สิงหาคม   2554   เวลา 10.25 - 11.15 น.  ณ  ห้องเรียน ม.4/2

โดยมี ม.เวสารัช  บัวเจริญ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เป็นผู้นิเทศ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  1 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 1 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เวสารัช    บัวเจริญ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 236 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 236 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<
รูปที่ 1
()
รูปที่ 2
()
รูปที่ 3
()
รูปที่ 4
()
รูปที่ 5
()
รูปที่ 6
()
รูปที่ 7
()
รูปที่ 8
()
รูปที่ 9
()
รูปที่ 10
()
รูปที่ 11
()
รูปที่ 12
()
รูปที่ 13
()
รูปที่ 14
()
รูปที่ 15
()
รูปที่ 16
()
รูปที่ 17
()
รูปที่ 18
()
  1