Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับชาติทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากผลคะแนน O-net (23 มิ.ย. 2557)
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากแข่งขันวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2557 (ระดับประเทศ) (23 มิ.ย. 2557)
การประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 (วันนี้)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่อง "การเดินทางโดยรถไฟ" ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 (วันนี้)
การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 (วันนี้)
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 (วันนี้)
เยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เมื่อวานนี้)
โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach ระยะพัฒนา (สัปดาห์ที่ 3) ระหว่างวันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2557 (เมื่อวานนี้)
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบเงินจากการแสดงคอนเสิร์ตให้กับโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 (เมื่อวานนี้)
นายสิรวิทย์ ปิยะจินดา นักกีฬาเทควันโด ทีมชาติไทย มอบรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด ให้กับโรงเรียน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 (เมื่อวานนี้)
การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 (เมื่อวานนี้)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมประหยัด..อดออม ในวันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2557 (เมื่อวานนี้)
งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 (28 ก.ค. 2557)
การประชุมครู ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 (28 ก.ค. 2557)
ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกิจกรรมค่ายธรรมะนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 (28 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับซุเปอร์จิ๋ว แมกกาซีน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 (28 ก.ค. 2557)
คณะครู และนักเรียนเดินทางไปบันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 (28 ก.ค. 2557)
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (25 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยชุป" ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 (25 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ดอกไม้ชุปแป้งทอด" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (25 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กุ้งนึ่งมะนาว" ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 (25 ก.ค. 2557)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (25 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไก่ทอด" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 (25 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "เมี่ยงปลาทู" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (25 ก.ค. 2557)
การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 (24 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ใบไม้ชุบแป้งทอด" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (24 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ไข่ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (24 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ไข่ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (24 ก.ค. 2557)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Morning Program ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (24 ก.ค. 2557)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันวิชาการ Academic Day ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (24 ก.ค. 2557)
นักเรียนวงโยธวาทิตเข้าร่วมพิธีเปิดและนำริ้วกระบวนอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์โครงการ “เทิดทูนสถาบัน สมานฉันท์ รู้รักสามัคคี อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา” ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2557 (24 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ประดิษฐ์ม้าก้านกล้วย" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 (23 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ผักชุบแป้งทอด" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 (23 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "สมุนไพรสามกรอบ" ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 (23 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ต้มยำกุ้ง" ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 (23 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันภาษาไทย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (23 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง สมุนไพร ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 (23 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการหุ่นดี-หุ่นสวย ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 (23 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 (23 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "สลัดผัก" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมบัวลอย" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ โรงละครสยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 (22 ก.ค. 2557)
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ ปราสาทสัจธรรม (เมืองโบราณ) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำไข่ดาว" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไก่ทอดห่อใบเตย" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)
การประชุมคณะกรรมการงานรถรับ - ส่งนักเรียน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง การเพาะพันธุ์ปลา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง งานจักสานไม้ไผ่ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)

 1 2 3 4  >>   >|