Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง (1 ก.ย. 2557)
การฝึกซ้อมกีฑาสี ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (วันนี้)
ตัวแทนคณะครูฝ่ายบริหารทั่วไป และพนักงาน เยี่ยมไข้ นายสุพลพร ขำเจริญศักดิ์ พนักงานอาคารสถานที่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 (วันนี้)
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย ร.ร.เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 (29 ต.ค. 2557)
การประชุมคุณครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 (29 ต.ค. 2557)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของนายศักดิ์ชาย และนายวันชัย เกษตรพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 (29 ต.ค. 2557)
คณะภราดาและคณะครู ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีปลงศพภราดาพิชิต พิทักษ์ ภราดาอาวุโสประจำโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (28 ต.ค. 2557)
การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ในวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2557 (28 ต.ค. 2557)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 17, 25 ตุลาคม 2557 (28 ต.ค. 2557)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 (27 ต.ค. 2557)
คณะครูระดับการศึกษาปฐมวัยร่วมงานวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี 2557 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 (27 ต.ค. 2557)
การประกวดส้มตำ ของคณะครู ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 (27 ต.ค. 2557)
คณะภราดา คณะครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 (27 ต.ค. 2557)
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 (22 ต.ค. 2557)
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปี 2557 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 (20 ต.ค. 2557)
คณะภราดา และคณะครูร่วมพิธีฝังศพ และมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของมาสเตอร์สุเทพ วิสุทธิศรีศิลป์ (20 ต.ค. 2557)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 (16 ต.ค. 2557)
คณะครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ SWIS ในวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2557 (14 ต.ค. 2557)
คณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 (14 ต.ค. 2557)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 (14 ต.ค. 2557)
พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2557 (9 ต.ค. 2557)
การแข่งขัน ST.LOUIS BOWLING การกุศล ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 4 ตุลาคม 2557 (9 ต.ค. 2557)
คณะครูร่วมแสดงความยินดีกับมิสยุพิน บุดดาหวัง ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 (8 ต.ค. 2557)
คณะภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหาร ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหาร ร.ร.ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" ในวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2557 (8 ต.ค. 2557)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2557 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 (8 ต.ค. 2557)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 (8 ต.ค. 2557)
คณะครูเป็นตัวแทนคณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู พนักงาน และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของมารดามิสเบญจวรรณ วิทยะโอชะ (2 ต.ค. 2557)
นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 (2 ต.ค. 2557)
ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการและงานบุคลากร ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 29 กันยายน 2557 (30 ก.ย. 2557)
งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 (30 ก.ย. 2557)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 26 กันยายน 2557 (30 ก.ย. 2557)
การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2557 ในวันที่ 1 - 19 กันยายน 2557 (30 ก.ย. 2557)
การประชุมครู ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 (30 ก.ย. 2557)
การประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในวันที่ 24 กันยายน 2557 (29 ก.ย. 2557)
พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีปลงศพ ภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 (29 ก.ย. 2557)
คณะภราดาพร้อมด้วยคณะครู ร่วมวจนพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่ ภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 (29 ก.ย. 2557)
การนิเทศการสอน มิสอุมาทิพย์ วรพิพัฒน์ ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาสังคมศาสตร์ ในวันที่ 23 กันยายน 2557 (26 ก.ย. 2557)
การนิเทศการสอน ของมิสพูลทรัพย์ รักษาสุข ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาสังคมศาสตร์ ในวันที่ 25 กันยายน 2557 (26 ก.ย. 2557)
การนิเทศการสอน มิสเกษรา เฉยเจริญ ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาสังคมศาสตร์ ในวันที่ 24 กันยายน 2557 (26 ก.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้น ม.5-ม.6 ติววิชาภาษาอังกฤษ วิเคราะห์เชื่อมโยงวิชาภาษาไทย PAT 1 และความถนัดทางคณิตศาสตร์ ในวันที่ 25-26 กันยายน 2557 (26 ก.ย. 2557)
คณะครูศึกษาดูงาน "เอนฟา เบรน เอ็กซ์โป 360 ํ จีเนียส" ในวันที่ 21 กันยายน 2557 (26 ก.ย. 2557)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่ 25 กันยายน 2557 (25 ก.ย. 2557)
การประชุมคุณครูนั่งรถรับ - ส่งนักเรียน ในวันที่ 25 กันยายน 2557 (25 ก.ย. 2557)
ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ในวันที่ 23 กันยายน 2557 (25 ก.ย. 2557)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 25 กันยายน 2557 (25 ก.ย. 2557)
การนิเทศการสอน ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 23 กันยายน 2557 (24 ก.ย. 2557)
การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2557 ในวันที่ 1 - 19 กันยายน 2557 (24 ก.ย. 2557)
การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2557 ในวันที่ 1 - 19 กันยายน 2557 (24 ก.ย. 2557)
การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2557 ในวันที่ 1 - 19 กันยายน 2557 (24 ก.ย. 2557)
การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2557 ในวันที่ 1 - 19 กันยายน 2557 (24 ก.ย. 2557)

 1 2 3 4  >>   >|