Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ และมิสวัชรี เกิดท่าไม้ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 (8 พ.ย. 2560)
ผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา นำรถเข้าตรวจสภาพรถ และทำสัญญาเข้าร่วมประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 (วันนี้)
คณะภราดาและคณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2561 (เมื่อวานนี้)
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ในวันที่ 26 เมษายน 2561 (18 พ.ค. 2561)
Foreign Teachers Seminar, School Year 2018 on Friday, 11th May 2018 (16 พ.ค. 2561)
การสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 (16 พ.ค. 2561)
พิธีมุทิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ พิธีอำลาภราดามานิต สกนธวัฒน์ และภราดาพลากร เพียรพันธ์ และพิธีต้อนรับ ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ และภราดาประจักษ์ นันศรีทอง ในวันที่ 27 เมษายน 2561 (15 พ.ค. 2561)
พิธีมิสซาขอบพระคุณพระเป็นเจ้าโอกาสมุทิตาจิต ครูและพนักงานเกษียณ ในวันที่ 27 เมษายน 2561 (15 พ.ค. 2561)
ทัศนศึกษาพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 (12 พ.ค. 2561)
คณะภราดาและคณะครู เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดตรัง ในวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 (9 พ.ค. 2561)
พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 (27 เม.ย. 2561)
คณะครูร่วมส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ English Summer Course in UK 2018 ในวันที่ 22 เมษายน 2561 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (26 เม.ย. 2561)
การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2561 (25 เม.ย. 2561)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ในวันที่ 19 เมษายน 2561 (24 เม.ย. 2561)
คณะครูร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ ในวันที่ 19 เมษายน 2561 (24 เม.ย. 2561)
งาน “สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์” ในวันที่ 10 เมษายน 2561 (23 เม.ย. 2561)
ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่ออารมย์ บำรุงสุข บิดา มิสรำพึง ศรีสวัสดิ์ ในวันที่ 14 เมษายน 2561 (23 เม.ย. 2561)
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณพ่ออารมณ์ บำรุงสุข บิดา มิสรำพึง ศรีสวัสดิ์ ในวันที่ 12 เมษายน 2561 (23 เม.ย. 2561)
คณะครูร่วมอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในวันที่ 7-9 เมษายน 2561 (18 เม.ย. 2561)
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 6 คน รายการ BROTHER SUMMER 2018 ในวันที่ 1 เมษายน 2561 (6 เม.ย. 2561)
การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 (6 เม.ย. 2561)
คุณครูเข้าร่วมการอบรม โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในวันที่ 2-3 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (6 เม.ย. 2561)
ผู้ปกครองและนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ฟังผลการเรียน ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 (4 เม.ย. 2561)
ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียน Gifted ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 (2 เม.ย. 2561)
การอบรมการใช้ Application ของ I-Pad ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ป.4 ห้องเรียน MSP วันที่ 28 มีนาคม 2561 (29 มี.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ห้องเรียน Gifted เข้าค่ายสร้างจิตสำนักอนุรักษ์ทะเลไทย ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 (29 มี.ค. 2561)
นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายหุ่นยนต์ไตรภาคี ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (29 มี.ค. 2561)
ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของมาสเตอร์จิราธิวัฒน์ กุลัดนาม ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 (27 มี.ค. 2561)
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ LIGA SKLZ THAI JUNIOR LEAGUE 2018 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 61 - 25 มี.ค. 61 (27 มี.ค. 2561)
คณะครูฝ่ายปฐมวัยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 ในวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2561 (12 มี.ค. 2561)
คณะภราดา คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ฯ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง ฯ และคณะครู โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคีมหากุศล ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 (12 มี.ค. 2561)
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกฉลองครบรอบ 70 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 (6 มี.ค. 2561)
งานห้องสมุด มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันจากกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 (5 มี.ค. 2561)
การประชุมคุณครูนั่งรถรับส่งนักเรียน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 (5 มี.ค. 2561)
ผู้ปกครองคณะครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของและเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (2 มี.ค. 2561)
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (27 ก.พ. 2561)
นิเทศการสอน มิสเกศรา เกิดมงคล วิชาสังคมศึกษา ในวันที่ 30 มกราคม 2561 (27 ก.พ. 2561)
นิเทศการสอน มิสโสภา ธีร์จิรัญญ์ วิชาสังคมศึกษาเสริม ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 (27 ก.พ. 2561)
คณะภราดา คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ มารดา มิสมุกดา เส็งเจริญ (27 ก.พ. 2561)
คณะภราดา และคณะครูร่วมพิธีปลงศพ มารดา มิสมุกดา เส็งเจริญ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 (27 ก.พ. 2561)
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 (26 ก.พ. 2561)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (26 ก.พ. 2561)
การอบรมสัมมนาทางวิชาการของภราดารุ่นเยาว์ หัวข้อ "การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 (22 ก.พ. 2561)
กิจกรรมน้องมอบรักให้พี่ SLC 64/23 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (22 ก.พ. 2561)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (22 ก.พ. 2561)
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนทีได้รับรางวัลการท่องศัพท์ยามเช้าดีเด่น รางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และรางวัลคะแนนสูงสุดการสอบ FSG ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (22 ก.พ. 2561)
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลท่องศัพท์ยามเช้าดีเด่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีีที่ 1-3 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 (22 ก.พ. 2561)
การอบรมสัมมนาทางวิชาการของภราดารุ่นเยาว์ ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 (22 ก.พ. 2561)
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (21 ก.พ. 2561)
งานฉลองเทศกาลตรุษจีน 2018 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (20 ก.พ. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|