Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 (5 มิ.ย. 2558)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง (1 ก.ย. 2557)
นักเรียนเข้าร่วมการสอบประเมินเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ TDET วันที่ 30 ส.ค. 2558 (วันนี้)
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2015 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2558 (วันนี้)
พิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของมาสเตอร์ไพรินทร์ กล่อมสกุล ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 (วันนี้)
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 (วันนี้)
การประชุมครู ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 (วันนี้)
ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 (วันนี้)
พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงนักบุญออกัสติน ศาสนนามของภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 (28 ส.ค. 2558)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 (27 ส.ค. 2558)
ฝ่ายกิจการนักเรียน แผนกปกครอง จัดซ้อมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 (27 ส.ค. 2558)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 (26 ส.ค. 2558)
การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 (25 ส.ค. 2558)
คณะครูและนักเรียน เข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกองเชียร์และฝึกซ้อมนักกีฬา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 (25 ส.ค. 2558)
คณะครูและนักเรียน เข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกองเชียร์และฝึกซ้อมนักกีฬา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 (25 ส.ค. 2558)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 (25 ส.ค. 2558)
กิจกรรมแรลลี่การกุศล SLC FAMILY TOUR 2015 ครั้งที่ 2 เส้นทางฉะเชิงเทรา - ระยอง ในวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2558 (25 ส.ค. 2558)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 (24 ส.ค. 2558)
คณะครูร่วมงานวันแม่ "ย้อนยุควิถีไทย ร้อยดวงใจถวายแม่หลวง" ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 (24 ส.ค. 2558)
การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 (24 ส.ค. 2558)
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาตอนต้น พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 (24 ส.ค. 2558)
คณะภราดา คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของนายอนุรักษ์ ทองคำพันธ์ุ สามีมิสรัตนา ทองคำพันธุ์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 (24 ส.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.6 ห้องเรียน Gifted เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศิริราช และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 (21 ส.ค. 2558)
อวยพรวันคล้ายวันเกิดภราดาศิริชัย ผังรักษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 (21 ส.ค. 2558)
กิจกรรมโครงการโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 (21 ส.ค. 2558)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและคณะครูสำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมค่ายอาสา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 (21 ส.ค. 2558)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการประเมินมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 18-21 สิงหาคม 2558 (20 ส.ค. 2558)
สังเกตการสอนของครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558 (20 ส.ค. 2558)
ตัวแทนครูเยี่ยมและให้กำลังใจมิสมุกดา เส็งเจริญ ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเข้ารับการรักษาอาการป่วย ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 (20 ส.ค. 2558)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 (20 ส.ค. 2558)
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18 ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 (19 ส.ค. 2558)
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 32 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 (19 ส.ค. 2558)
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 "WSSA 2015 Thailand National Sport Stacking Championships" ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 (19 ส.ค. 2558)
การประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 (19 ส.ค. 2558)
การประชุมชี้แจงกติกาการแข่งขันแรลลี่การกุศล SLC FAMILY TOUR 2015 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 (18 ส.ค. 2558)
กิจกรรมโครงการโรงเรียนแสนดี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 (18 ส.ค. 2558)
การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 (17 ส.ค. 2558)
การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 (17 ส.ค. 2558)
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 (17 ส.ค. 2558)
การประกวดวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 (14 ส.ค. 2558)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 (14 ส.ค. 2558)
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 (14 ส.ค. 2558)
คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 (14 ส.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประกวดโครงงานรอบคัดเลือก ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 (14 ส.ค. 2558)
พิธีเทิดเกียรติแม่พระและพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า เนื่องในวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 (14 ส.ค. 2558)
ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 (14 ส.ค. 2558)
คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 (14 ส.ค. 2558)
คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 (14 ส.ค. 2558)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2558 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 (13 ส.ค. 2558)
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 (13 ส.ค. 2558)

 1 2 3 4  >>   >|