Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 16150 อัลบั้ม
 นักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 (25/02/2015)
 คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (25/02/2015)
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สายวิทย์-คณิต ฟังการแนะแนว "การเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์" ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (24/02/2015)
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 (24/02/2015)
 การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 (24/02/2015)
 การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 (24/02/2015)
 การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 (24/02/2015)
 การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย ครูผู้สอนนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 (24/02/2015)
 คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 (24/02/2015)
 คณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนที่พบบ่อย ปี 2558 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (24/02/2015)
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ขาลั้ง วงศ์พลับ มารดาของมิสสุภี วงศ์พลับ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (24/02/2015)
 การประชุมคณะกรรมการงานบุคลากรครั้งที่ 5/2557 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 (24/02/2015)
 นักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 (24/02/2015)
 ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู พนักงานเป็นตัวแทนวางช่อดอกไม้และสวดภาวนาระลึกถึงบุคลากรเซนต์หลุยส์ที่ล่วงลับไปแล้ว ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (24/02/2015)
 การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 (23/02/2015)
 งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ "SLC Cowboy Night" ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 (20/02/2015)
 งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ "SLC Cowboy Night" ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 (20/02/2015)
 การนิเทศการสอนคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 (18/02/2015)
 การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2557 (นอกตาราง) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 (18/02/2015)
 ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรรางวัลจากการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (18/02/2015)
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับสมัครและตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 (17/02/2015)
 การประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 (17/02/2015)
 การเรียนการสอน เรื่องการทดสอบคาร์โบไฮเดรต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 สอนโดยมิสหทัยชนก ศรีชนะวัฒน์ ในวันที่10 กุมภาพันธ์ 2558 (16/02/2015)
 การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2557 (นอกตาราง) ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 (16/02/2015)
 คุณครูเข้าร่วมอบรมมาตรฐานความรู้สำหรับครูและอาจารย์สอนภาษาจีน หัวข้อเรื่อง "วัฒนธรรมจีนและความรู้เรื่องจีน" ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 (16/02/2015)
 ผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และบริษัทไวซ์ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านคณะแพทย์ศาสตร์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 (12/02/2015)
 การปิดกองลูกเสือย่อยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 (12/02/2015)
 งานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2557 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (11/02/2015)
 คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 (11/02/2015)
 พิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพมารดาของมิสสาคร บำรุงบุตร ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 (11/02/2015)
 กิจกรรม Morning Program ทุกระดับชั้น ในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (10/02/2015)
 การเรียนการสอน เรื่องสมบัติบางประการของคาร์โบไฮเดรต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/5 สอนโดยมิสหทัยชนก ศรีชนะวัฒน์ ในวันที่10 กุมภาพันธ์ 2558 (10/02/2015)
 การมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมงานห้องสมุด ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (10/02/2015)
 พิธีสวดอภิธรรมศพคุณพ่อหนู เรืองเทพ บิดาของมิสนฤมล สีคะปัสสะ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 (10/02/2015)
 การประชุมคณะกรรมการงานบุคลากรครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 (09/02/2015)
 นักเรียนเข้าร่วมเเข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 (09/02/2015)
 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์สีเขียว ในวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 (09/02/2015)
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 (09/02/2015)
 นิเทศการสอนครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 27 มกราคม 2558 (09/02/2015)
 การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 (06/02/2015)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404]