Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 10262 : การอบรมคณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิล ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

การอบรมสัมมนาให้ความรู้กับคณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 

  ในวันพฤหัสบดีที่  29  กรกฎาคม  2553  เวลา09.00 - 11.00 น.  ณ  ห้องประชุมชั้น 2   อาคาร  JMLC   

โดยได้รับเกียรติจาก นายอนิวรรต  แปะตะขบ และนายวรกร  แต้นำชัย  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เป็นวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 38 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  พรกมล    กลกิจ (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2558)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  พรกมล    กลกิจ (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2558)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 237 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 237 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<
รูปที่ 1
()
รูปที่ 2
()
รูปที่ 3
()
รูปที่ 4
()
รูปที่ 5
()
รูปที่ 6
()
รูปที่ 7
()
รูปที่ 8
()
รูปที่ 9
()
รูปที่ 10
()
รูปที่ 11
()
รูปที่ 12
()
รูปที่ 13
()
รูปที่ 14
()
รูปที่ 15
()
รูปที่ 16
()
รูปที่ 17
()
รูปที่ 18
()
รูปที่ 19
()
รูปที่ 20
()
  1 2