Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ IMSP (Intensive Math and Science Program) ปีการศึกษา 2560 (23 ก.ย. 2559)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 28 กันยายน 2558 (2 ต.ค. 2558)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 (9 ก.ย. 2558)
คณะครูเข้าร่วมการปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17-19 ตุลาคม 2559 (เมื่อวานนี้)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมการอบรมและสัมมนาทางวิชาการ Total Academic Solutions การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 (เมื่อวานนี้)
คณะครู นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมใจจัดทำโบว์ไว้ทุกข์บริการแก่ผู้ปกครองและนักเรียน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 (19 ต.ค. 2559)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริม Day Care ในระหว่างวันที่ 3 - 21 ตุลาคม 2559 (13 ต.ค. 2559)
การประชุมครูผู้สอนโครงการเรียนเสริม Day Care ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 (13 ต.ค. 2559)
รับการตรวจติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 (11 ต.ค. 2559)
คณะครูเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามภายใน ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 (11 ต.ค. 2559)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการพร้อมคณะครู ร่วมส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 (11 ต.ค. 2559)
คณะครูเข้าร่วมโครงการ IEP - AU off campus Teacher Training Program ในวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 (10 ต.ค. 2559)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ และคุณครู เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศรัสเซีย ในวันที่ 7-14 ตุลาคม 2559 (10 ต.ค. 2559)
คณะครูเข้าร่วมการประชุมจัดวิเคราะห์แผนงาน และแผนบทพรรณนางาน/โครงการ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559 (10 ต.ค. 2559)
คณะครูเข้าร่วมอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพและการโพสต์ข่าว/ภาพในระบบ SWIS ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 (10 ต.ค. 2559)
คณะครูเข้าร่วมการสัมมนาการบริหารตามหลักธรรมภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต ในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 (10 ต.ค. 2559)
โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 89 พรรษา ระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคม 2559 (10 ต.ค. 2559)
ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าและคณะครูเข้าร่วมการแข่งขัน เซนต์หลุยส์ คัพ 2016 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2559 (6 ต.ค. 2559)
งานเลี้ยงสังสรรค์ SLC PARTY และกิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายนและตุลาคม ในวันที่ 30 กันยายน 2559 (6 ต.ค. 2559)
คณะครูเข้าร่วมอบรมการสอนหลักภาษาและการใช้ภาษาให้น่าสนใจ ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในวันที่ 18 กันยายน 2559 (6 ต.ค. 2559)
ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เยี่ยมและให้กำลังใจมิสนฤมล สีคะปัสสะ เนื่องในโอกาสคลอดบุตร ในวันที่ 17 กันยายน 2559 (5 ต.ค. 2559)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับฝ่ายธุรการและกำลังพลกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 112 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 30 กันยายน 2559 (5 ต.ค. 2559)
แรลลี่การกุศล SLC FAMILY TOUR 2016 ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เส้นทางฉะเชิงเทรา - เขาใหญ่ ในวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2559 (5 ต.ค. 2559)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 29 กันยายน 2559 (5 ต.ค. 2559)
นิเทศการสอน มิสเพ็ญประภา จั่นแค้น วิชาภาษาต่างประเทศ เรื่อง Asking and Giving Direction ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 (4 ต.ค. 2559)
นิเทศการสอน มิสรำพึง ศรีสวัสดิ์ วิชาสุขศึกษา เรื่อง การวางแผนครอบครัว ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 (4 ต.ค. 2559)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร สัมภาษณ์ และรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ป.1 ห้อง IMSP ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง) ในวันที่ 30 กันยายน 2559 (3 ต.ค. 2559)
การประชุมครูผู้สอนโครงการเรียนเสริม Day Care ในวันที่ 29 กันยายน 2559 (30 ก.ย. 2559)
การประชุมชี้แจงกติกาการแข่งขันแรลลี่การกุศล SLC FAMILY TOUR 2016 ในวันที่ 28 กันยายน 2559 (29 ก.ย. 2559)
เด็กชายบริพัตร จริยาทัศน์กร คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬายิงปืนรายการ "KRUNGKAO SHOOTING" ครั้งที่ 1 (28 ก.ย. 2559)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28 กันยายน 2559 (28 ก.ย. 2559)
มิสวัชรี เกิดท่าไม้ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัยและตัวแทนคณะครูเยี่ยมมิสฐิติมา ลายประดิษฐ์ ในวันที่ 23 กันยายน 2559 (26 ก.ย. 2559)
การประชุมวางแผนงาน SLC Home Coming Day 2016 ในวันที่ 24 กันยายน 2559 (26 ก.ย. 2559)
ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าและคณะครูเข้าร่วมการแข่งขัน เซนต์หลุยส์ คัพ 2016 ในวันที่ 25 กันยายน 2559 (26 ก.ย. 2559)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 23 กันยายน 2559 (23 ก.ย. 2559)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ คณะภราดา คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดามิสวาสนา เอี่ยมพินิจ ในวันที่ 22 กันยายน 2559 (23 ก.ย. 2559)
กิจกรรมการสาธิตและสอนการทำซาลาเปาและขนมจีบตามโครงการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน ในวันที่ 17 กันยายน 2559 (23 ก.ย. 2559)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร สัมภาษณ์ และรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ป.1 ห้อง IMSP ปีการศึกษา 2560 (รอบแรก) ในวันที่ 23 กันยายน 2559 (23 ก.ย. 2559)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติวเตรียมความพร้อมการสอบ GAT วิชาความถนัด ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2559 (23 ก.ย. 2559)
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการทดสอบการวัดระดับภาษาอังกฤษ (Lep Test) ในวันที่ 20 กันยายน 2559 (23 ก.ย. 2559)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด ในวันที่ 9 กันยายน 2559 (23 ก.ย. 2559)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ วิทยาลัยดุสิตธานี ในวันที่ 8 กันยายน 2559 (23 ก.ย. 2559)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 (23 ก.ย. 2559)
Bro. Arul Soosaiah President Monfort Technical Institute ศึกษาดูงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 22 กันยายน 2559 (22 ก.ย. 2559)
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4-5 ในวันที่ 22 กันยายน 2559 (22 ก.ย. 2559)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 22 กันยายน 2559 (22 ก.ย. 2559)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบเงินสวัสดิการให้กับคุณครู ในวันที่ 21 กันยายน 2559 (22 ก.ย. 2559)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความประพฤติดีด้าน "ความซื่อสัตย์" ในวันที่ 22 กันยายน 2559 (22 ก.ย. 2559)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 21 กันยายน 2559 (21 ก.ย. 2559)
ภราดาพลากร เพียรพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีรดน้ำศพ มารดามิสวาสนา เอี่ยมพินิจ ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 (21 ก.ย. 2559)

 1 2 3 4  >>   >|