Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 14012 อัลบั้ม
 พิธีมอบทุนการศึกษา โฮโนร่า ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 (07/08/2012)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกไม้ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 (07/08/2012)
 นักกีฬาบาสเกตบอลทีมช้างเผือกได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬานักเรียนกองทัพอากาศ (07/08/2012)
 แผนกอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ติดตั้งตาข่ายป้องกันนกอาคารเรียน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 (07/08/2012)
 การประกวดโครงงาน (รอบคัดเลือก) ประจำปี 2555 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 (07/08/2012)
 นักเรียนแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการ "ภาษาไทย ภาษาถิ่น" ประจำปี 2555 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 (07/08/2012)
  กิจกรรมบูรณาการฐานความรู้...ตามรอยพ่อหลวง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้น ม.2 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 (07/08/2012)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดนิเทศการสอน เรื่อง เตะโฟรม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 (07/08/2012)
 นักกีฬาทีมฟุตบอลโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน "KFC Seven Shoot 2012" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 ในวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2555 (07/08/2012)
 ผู้อำนวยการร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 (07/08/2012)
 คณะครูเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต รุ่น 2 กลุ่ม 1 อายุทำงาน 6-10 ปี ในวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2555 (07/08/2012)
 คณะครูเยี่ยมไข้ นายธีระศักดิ์ พวงมาลัยทอง ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร (07/08/2012)
  การประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเซนต์หลุยส์ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 (07/08/2012)
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบขวัญกำลังใจให้กับครูที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 (07/08/2012)
 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปลาชุบแป้งทอด" ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 (06/08/2012)
  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ไข่ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 (06/08/2012)
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ห้องเรียนพิเศษ Gifted ทัศนศึกษา ณ บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 (06/08/2012)
 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ฝ่ายปฐมวัย ร่วมกิจกรรมถวายพุ่มเข้าพรรษา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 (06/08/2012)
 นิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Value Education ชั้น ป.6/3 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 (06/08/2012)
 นิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Gender of Nouns ห้อง ป.3/4 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 (06/08/2012)
 นิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Irregular Verbs ห้อง ป.4/4 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 (06/08/2012)
 นิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Time ระดับชั้น ป.4/6 โดยใช้สื่อนาฬิกาจำลอง ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 (06/08/2012)
 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยบวชชี" ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 (01/08/2012)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ขนมไทย ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 (01/08/2012)
 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 (01/08/2012)
 การตรวจปัสสาวะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฏาคม 2555 (01/08/2012)
 กิจกรรมบูรณาการฐานความรู้...ตามรอยพ่อหลวง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้น ม.5 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 (01/08/2012)
 นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบรางวัลและวิทยุสื่อสาร ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 (01/08/2012)
 คณะัผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนไทยคริสเตียนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารและการนำเสนอเพื่อเข้าประกวดสถานศึกษาพระราชทาน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 (01/08/2012)
 คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ งานพิธีหล่อเทียนพรรษา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 (01/08/2012)
 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนระดับชั้น ป.4 เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 (01/08/2012)
 คณะครูและนักเรียนห้อง ม.6/4 ร่วมพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2555 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 (01/08/2012)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง สมุนไพร ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 (31/07/2012)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผัก ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 (31/07/2012)
 กิจกรรมบูรณาการฐานความรู้...ตามรอยพ่อหลวง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 (31/07/2012)
 คณะครูร่วมเป็นวิทยากรและร่วมอบรมโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อระบบหายใจในเด็ก ปี 2555 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 (31/07/2012)
 คณะครู ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 (31/07/2012)
 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการปลูก "ต้นไม้" ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 (31/07/2012)
 กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน (ที่ไม่ได้เข้าร่วมเมื่อครั้งที่แล้ว) และเดือนกรกฎาคม เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันเกิด ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 (31/07/2012)
 การประชุมครูและกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 (31/07/2012)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351]