Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 28 กันยายน 2558 (2 ต.ค. 2558)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 (9 ก.ย. 2558)
ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ นายกสมาคมผู้กครองและครูฯ และนักเรียน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 (เมื่อวานนี้)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ Pre O-net ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2558 (เมื่อวานนี้)
นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพ "พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 (เมื่อวานนี้)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมเดินขบวนพาเหรดงานแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางบก ประจำปี 2558 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 (เมื่อวานนี้)
รองผู้อำนวยการและครูเข้าร่วมประชุมเรื่องการปรับปรุงตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 (เมื่อวานนี้)
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวันลอยกระทง นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ร่วมประดิษฐ์กระทงพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย (25 พ.ย. 2558)
การประดิษฐ์กระทงของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในงาน "SLC สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง" ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 (25 พ.ย. 2558)
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดำเนินการตรวจเช็คสภาพและย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558 (25 พ.ย. 2558)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มอบสิ่งของและทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 (24 พ.ย. 2558)
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (24 พ.ย. 2558)
ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ มอบกระเช้าเยี่ยมไข้และให้กำลังใจกับมิสรำพึง ศรีสวัสดิ์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (24 พ.ย. 2558)
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 (24 พ.ย. 2558)
ภราดา ดร.อาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ (23 พ.ย. 2558)
ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2558 (23 พ.ย. 2558)
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 (23 พ.ย. 2558)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 (23 พ.ย. 2558)
ภราดา ดร.อาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ ปลูกต้นสาละ (ต้นลูกปืนใหญ่) เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณสวนหน้าบ้านพักชาวต่างชาติ (23 พ.ย. 2558)
การแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 (21 พ.ย. 2558)
Thank you Party & Congratulations for Ph.DOD Graduation ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 (21 พ.ย. 2558)
พิธีมิสซาในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของภราดา ดร.อาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 (21 พ.ย. 2558)
การแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 (20 พ.ย. 2558)
การจัดประสบการณ์รูปแบบ STEM EDUCATION ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2558 (20 พ.ย. 2558)
การแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 (19 พ.ย. 2558)
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลในการแข่งขันสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 (18 พ.ย. 2558)
การแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2558 รอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 (18 พ.ย. 2558)
การแข่งขันกีฬาประเภทลานของนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 (17 พ.ย. 2558)
คณะครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2015 "ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 (17 พ.ย. 2558)
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ เข้าซ้อมรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 (16 พ.ย. 2558)
ตัวแทนคณะครู มอบกระเช้าเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ MR.MATHEW BARLOW, MR.MICHAEL PINAS BELGICA ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 (13 พ.ย. 2558)
คณะครูและนักเรียน ม.6 เข้าฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ การให้ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 (13 พ.ย. 2558)
ฝ่ายธุรการ - การเงิน รับมอบตัวนักเรียนที่ได้โควตาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (รอบภายใน) ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2558 (12 พ.ย. 2558)
งานมุมสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการจำหน่ายสินค้าห้องมุมสวัสดิการใหม่ (11 พ.ย. 2558)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 (11 พ.ย. 2558)
การเข้าสีเพื่อฝึกซ้อมเพลงเชียร์ ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2558 (11 พ.ย. 2558)
การฝึกซ้อมกรีฑาสี ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 (10 พ.ย. 2558)
ผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียนนำรถเข้ารับการตรวจสภาพแอร์ และร่วมประชุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 (10 พ.ย. 2558)
หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัยปีที่่ 1 พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 (10 พ.ย. 2558)
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมแข่งขัน "เกม 24" ในรายการ "ท้าพิสูจน์รีเทิร์น" ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 (10 พ.ย. 2558)
ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนที่ได้รับทุนเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับ "ทุนยอห์นแมรี่" พร้อมทำสัญญารับทุนการศึกษา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 (10 พ.ย. 2558)
ธนาคารออมสิน สาขาฉะเชิงเทรา มอบเงินสนับสนุนโครงการธนาคารโรงเรียน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 (10 พ.ย. 2558)
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันสแต็คชิงแชมป์เอเชีย ปี 2558 ณ ประเทศมาเลเซีย (10 พ.ย. 2558)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 (9 พ.ย. 2558)
การประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ภายใน) ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 (9 พ.ย. 2558)
ค่าย "รวมพลฅนรักศิลป์" ณ สวนนงนุช จ. ชลบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 (9 พ.ย. 2558)
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อ "Thailand education leadership summit 2015" ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558 (9 พ.ย. 2558)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม TU Open House Green & Sustainability 2015 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 (9 พ.ย. 2558)
คณะภราดาและคณะครูเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเป็นเจ้าในโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนและสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 (9 พ.ย. 2558)
การประชุมคุณครูสอนเสริมวันเสาร์ และนอกเวลา ของฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 (6 พ.ย. 2558)

 1 2 3 4  >>   >|