[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการ "ทำน้ำผลไม้" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ผักกาดขาวทรงเครื่อง" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "นมเย็น" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
คณะภราดา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
คณะภราดา คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถาบันการศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
แจ้งปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กุ้ง ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ขอเชิญคุณครูและนักเรียนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด ในหัวข้อ"มอง SLC ผ่านมุมกล้อง" เพื่อชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch
ขอเชิญผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ร่วมงานนิทรรศการกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสี่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ในวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกรกฎาคม 2562
แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ คุณครู และพนักงาน ประจำวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2562 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปีกไก่ทอดเกลือ" ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562
คณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ด้านแรงงานและผู้ประกอบการในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ คุณครู และพนักงาน ประจำวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2562
ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมครู ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 9 / 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตใช้สถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 8/2562 เรื่อง มาตรการด้านการประหยัดพลังงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 7/2562 เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 6/2562 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลียร์เงินทดรองจ่ายและการสรุปค่าใช้จ่ายของกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ
ขอเชิญคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมิตรเซนต์หลุยส์ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง หนังสือ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนพฤษภาคม 2562 ถึง กรกฎาคม 2562 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมิถุนายน 2562
ขอเชิญคุณครูเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563
ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ระยะเริ่มต้นโครงการ ในวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562
รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญคุณครู และนักเรียน ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัครแล้ว...คอร์สเทควันโด After School ควบคุมรับรองหลักสูตรโดย อาจารย์ธนา สินประสาธน์ อดีตโค้ชทีมชาติและอุปนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562
ขอแสดงความยินดีกับนายปฏิพัทธ์ สนรักษา ที่ได้รับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
ขอให้คุณครูดำเนินการสำรวจทรัพย์สินของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2562 และให้ส่งใบบันทึกฯ คืนห้องพัสดุครุภัณฑ์ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยนักออม ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
งานสภานักเรียน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562
แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และมีนาคม 2562 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ
แจ้งการลงเวลาเรียนในสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6) ภาคเรียนที่ 2/2561
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมกราคม 2562
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนธันวาคม 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โปรแกรม Gifted ปีการศึกษา 2562

    1 2 3 4  >   >|