นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ผักกาดขาวทรงเครื่อง" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กุ้ง ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ข้าวต้มปลา" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

คุณครู และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "นมเย็น" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ถัดไป