Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 15676 อัลบั้ม
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ไข่ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (24/07/2014)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Morning Program ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (24/07/2014)
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันวิชาการ Academic Day ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (24/07/2014)
 นักเรียนวงโยธวาทิตเข้าร่วมพิธีเปิดและนำริ้วกระบวนอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์โครงการ “เทิดทูนสถาบัน สมานฉันท์ รู้รักสามัคคี อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา” ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2557 (24/07/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ประดิษฐ์ม้าก้านกล้วย" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 (23/07/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ผักชุบแป้งทอด" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 (23/07/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "สมุนไพรสามกรอบ" ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 (23/07/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ต้มยำกุ้ง" ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 (23/07/2014)
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันภาษาไทย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (23/07/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง สมุนไพร ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 (23/07/2014)
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการหุ่นดี-หุ่นสวย ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 (23/07/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 (23/07/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "สลัดผัก" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (22/07/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมบัวลอย" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (22/07/2014)
 คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ โรงละครสยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 (22/07/2014)
 คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 (22/07/2014)
 คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ ปราสาทสัจธรรม (เมืองโบราณ) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 (22/07/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำไข่ดาว" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (22/07/2014)
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 (22/07/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไก่ทอดห่อใบเตย" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (22/07/2014)
 การประชุมคณะกรรมการงานรถรับ - ส่งนักเรียน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 (22/07/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง การเพาะพันธุ์ปลา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (22/07/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง งานจักสานไม้ไผ่ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (22/07/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นแฟนซี" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (22/07/2014)
 โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach ระยะพัฒนา (สัปดาห์ที่ 2) ระหว่างวันที่ 14 - 18 กรกฎาคม 2557 (22/07/2014)
 การเรียนกิจกรรมชมรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 (21/07/2014)
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ฟังการบรรยายเทคนิคการทำข้อสอบ GAT วิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 (21/07/2014)
  นักเรียนวงโยธวาทิตเข้าร่วมพิธีเปิดและนำริ้วกระบวนอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์โครงการ “เทิดทูนสถาบัน สมานฉันท์ รู้รักสามัคคี อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา” ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2557 (21/07/2014)
 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ จุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด (CU HEALTH SHOT) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 (21/07/2014)
 นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 (21/07/2014)
 นักเรียนเตรียมอนุบาลห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไอศกรีม" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (21/07/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3ข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง การเลี้ยงไก่ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (21/07/2014)
 นักเรียนเข้าค่ายผู้นำนักเรียน Y.C.S. ระดับสังฆมณฑลจันทบุรี ในวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557 (21/07/2014)
 นักฟุตบอลโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "KFC Seven Shoot 2014" ประจำปี 2557 ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2557 (21/07/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง การเลี้ยงไก่ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (21/07/2014)
 คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 (21/07/2014)
 นักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน "การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย" ประจำเดือนกรกฎาคม ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557 (18/07/2014)
 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ครบรอบ 67 ปี ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 (18/07/2014)
 พิธีแห่และสักการะนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โอกาสฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ครบรอบ 67 ปี ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 (18/07/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ดอกไม้ชุบแป้งทอด" ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 (18/07/2014)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392]