คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมสัญจรสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ในวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2562

คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น วันการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “เครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” รุ่น 2 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ มอบรางวัลให้กับนักเรียน จากการแข่งขันภายนอก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

นิเทศการสอนมิสประภาศรี ศิริโส วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Continuous ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ถัดไป