Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ IMSP (Intensive Math and Science Program) ปีการศึกษา 2560 (23 ก.ย. 2559)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 28 กันยายน 2558 (2 ต.ค. 2558)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 (9 ก.ย. 2558)
เด็กชายบริพัตร จริยาทัศน์กร คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬายิงปืนรายการ "KRUNGKAO SHOOTING" ครั้งที่ 1 (เมื่อวานนี้)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28 กันยายน 2559 (เมื่อวานนี้)
มิสวัชรี เกิดท่าไม้ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัยและตัวแทนคณะครูเยี่ยมมิสฐิติมา ลายประดิษฐ์ ในวันที่ 23 กันยายน 2559 (26 ก.ย. 2559)
การประชุมวางแผนงาน SLC Home Coming Day 2016 ในวันที่ 24 กันยายน 2559 (26 ก.ย. 2559)
ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าและคณะครูเข้าร่วมการแข่งขัน เซนต์หลุยส์ คัพ 2016 ในวันที่ 25 กันยายน 2559 (26 ก.ย. 2559)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 23 กันยายน 2559 (23 ก.ย. 2559)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ คณะภราดา คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดามิสวาสนา เอี่ยมพินิจ ในวันที่ 22 กันยายน 2559 (23 ก.ย. 2559)
กิจกรรมการสาธิตและสอนการทำซาลาเปาและขนมจีบตามโครงการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน ในวันที่ 17 กันยายน 2559 (23 ก.ย. 2559)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร สัมภาษณ์ และรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ป.1 ห้อง IMSP ปีการศึกษา 2560 (รอบแรก) ในวันที่ 23 กันยายน 2559 (23 ก.ย. 2559)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติวเตรียมความพร้อมการสอบ GAT วิชาความถนัด ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2559 (23 ก.ย. 2559)
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการทดสอบการวัดระดับภาษาอังกฤษ (Lep Test) ในวันที่ 20 กันยายน 2559 (23 ก.ย. 2559)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด ในวันที่ 9 กันยายน 2559 (23 ก.ย. 2559)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ วิทยาลัยดุสิตธานี ในวันที่ 8 กันยายน 2559 (23 ก.ย. 2559)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 (23 ก.ย. 2559)
Bro. Arul Soosaiah President Monfort Technical Institute ศึกษาดูงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 22 กันยายน 2559 (22 ก.ย. 2559)
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4-5 ในวันที่ 22 กันยายน 2559 (22 ก.ย. 2559)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 22 กันยายน 2559 (22 ก.ย. 2559)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบเงินสวัสดิการให้กับคุณครู ในวันที่ 21 กันยายน 2559 (22 ก.ย. 2559)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความประพฤติดีด้าน "ความซื่อสัตย์" ในวันที่ 22 กันยายน 2559 (22 ก.ย. 2559)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 21 กันยายน 2559 (21 ก.ย. 2559)
ภราดาพลากร เพียรพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีรดน้ำศพ มารดามิสวาสนา เอี่ยมพินิจ ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 (21 ก.ย. 2559)
ผู้อำนวยการอ่านสารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสันติภาพสากล ปี 2559 ในวันที่ 21 กันยายน 2559 (21 ก.ย. 2559)
การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัยครูผู้สอนนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 29 สิงหาคม - 9 กันยายน 2559 (21 ก.ย. 2559)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 12 กันยายน 2559 (21 ก.ย. 2559)
กิจกรรมโครงการโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 12 ในวันที่ 19 กันยายน 2559 (19 ก.ย. 2559)
ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าพบผู้อำนวยการและเข้าร่วมการแข่งขัน เซนต์หลุยส์ คัพ 2016 ในวันที่ 18 กันยายน 2559 (19 ก.ย. 2559)
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ในวันที่ 19 กันยายน 2559 (19 ก.ย. 2559)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมิตรสายสัมพันธ์ระดับชั้น SLC 2016 ในวันที่ 16 กันยายน 2559 (16 ก.ย. 2559)
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระ ในวันที่ 16 กันยายน 2559 (16 ก.ย. 2559)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 14-16 กันยายน 2559 (16 ก.ย. 2559)
กิจกรรมโครงการโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 11 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 (15 ก.ย. 2559)
กิจกรรมพฤหัสหรรษาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 (15 ก.ย. 2559)
การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 29 สิงหาคม - 9 กันยายน 2559 (15 ก.ย. 2559)
นักเรียนเข้าค่ายยุวสิทธิมนุษยชนอัสสัมชัญ ในวันที่ 9 - 11 กันยายน 2559 (15 ก.ย. 2559)
เด็กชายบริพัตร จริยาทัศน์กร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันปืนสั้นอัดลม ประเภทเริ่มต้น ในการแข่งขันรายการ NAKHONSAWAN CHALLENGE 2016 ครั้งที่ 2 (14 ก.ย. 2559)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2559 (นอกตาราง) ในวันที่ 12 - 13 กันยายน 2559 (14 ก.ย. 2559)
การประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 2559 (14 ก.ย. 2559)
มิสชฎามาศ ศรีชนะวัฒน์ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา ต้อนรับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล "โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ" ในวันที่ 13 กันยายน 2559 (13 ก.ย. 2559)
กิจกรรมโครงการโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 10 ในวันที่ 13 กันยายน 2559 (13 ก.ย. 2559)
กิจกรรมโครงการโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 9 ในวันที่ 12 กันยายน 2559 (12 ก.ย. 2559)
เด็กชายณัฐภาคย์ โรจน์สิริกวิน ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด รายการ เทควันโด ไทยพรีเมียร์ลีก 2016 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 กันยายน 2559 (12 ก.ย. 2559)
คณะครูเข้าร่วมโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กเล็ก ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อทางการสัมผัส ในวันที่ 9 กันยายน 2559 (12 ก.ย. 2559)
Mr.Renya Kikuchi ผู้เชี่ยวชาญ STEM ของญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมการจัดการสอน STEM ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 10 กันยายน 2559 (12 ก.ย. 2559)
การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ - เนตรนารี) ของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 8 กันยายน 2559 (12 ก.ย. 2559)
ภราดาพิทยา เตื่อยตา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง พร้อมด้วยตัวแทนครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานนักกีฬา ในวันที่ 8 กันยายน 2559 (9 ก.ย. 2559)
สำรวจเส้นทางเพื่อการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล SLC Family Tour 2016 ในวันที่ 7 กันยายน 2559 (8 ก.ย. 2559)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 (8 ก.ย. 2559)

 1 2 3 4  >>   >|