Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 15912 อัลบั้ม
 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (07/11/2014)
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมเดินขบวนแห่นมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 (07/11/2014)
 พิธีรดน้ำศพคุณแม่ฮะ วิงวอน มารดาของมาสเตอร์คชภพ ธนิตวรภัทร ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 (07/11/2014)
 คณะครูเยี่ยมและให้กำลังใจมิสสุวิมล มะแป้น เนื่องในโอกาสคลอดบุตรสาว ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 (07/11/2014)
  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง เนื่องในวันลอยกระทง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 (06/11/2014)
 วงโยธวาทิตโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2557 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 (05/11/2014)
 งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (05/11/2014)
 การประชุมครู ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (05/11/2014)
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 (04/11/2014)
 คณะภราดาและคณะครู ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสหิรัญสมโภช และสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคณะภราดา ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 (04/11/2014)
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบและประเมินราคาทรัพย์สินของโรงเรียน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (01/11/2014)
 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (01/11/2014)
 ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ฟังผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (31/10/2014)
 ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์สุรัตน์ มูลชัยสุข ที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 (31/10/2014)
 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรม Intel Teach Essential Course Training ระหว่างวันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2557 (31/10/2014)
 การฝึกซ้อมกรีฑาสี ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (31/10/2014)
 ตัวแทนคณะครูฝ่ายบริหารทั่วไป และพนักงาน เยี่ยมไข้ นายสุพลพร ขำเจริญศักดิ์ พนักงานอาคารสถานที่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 (31/10/2014)
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย ร.ร.เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 (29/10/2014)
 การประชุมคุณครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 (29/10/2014)
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของนายศักดิ์ชาย และนายวันชัย เกษตรพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 (29/10/2014)
 คณะภราดาและคณะครู ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีปลงศพภราดาพิชิต พิทักษ์ ภราดาอาวุโสประจำโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (28/10/2014)
 การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ในวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2557 (28/10/2014)
 คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 17, 25 ตุลาคม 2557 (28/10/2014)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 (27/10/2014)
 คณะครูระดับการศึกษาปฐมวัยร่วมงานวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี 2557 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 (27/10/2014)
 การประกวดส้มตำ ของคณะครู ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 (27/10/2014)
 คณะภราดา คณะครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 (27/10/2014)
 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 (22/10/2014)
 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปี 2557 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 (20/10/2014)
 คณะภราดา และคณะครูร่วมพิธีฝังศพ และมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของมาสเตอร์สุเทพ วิสุทธิศรีศิลป์ (20/10/2014)
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 (16/10/2014)
 คณะครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ SWIS ในวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2557 (14/10/2014)
 คณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 (14/10/2014)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 (14/10/2014)
 พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2557 (09/10/2014)
 การแข่งขัน ST.LOUIS BOWLING การกุศล ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 4 ตุลาคม 2557 (09/10/2014)
 คณะครูร่วมแสดงความยินดีกับมิสยุพิน บุดดาหวัง ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 (08/10/2014)
 คณะภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหาร ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหาร ร.ร.ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" ในวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2557 (08/10/2014)
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2557 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 (08/10/2014)
 คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 (08/10/2014)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398]