Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 15730 อัลบั้ม
 คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 (07/08/2014)
 การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 (06/08/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประดิษฐ์สื่อรัก เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2557 (06/08/2014)
 นักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำเดือนสิงหาคม "กิจกรรมการแข่งขันเขียนตามคำบอก" ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 (06/08/2014)
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมฟังบรรยายธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ หัวข้อ "สำนึกพระคุณแม่" ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 (06/08/2014)
 นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในนามคณะภราดา คณะครู และนักเรียน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 (06/08/2014)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2557 และการประชุมคณะกรรมการงานสวัสดิภาพ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 (05/08/2014)
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 (05/08/2014)
 คณะครูระดับการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการนิทานเพื่อนรัก" ในวันที่ 3 สิงหาคม 2557 (05/08/2014)
 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน Near pod ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557 (05/08/2014)
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันสเเต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557 (05/08/2014)
 การทำความสะอาดห้องเรียน ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 (05/08/2014)
 คณะครู และพนักงาน เยี่ยมไข้ นายศักดิ์ชาย เกษตรพิพัฒน์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 (05/08/2014)
 คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 (04/08/2014)
 การถ่ายทำสปอตโฆษณารับนักเรียนใหม่ฯ ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2557 โดยทีมงานจากบริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด (04/08/2014)
 ผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ร่วมงานนิทรรศการกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 (01/08/2014)
 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 ร่วมกิจกรรม Morning Program ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 (01/08/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 รับการตรวจสุขภาพนักเรียนตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2557 (01/08/2014)
 การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการกรองและการระเหยแห้ง ของนักเรียน ป.6/3 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 (01/08/2014)
 การประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 (01/08/2014)
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 5/2557 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 (01/08/2014)
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 (01/08/2014)
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 7/2557 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 (01/08/2014)
 การแข่งขันโต้วาทีของนักเรียน ม.ปลาย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 (31/07/2014)
 พิธีเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 (31/07/2014)
 การตรวจสุขภาพตอนเช้า และทำความสะอาดห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 (31/07/2014)
 การท่องศัพท์ภาษาอังกฤษยามเช้าของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันแรก) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 (31/07/2014)
 การสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับประถมศึกษา โครงการอัจฉริยภาพ เจียระไนเพชร SLC วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 (30/07/2014)
 การประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 (30/07/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่อง "การเดินทางโดยรถไฟ" ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 (30/07/2014)
 การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 (30/07/2014)
 คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 (30/07/2014)
 เยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (29/07/2014)
 โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach ระยะพัฒนา (สัปดาห์ที่ 3) ระหว่างวันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2557 (29/07/2014)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2557 (29/07/2014)
 นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบเงินจากการแสดงคอนเสิร์ตให้กับโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 (29/07/2014)
 นายสิรวิทย์ ปิยะจินดา นักกีฬาเทควันโด ทีมชาติไทย มอบรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด ให้กับโรงเรียน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 (29/07/2014)
 การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 (29/07/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมประหยัด..อดออม ในวันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2557 (29/07/2014)
 งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 (28/07/2014)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394]