Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 16541 อัลบั้ม
 รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปี 2558 ในหัวข้อ "350 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2558 (31/08/2015)
 การประกวดโครงงาน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 (31/08/2015)
 นักเรียนเข้าร่วมการสอบประเมินเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ TDET วันที่ 30 ส.ค. 2558 (31/08/2015)
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2015 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2558 (31/08/2015)
 พิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของมาสเตอร์ไพรินทร์ กล่อมสกุล ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 (31/08/2015)
 กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 (31/08/2015)
 การประชุมครู ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 (31/08/2015)
 ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 (31/08/2015)
 พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงนักบุญออกัสติน ศาสนนามของภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 (28/08/2015)
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 (27/08/2015)
 ฝ่ายกิจการนักเรียน แผนกปกครอง จัดซ้อมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 (27/08/2015)
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 (26/08/2015)
 การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 (25/08/2015)
 คณะครูและนักเรียน เข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกองเชียร์และฝึกซ้อมนักกีฬา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 (25/08/2015)
 คณะครูและนักเรียน เข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกองเชียร์และฝึกซ้อมนักกีฬา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 (25/08/2015)
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 (25/08/2015)
 กิจกรรมแรลลี่การกุศล SLC FAMILY TOUR 2015 ครั้งที่ 2 เส้นทางฉะเชิงเทรา - ระยอง ในวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2558 (25/08/2015)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 (24/08/2015)
 คณะครูร่วมงานวันแม่ "ย้อนยุควิถีไทย ร้อยดวงใจถวายแม่หลวง" ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 (24/08/2015)
 ตัวแทนคณะครูและนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสให้คนชราชุมชนวรรณยิ่ง ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 (24/08/2015)
 การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 (24/08/2015)
 ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาตอนต้น พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 (24/08/2015)
 คณะภราดา คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของนายอนุรักษ์ ทองคำพันธ์ุ สามีมิสรัตนา ทองคำพันธุ์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 (24/08/2015)
 นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.6 ห้องเรียน Gifted เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศิริราช และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 (21/08/2015)
 นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.5 ห้องเรียน Gifted เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศิริราช และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 (21/08/2015)
 อวยพรวันคล้ายวันเกิดภราดาศิริชัย ผังรักษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 (21/08/2015)
 กิจกรรมโครงการโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 (21/08/2015)
 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและคณะครูสำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมค่ายอาสา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 (21/08/2015)
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการประเมินมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 18-21 สิงหาคม 2558 (20/08/2015)
 สังเกตการสอนของครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558 (20/08/2015)
 ตัวแทนครูเยี่ยมและให้กำลังใจมิสมุกดา เส็งเจริญ ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเข้ารับการรักษาอาการป่วย ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 (20/08/2015)
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 (20/08/2015)
 การแข่งขันหมากล้อม เนื่องในงานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 (20/08/2015)
 กิจกรรม Morning Program ในเดือนกรกฎาคม 2558 (19/08/2015)
 การเรียนเสริมโครงการอัจฉริยภาพ เจียระไนเพ็ชร SLC ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 (19/08/2015)
 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2558 (19/08/2015)
 นักเรียนร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 (19/08/2015)
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับเกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในงานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 (19/08/2015)
 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีววิทยา เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์ รายวิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 (19/08/2015)
 การทดลองวิชาชีววิทยา เรื่อง เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 (19/08/2015)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414]