Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 (9 ก.ย. 2558)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 (5 มิ.ย. 2558)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง (1 ก.ย. 2557)
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครู และคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลชมเชยครูดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 (2 ต.ค. 2558)
คณะครูเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ในวันที่ 28 กันยายน 2558 (2 ต.ค. 2558)
การแข่งขัน ST.LOUIS BOWLING โบว์ลิ่ง ครั้งที่ 11 ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 (1 ต.ค. 2558)
การนำเสนอผลงานและการสัมภาษณ์รอบที่ 2 จากการประกวดครูดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 13 กันยายน 2558 (1 ต.ค. 2558)
คณะครูร่วมพิธีรดน้ำศพคุณพ่อหลิ่ม เจริญศรี บิดามิสอมรรักษ์ เจริญศรี ในวันที่ 30 กันยายน 2558 (1 ต.ค. 2558)
ผู้อำนวยการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 (29 ก.ย. 2558)
คณะครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของและเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ในวันที่ 28 กันยายน 2558 (28 ก.ย. 2558)
การสัมภาษณ์ผู้สมัครครูผู้ช่วยฝ่ายปฐมวัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน ในวันที่ 25 กันยายน 2558 (28 ก.ย. 2558)
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 28 กันยายน 2558 (28 ก.ย. 2558)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันที่ 25 กันยายน 2558 (28 ก.ย. 2558)
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ และ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2556 ในวันที่ 25 กันยายน 2558 (28 ก.ย. 2558)
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน ในวันที่ 25 กันยายน 2558 (28 ก.ย. 2558)
การประชุมครู ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 25 กันยายน 2558 (28 ก.ย. 2558)
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ "สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์" ในวันที่ 24 กันยายน 2558 (25 ก.ย. 2558)
คณะครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ตรวจข้อสอบและจัดทำสมุดพกของนักเรียน ในวันที่ 24 กันยายน 2558 (24 ก.ย. 2558)
การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 11 ในวันที่ 22 กันยายน 2558 (23 ก.ย. 2558)
ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านสาสน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันสันติภาพสากล 2558 ในวันที่ 21 กันยายน 2558 (23 ก.ย. 2558)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ในวันที่ 23 กันยายน 2558 (23 ก.ย. 2558)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 21 กันยายน 2558 (23 ก.ย. 2558)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ในวันที่ 22 กันยายน 2558 (22 ก.ย. 2558)
งานการเงินและบัญชี รับการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 16 - 18 กันยายน 2558 (22 ก.ย. 2558)
ตัวแทนคณะครูเยี่ยมและให้กำลังใจมิสรจนา สุวรรณกุล เนื่องในโอกาสคลอดบุตรสาว ในวันที่ 21 กันยายน 2558 (21 ก.ย. 2558)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ในวันที่ 21 กันยายน 2558 (21 ก.ย. 2558)
ผู้อำนวยการโรงเรียนซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับนักเรียน จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2558 (17 ก.ย. 2558)
กิจกรรมพฤหัสหรรษาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 17 กันยายน 2558 (17 ก.ย. 2558)
การประชุมครูผู้สอนโครงการเรียนเสริม Day Care ในวันที่ 16 กันยายน 2558 (17 ก.ย. 2558)
นักเรียนเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในมิติวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2558 กิจกรรม “วัยรุ่นยุคใหม่ รักปลอดภัย หัวใจมีวัฒนธรรม” ในวันที่ 16 กันยายน 2558 (17 ก.ย. 2558)
คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 เข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 (16 ก.ย. 2558)
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 15 กันยายน 2558 (15 ก.ย. 2558)
การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 15 กันยายน 2558 (15 ก.ย. 2558)
ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558 (15 ก.ย. 2558)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2558 (นอกตาราง) ในวันที่ 14 - 15 กันยายน 2558 (15 ก.ย. 2558)
งานวันวิชาการ "60 พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC วิชาการ" ในวันที่ 10 กันยายน 2558 (15 ก.ย. 2558)
กิจกรรมโครงการโรงเรียนแสนดี ในวันที่ 11 กันยายน 2558 (15 ก.ย. 2558)
ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1-3 ในวันที่ 14 กันยายน 2558 (15 ก.ย. 2558)
การนิเทศครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 (14 ก.ย. 2558)
คณะกรรมการสมาคมฯ คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันที่ 10 กันยายน 2558 (11 ก.ย. 2558)
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมงานวันวิชาการ "60 พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC วิชาการ"(ฝ่ายปฐมวัย) ในวันที่ 10 กันยายน 2558 (11 ก.ย. 2558)
การประชุมคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 8 กันยายน 2558 (11 ก.ย. 2558)
การประกวดสื่อการเรียนการสอนรอบตัดสิน ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 2 กันยายน 2558 (10 ก.ย. 2558)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ ในวันที่ 3 กันยายน 2558 (10 ก.ย. 2558)
ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 7 กันยายน 2558 (10 ก.ย. 2558)
การตรวจปัสสาวะนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 8 กันยายน 2558 (9 ก.ย. 2558)
การบริจาคโลหิตต่อชีวิต ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 9 กันยายน 2558 (9 ก.ย. 2558)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ในวันที่ 7 กันยายน 2558 (8 ก.ย. 2558)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 8 กันยายน 2558 (8 ก.ย. 2558)
ศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รุ่น 29 มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 (8 ก.ย. 2558)

 1 2 3 4  >>   >|