Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันสเเต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557 (5 ส.ค. 2557)
นายสิรวิทย์ ปิยะจินดา นักกีฬาเทควันโด ทีมชาติไทย มอบรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด ให้กับโรงเรียน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 (29 ก.ค. 2557)
คณะครูเข้าร่วมการประกวดนำเสนอผลการดำเนินงาน "การจัดการลดภาวะอ้วนเด็กวัยเรียน" ปี 2557 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 (29 ส.ค. 2557)
คุณครูทำความดีเก็บกระเป๋าสตางค์ได้คืนให้กับผู้ปกครอง ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 (29 ส.ค. 2557)
งานการเงินและบัญชี รับการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2557 (28 ส.ค. 2557)
คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2557 (28 ส.ค. 2557)
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 (28 ส.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง Gifted ทัศนศึกษา งาน MUSC OPEN HOUSE มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 (28 ส.ค. 2557)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 (28 ส.ค. 2557)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน มอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาฟุตบอล จากการแข่งขันฟุตบอลสภานักเรียน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 (28 ส.ค. 2557)
การประชุมชี้แจงกติกาการแข่งขันแรลลี่การกุศล SLC FAMILY TOUR 2014 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 (28 ส.ค. 2557)
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 (28 ส.ค. 2557)
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 (28 ส.ค. 2557)
คณะครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2557 (งวดที่ 2) ในวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2557 (27 ส.ค. 2557)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 (26 ส.ค. 2557)
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2557 (26 ส.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรม Morning Program ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 (26 ส.ค. 2557)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 (26 ส.ค. 2557)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 (26 ส.ค. 2557)
ตัวแทนคณะครูฝ่ายบริหารทั่วไป และพนักงาน เยี่ยมไข้ นายนฤมล ภังคะญาณ พนักงานอาคารสถานที่ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 (26 ส.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รับซูเปอร์จิ๋ว แมกกาซีน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 (25 ส.ค. 2557)
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ระดับการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 (25 ส.ค. 2557)
การนิเทศการสอนของมาสเตอร์สิรวิทย์ ฉ่ำตุ๋ย ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 (22 ส.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 (22 ส.ค. 2557)
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 (22 ส.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 2 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 (21 ส.ค. 2557)
หัวหน้าแผนกกิจกรรมสำรวจพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 (21 ส.ค. 2557)
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 (21 ส.ค. 2557)
ตัวแทนคณะครูและนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส มอบของให้กับพนักงานและคนชราชุมชนวรรณยิ่ง ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 (21 ส.ค. 2557)
คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมอาจารย์สอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2557 (21 ส.ค. 2557)
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและประกวดทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 (20 ส.ค. 2557)
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรียนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 (20 ส.ค. 2557)
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 (20 ส.ค. 2557)
การแข่งขัน Science Show ระดับชั้น ป.6 เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 (20 ส.ค. 2557)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 (20 ส.ค. 2557)
การนิเทศการสอนครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 (19 ส.ค. 2557)
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 (19 ส.ค. 2557)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยวกงลิ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 (19 ส.ค. 2557)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 (19 ส.ค. 2557)
คณะครูร่วมงานวันแม่ "ลูกทุ่งสัมพันธ์ วันรักแม่" ครั้งที่ 9 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 (19 ส.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดมารยาทไทย ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 (19 ส.ค. 2557)
ธนาคารออมสิน สาขาฉะเชิงเทรา มอบเงินสนับสนุนโครงการธนาคารโรงเรียน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 (18 ส.ค. 2557)
การนิเทศการสอนครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 (18 ส.ค. 2557)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 16 สิงหาคม 2557 (18 ส.ค. 2557)
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรียนภาษาอังกฤษ ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 (18 ส.ค. 2557)
พิธีเทิดเกียรติแม่พระเนื่องในวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 (15 ส.ค. 2557)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 (15 ส.ค. 2557)
คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 (13 ส.ค. 2557)
นักเรียนร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 (13 ส.ค. 2557)
คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 (13 ส.ค. 2557)

 1 2 3 4  >>   >|