Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 13738 อัลบั้ม
 งานวันสุนทรภู่และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 (26/06/2012)
 การท่องศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ในกิจกรรม Vocabulary Reminder (26/06/2012)
 การประชุมคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 (26/06/2012)
 การประชุมวิชาการของคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่22 มิถุนายน 2555 (26/06/2012)
 การขยายผลการอบรมเรื่องความรู้ด้านโภชนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2555 (26/06/2012)
 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2555 (26/06/2012)
 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 25 มิถุนายน 2555 (26/06/2012)
 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2555 (25/06/2012)
 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 (25/06/2012)
 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 (25/06/2012)
 นิเทศการสอนเรื่อง Factors ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 (23/06/2012)
 นิเทศการสอนเรื่อง การประมาณ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 (23/06/2012)
 นิเทศการสอนเรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2555 (23/06/2012)
 นิเทศการสอนเรื่อง การบวกจำนวนนับ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2555 (23/06/2012)
 คณะครูเข้าร่วมจับสลากที่จอดรถจักรยานยนต์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 (22/06/2012)
 การประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเซนต์หลุยส์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 (22/06/2012)
 การประชุมครูสนับสนุนการสอนและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 (22/06/2012)
 คณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมความรู้ด้านโภชนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในครู ครูพี่เลี้ยง ผู้ดูแลเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีโภชนาการสมวัย ปี 2555 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 (22/06/2012)
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 (22/06/2012)
 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 (22/06/2012)
 คณะครูร่วมมิสซาโมทนาคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาสบวชเป็นพระสงฆ์ของ สังฆานุกร ออกัสติน กฤษณพงษ์ อติชาติธานินทร์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2555 (22/06/2012)
 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 (22/06/2012)
 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 (22/06/2012)
 มอบเกียรติบัตรแก่ครูสนับสนุนการสอนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 (22/06/2012)
 การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมนายหมู่ลูกเสือ -เนตรนารี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 (21/06/2012)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2555 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 (21/06/2012)
 การประชุมคณะกรรมการงานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 (21/06/2012)
 การฝึกซ้อมรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2554 ในระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2555 (21/06/2012)
 กิจกรรมพฤหัสหรรษาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 (21/06/2012)
 ค่ายอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 15 -17 มิถุนายน 2555 (21/06/2012)
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 /2555 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 (20/06/2012)
 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 (20/06/2012)
 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 (20/06/2012)
 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 (20/06/2012)
 การอบรมจริยธรรมอิสลาม เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบ 64 ปี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 (20/06/2012)
 กิจกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2555 (20/06/2012)
 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2555 (20/06/2012)
 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2555 (20/06/2012)
 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2555 (20/06/2012)
 กิจกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2555 (19/06/2012)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344]