Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง (1 ก.ย. 2557)
การนิเทศการสอน มิสน้ำฝน คงแสนคำ ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 4 กันยายน 2557 (วันนี้)
การนิเทศการสอน มิสณฐภร คูหาพัฒนกุล ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น วิชาวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 2 กันยายน 2557 (วันนี้)
การนิเทศการสอน มิสสุพัตรา แก้วแสนสุข ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอน วิชาวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 3 กันยายน 2557 (วันนี้)
การนิเทศการสอน ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 19 กันยายน 2557 (วันนี้)
ทีมงานจากนิตยสารที่นี่ 8 ริ้ว สัมภาษณ์น้องข้าว นายสิรวิทย์ ปิยะจินดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย คว้าเหรียญทองแดง จากการแข่งขันรายการ 2014 Gyeongju Korea open International Taekwondo Championships ณ ประเทศเกาหลี ในวันที่ 17 กันยายน 2557 (วันนี้)
การเรียนการสอนดนตรีสากล คีย์บอร์ด ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ในวันที่ 18 กันยายน 2557 (เมื่อวานนี้)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 12 กันยายน 2557 (เมื่อวานนี้)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันที่ 18 กันยายน 2557 (เมื่อวานนี้)
คุณฐิติมา ฉายแสง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1 มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน ในวันที่ 18 กันยายน 2557 (เมื่อวานนี้)
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 กันยายน 2557 (เมื่อวานนี้)
นักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ โครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำเดือนกันยายน 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 (17 ก.ย. 2557)
นักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันเขียนสะกดคำ โครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำเดือน สิงหาคม 2557 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 (17 ก.ย. 2557)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2557 (นอกตาราง) ในวันที่ 16 กันยายน 2557 (16 ก.ย. 2557)
เวทีศักยภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในวันที่ 11 กันยายน 2557 (16 ก.ย. 2557)
การนิเทศการสอน มิสอรพรรณ ประภาศิริสุลี ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 11 กันยายน 2557 (15 ก.ย. 2557)
การนิเทศการสอน ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 15 กันยายน 2557 (15 ก.ย. 2557)
คณะครูเข้าร่วมอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ How to be a PRO (Photographer) ในวันที่ 14 กันยายน 2557 (15 ก.ย. 2557)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2557 (นอกตาราง) ในวันที่ 15 กันยายน 2557 (15 ก.ย. 2557)
คณะครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา ในวันที่ 11 - 14 กันยายน 2557 (15 ก.ย. 2557)
คณะครูและพนักงานฝ่ายบริหารทั่วไปศึกษาดูงาน Food & Hotel Thailand 2014 (FHT2014) ในวันที่ 13 กันยายน 2557 (15 ก.ย. 2557)
การเรียนวิชาเขียนแบบ (เซรามิก) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ในวันที่ 12 กันยายน 2557 (12 ก.ย. 2557)
งานวันวิชาการ “Saint Louis Academic Day 2014” ในวันที่ 9 กันยายน 2557 (12 ก.ย. 2557)
กิจกรรมโฮมรูมและการตรวจระเบียบของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 12 กันยายน 2557 (12 ก.ย. 2557)
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมฝึกทักษะการบิดลูกโป่ง ในวันที่ 8 กันยายน 2557 (12 ก.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันที่ 12 กันยายน 2557 (12 ก.ย. 2557)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจหลักฐานนักกีฬาการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 11 กันยายน 2557 (12 ก.ย. 2557)
กิจกรรมพฤหัสหรรษา ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 11 กันยายน 2557 (12 ก.ย. 2557)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 29 สิงหาคม และ 5 กันยายน 2557 (12 ก.ย. 2557)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 5/2557 ในวันที่ 10 กันยายน 2557 (10 ก.ย. 2557)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา Social studies ระดับชั้น ป.4/5 ในวันที่ 10 กันยายน 2557 (10 ก.ย. 2557)
คณะครู นักเรียน ร่วมงาน "รำลึก 24 ปี สืบ นาคะเสถียร" ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 1 กันยายน 2557 (9 ก.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 5 กันยายน 2557 (8 ก.ย. 2557)
กิจกรรมบริจาคโลหิตต่อชีวิต ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 4 กันยายน 2557 (8 ก.ย. 2557)
คณะครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์ ในวันที่ 8 กันยายน 2557 (8 ก.ย. 2557)
คณะครูเข้าร่วมอบรม "โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็ก ปี 2557" ในวันที่ 3 กันยายน 2557 (8 ก.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างศิลป์สู่ปฐมวัย ในวันที่ 6 กันยายน 2557 (8 ก.ย. 2557)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา Science ระดับชั้น ป.5/1 ในวันที่ 5 กันยายน 2557 (5 ก.ย. 2557)
พิธีมิสซาโอกาสศุกร์ต้นเดือนและฉลองแม่พระบังเกิด ในวันที่ 5 กันยายน 2557 (5 ก.ย. 2557)
นักเรียนชมการแนะนำศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว (เทควันโด) ในวันที่ 4 กันยายน 2557 (5 ก.ย. 2557)
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 11/2557 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 (4 ก.ย. 2557)
การนิเทศการสอนและสุ่มตรวจสมุดงาน/การบ้านของวิชาต่าง ๆ ในวันที่ 3 กันยายน 2557 (4 ก.ย. 2557)
กิจกรรมพฤหัสหรรษา ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 4 กันยายน 2557 (4 ก.ย. 2557)
นักเรียนร่วมกิจกรรม Morning Program ในวันที่ 4 กันยายน 2557 (4 ก.ย. 2557)
การฝึกทักษะการเล่นหมากล้อม ของตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.5 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 (3 ก.ย. 2557)
การนิเทศการสอน ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 2 กันยายน 2557 (3 ก.ย. 2557)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 1 กันยายน 2557 (3 ก.ย. 2557)
การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 2 กันยายน 2557 (2 ก.ย. 2557)
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 1 กันยายน 2557 (1 ก.ย. 2557)
แรลลี่การกุศล SLC FAMILY TOUR 2014 เส้นทางฉะเชิงเทรา - พัทยา ในวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2557 (1 ก.ย. 2557)

 1 2 3 4  >>   >|