Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 14062 อัลบั้ม
 คณะกรรมการบอร์ดบริหารพบนักเรียน ในหัวข้อ ความรัก ...ควมกตัญญูต่อพ่อแม่ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 (16/08/2012)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดนิเทศการสอน เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 (16/08/2012)
 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยเชื่อม" ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 (15/08/2012)
 พิธีมิสซาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสเทิดเกียรติพระแม่มารีย์ ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 (15/08/2012)
  ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำมสมุนไพร" ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 (15/08/2012)
 พิธีเทิดเกียรติพระแม่มารีย์ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 (15/08/2012)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดนิเทศการสอน เรื่อง ไม้รำ (กระบี่) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 (15/08/2012)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดนิเทศการสอน เรื่อง โรคติดต่อ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 (15/08/2012)
 กิจกรรม Knowledge Rally ASEAN ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 (14/08/2012)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ห้องบริบาล 2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ขนมปัง ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 (14/08/2012)
 กิจกรรมการแข่งขัน Speech Contest หัวข้อ "Global Warning" ระดับชั้น ป.4 เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 (14/08/2012)
 คณะครูและนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ร่วมงานนิทรรศการกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 (14/08/2012)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 (14/08/2012)
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ขอใช้หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ จัดอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองฯ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 (14/08/2012)
 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 พูดให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2555 (14/08/2012)
 บริษัท ทีมเทคโนโลยีคอนซัลแต้นส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 (14/08/2012)
  คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 (14/08/2012)
 กิจกรรม Morning Program ระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 (14/08/2012)
 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยไฉไล" ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 (11/08/2012)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 (11/08/2012)
 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผลไม้ปั่น" ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 (11/08/2012)
 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำตะไคร้" ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 (10/08/2012)
 นักเรียน ผู้ปกครอง ฝ่ายปฐมวัย ประดิษฐ์การ์ด และสื่อต่าง ๆ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 (10/08/2012)
 การแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.6 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 (10/08/2012)
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "วันรพี 2555" ณ ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 (10/08/2012)
 การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน สมศ. รอบ 3 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 (10/08/2012)
 การเข้าแถว สวดมนต์ นั่งสมาธิ และการโฮมรูมของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 (10/08/2012)
 กิจกรรมบูรณาการฐานความรู้...ตามรอยพ่อหลวง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 (10/08/2012)
 การดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยให้กับนักเรียน ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2555 (10/08/2012)
 การแข่งขันทักษะวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 (10/08/2012)
 การประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเซนต์หลุยส์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 (10/08/2012)
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 6/2555 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 (10/08/2012)
 ผู้อำนวยการร่วมแสดงความยินดีในพิธีฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 (10/08/2012)
 คุณครูรับรางวัล "ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น" ประจำปี 2555 ในพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 (10/08/2012)
 ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเครือฯ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 (10/08/2012)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2555 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 (09/08/2012)
 กิจกรรมบูรณาการฐานความรู้...ตามรอยพ่อหลวง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 (09/08/2012)
 คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 (09/08/2012)
 คุณครูเข้ารับโล่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน (บาสเกตบอล) จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 (09/08/2012)
 คณะครูร่วมงาน"สดุดีแม่ของแผ่นดิน" ราตรีเทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี ครั้งที่ 7 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 (09/08/2012)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352]