Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 14199 อัลบั้ม
 สภานักเรียนระดับประถมศึกษา จัดติวน้อง ป.1 ในวันที่ 11 กันยายน 2555 (11/09/2012)
 คณะครูร่วมปฏิบัติธรรมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเ้อกชน ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2555 (11/09/2012)
 นักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 การแข่งขันตอบปัญหา"ถามตอบรอบรู้ เปิดประตูสู่อาเซียน" ระหว่างวันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2555 (11/09/2012)
 คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการประกวดทีมเชียร์ลีดเดอร์ระดับอนุบาล "LAEMTONG SUPER JUNIOR CHEERLEADER 2012" ในวันที่ 8 กันยายน 2555 (11/09/2012)
 มิสนวพร ปิ่นทอง รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติ "ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค." ประจำปี พ.ศ. 2555 ระดับประเทศ ในวันที่ 9 กันยายน 2555 (11/09/2012)
 นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันเกม 24 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานวิชาการสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา ในวันที่ 6 กันยายน 2555 (11/09/2012)
 คณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน สมศ. รอบ 3 เข้าร่วมรับฟังการเสนอแนะ ในวันที่ 9 กันยายน 2555 (11/09/2012)
 ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมส่งมิสจิติมา วิจิตรสมบัติ เพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีน ทุนคุรุทายาทสอนภาษาจีน ประจำปี 2555 หลักสูตร 10 เดือน (กันยายน - กรกฎาคม 2556) ณ ประเทศจีน ในวันที่ 9 กันยายน 2555 (10/09/2012)
 คณะครูร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Art of Photography แบบมืออาชีพ" ในวันที่ 6 กันยายน 2555 (10/09/2012)
 คณะครูร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับทุนครูคุรุทายาทสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 7 กันยายน 2555 (10/09/2012)
 นักกีฬาฟุตบอลทีมเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและต้านยาเสพติด "เทศบาลหัวสำโรงคัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555" (10/09/2012)
 การประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2555 ในวันที่ 6 กันยายน 2555 (10/09/2012)
 คณะครูร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับ "การประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 3/2555 ร่วมกับงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา โครงการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ (ABA) ในวันที่ 5 กันยายน 2555 (10/09/2012)
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำหนังสือรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 7 กันยายน 2555 (10/09/2012)
 พิธีมิสซาฉลองแม่พระบังเกิดและวันศุกร์ต้นเดือน ในวันที่ 7 กันยายน 2555 (10/09/2012)
 กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ ในวันที่ 5 กันยายน 2555 (09/09/2012)
 การเรียนภาษาอังกฤษของคุณครูระดับชั้น ม.ปลาย ในโครงการพัฒนาครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 7 กันยายน 2555 (07/09/2012)
 การทำบุญตักบาตรทุกวันพระของนักเรียนระดัั้บชั้น ป.1-ป.6 และการเข้าแถวนั่งสมาธิ ในวันที่ 7 กันยายน 2555 (07/09/2012)
 การดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยให้กับนักเรียน ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2555 (07/09/2012)
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในงาน "วิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา" ในวันที่ 6 - 7 กันยายน 2555 (07/09/2012)
 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พูดให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่น้องๆระดับประถม ในวันที่ 5 กันยายน 2555 (07/09/2012)
 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและดำเนินการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน (SLC-TEP) ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 5 กันยายน 2555 (07/09/2012)
 นิเทศการสอนวิชาดนตรี เรื่อง ปฏิบัติตัวโน๊ตสากล นักเรียนระดับชั้น ป.6/1 ในวันที่ 5 กันยายน 2555 (07/09/2012)
 การประชุมคณะักรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 8/2555 ในวันที่ 7 กันยายน 2555 (07/09/2012)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดนิเทศการสอน เรื่อง พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 (07/09/2012)
 นิเทศการสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ ระดับชั้น ป.4/2 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 (07/09/2012)
 กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสำรอง ในวันที่ 3 กันยายน 2555 (05/09/2012)
 นิเทศการสอนวิชานาฎศิลป์ เรื่อง ลักษณะการร่ายรำเบื้องต้น ระดับชั้น ป.2 ในวันที่ 3 กันยายน 2555 (05/09/2012)
 นิเทศการสอนวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.2 ในวันที่ 3 กันยายน 2555 (05/09/2012)
 นิเทศการสอนวิชานาฎศิลป์ เรื่อง การแต่งกาย ท่ารำ ระดับชั้น ป.4 ในวันที่ 3 กันยายน 2555 (05/09/2012)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพขรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 5 กันยายน 2555 (05/09/2012)
 การประชุมคณะกรรมการงานลูกเสือ ในวันที่ 3 กันยายน 2555 (04/09/2012)
 การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเครือฯ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 4 กันยายน 2555 (04/09/2012)
 การประชุมคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 4 กันยายน 2555 (04/09/2012)
 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ และรางวัลชมเชย จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 1 กันยายน 2555 (04/09/2012)
 การประชุมคณะกรรมการกีฑาสีของฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 4 กันยายน 2555 (04/09/2012)
 การทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 (04/09/2012)
 คณะครูร่วมพิธีมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ อันนาแสวง กัลยาวงศ์ ภรรยาของมาสเตอร์บุญส่ง กัลยาวงศ์ ครูเกษียณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2555 (04/09/2012)
 ผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสปลงศพซิสเตอร์ อันนา เปรมจิต ประทุมราช ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 (04/09/2012)
 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารและการนำเสนอเพื่อเข้าประกวดสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 (04/09/2012)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]