Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 14498 อัลบั้ม
 งาน "64 ปี ราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์" ในวันที่ 26 มกราคม 2556 (วันสุดท้าย) (29/01/2013)
 หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ (29/01/2013)
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบแรก) ในวันที่ 29 มกราคม 2556 (29/01/2013)
 งาน "64 ปี ราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์" ในวันที่ 25 มกราคม 2556 (วันแรก) (28/01/2013)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดนิเทศการสอน เรื่อง การลอยคอ (ลูกหมาตกน้ำ) ในวันที่ 28 มกราคม 2556 (28/01/2013)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดนิเทศการสอน เรื่อง การวิ่งผลัด ในวันที่ 22 มกราคม 2556 (28/01/2013)
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริม ครั้งที่ 1/25555 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 (28/01/2013)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 (28/01/2013)
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการติว O-NET จากวิทยากรภายนอก ในวันที่ 28 มกราคม 2556 (วันแรก) (28/01/2013)
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานห้องปฏิบัติการทางภาษา ให้กับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 26 มกราคม 2556 (28/01/2013)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดนิเทศการสอน เรื่อง กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ในวันที่ 24 มกราคม 2556 (25/01/2013)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดนิเทศการสอน เรื่อง การตีลูกประเภททีมคู่ (แบดมินตัน) ในวันที่ 24 มกราคม 2556 (25/01/2013)
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 17/2555 ในวันที่ 25 มกราคม 2556 (25/01/2013)
 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและคณะครูมอบกระเช้าส่งความสุขปีใหม่ให้กับหน่วยงานต่างๆ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2556 (25/01/2013)
 ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการฯ เข้ารับเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยดีมาก และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีมาก ระหว่างปีงบประมาณ 2555 - 2557 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 (25/01/2013)
 การประชุมคณะครูฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 22 มกราคม 2556 (24/01/2013)
 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2555 ในวันที่ 24 มกราคม 2556 (24/01/2013)
 การเตรียมงานและฝึกซ้อมใหญ่การแสดงงาน 64 ปี ราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 24 มกราคม 2556 (24/01/2013)
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู พนักงาน และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณแม่ลัดดา บูรณะวงศ์ตระกูล มารดามิสศิริลักษณ์ บูรณะวงศ์ตระกูล (24/01/2013)
 การสอบวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ Trinity College,London ระหว่างวันที่ 17-26 มกราคม 2556 (23/01/2013)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดนิเทศการสอน เรื่อง ชีวิตปลอดภัย (ยาสามัญประจำบ้าน) ในวันที่ 22 มกราคม 2556 (23/01/2013)
 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 2556 แด่ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (23/01/2013)
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบแรก) ในวันที่ 22 มกราคม 2556 (22/01/2013)
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารห้องธุรการ ครั้งที่ 2/2555 ในวันที่ 21 มกราคม 2556 (22/01/2013)
 ผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และคณะครู โรงเรียนในเครือภาคตะวันออกฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ในวันที่ 13 มกราคม 2556 (22/01/2013)
 ครูและนักเรียนห้องเรียน Gifted ระดับชั้น ม.1-ม.2 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ในวันที่ 16 มกราคม 2556 (22/01/2013)
 ผู้อำนวยการ และคณะครูเข้าร่วมอวยพรปีใหม่ ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์ อดีตประธานสาขาภาควิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 (22/01/2013)
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารห้องธุรการ ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 18 มกราคม 2556 (22/01/2013)
 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชาย ลงฝึกภาค สนาม ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2556 (22/01/2013)
 นิเทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 18 มกราคม 2556 (22/01/2013)
 ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช และคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและเสกศาลา เนื่องในโอกาสฉลอง 30 ปี แห่งการก่อตั้งบ้านนักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล ในวันที่ 19 มกราคม 2556 (21/01/2013)
 ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช พร้อมด้วยคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับคณะภราดาและคณะครู ในวันที่ 19 มกราคม 2556 (21/01/2013)
 งาน“Saint Louis Academic Day 2013” ในวันที่ 17 มกราคม 2556 (21/01/2013)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 15/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556 (21/01/2013)
 การส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 19 มกราคม 2556 (21/01/2013)
 งาน "Open House" สำหรับหลักสูตร Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 (21/01/2013)
 การแข่งขัน คณิตคิดเร็ว (180 IQ) ช่วงชั้นที่ 1-4 ในงานวิชาการ ในวันที่ 17 มกราคม 2556 (20/01/2013)
 ครูรับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณดีเด่น ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ "คุรุคุณธรรม" เข็มทองแดง ประจำปี 2555 ในวันที่ 16 มกราคม 2556 (18/01/2013)
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 16/2555 ในวันที่ 18 มกราคม 2556 (18/01/2013)
 งานวันครู ประจำปี 2556 ในวันที่ 16 มกราคม 2556 (18/01/2013)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363]