Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง (1 ก.ย. 2557)
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดวงดนตรีงานคอนเสิร์ตแด่น้องด้วยดวงใจ "คอนเสิร์ต แสตมป์" ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 (เมื่อวานนี้)
คณะกรรมการสภานักเรียนร่วมงานถนนเด็กเดิน เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 (เมื่อวานนี้)
นักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย หัวใจใสสะอาด ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 (เมื่อวานนี้)
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในนามคณะภราดา คณะครู และนักเรียน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 (เมื่อวานนี้)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2557 (26 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 (26 พ.ย. 2557)
พิธีสวดอภิธรรมศพคุณพ่อลออ เพ็ชรพราวบิดาของนางบุญมา จันทรกำเนิด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 (26 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 (26 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับซูเปอร์จิ๋วแมกกาซีน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2557 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 (26 พ.ย. 2557)
การแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 (25 พ.ย. 2557)
การนิเทศการสอน มิสอรอุษา ปทุมชัย ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาวิทยาศาสตร์ และมาสเตอร์นที ศรีสมัย ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาพลานามัย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 (25 พ.ย. 2557)
การแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปฐมวัย ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 (25 พ.ย. 2557)
การแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 (25 พ.ย. 2557)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 (25 พ.ย. 2557)
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ เมืองจำลอง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 (25 พ.ย. 2557)
คณะครูร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ "Thank you Party " ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 (25 พ.ย. 2557)
การแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2557 รอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 (24 พ.ย. 2557)
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบภายใน) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 (24 พ.ย. 2557)
คณะบุคคลเข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 (24 พ.ย. 2557)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 (24 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ในวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 (19 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 (19 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 (19 พ.ย. 2557)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (19 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 รับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 (19 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 (19 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 รับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 (19 พ.ย. 2557)
การแข่งขันกีฬาประเภทลานของนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 (19 พ.ย. 2557)
คณะครูฝึกซ้อมดนตรีประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันเกิดผู้อำนวยการ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 (19 พ.ย. 2557)
นักเรียนร่วมกิจกรรม Morning Program ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 (18 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติวหลักสูตร Gat วิชาภาษาไทยคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 (18 พ.ย. 2557)
เวทีศักยภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 (18 พ.ย. 2557)
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์ จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 (18 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติวหลักสูตร Gat วิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 (17 พ.ย. 2557)
คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมชมและรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 (15 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 (15 พ.ย. 2557)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม Morning Program ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 (15 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้น ม.6 รับการติววิชาภาษาไทยและวิชาฟิสิกส์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 (15 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2557 (15 พ.ย. 2557)
การอบรมโปรแกรมการกรอกคะแนนนักเรียน ระบบ SWIS ให้กับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2557 (14 พ.ย. 2557)
การฝึกซ้อมกรีฑาสี ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 (13 พ.ย. 2557)
ทีมงาน BCC Channel สื่อสร้างสรรค์สังคม บันทึกเทปรายการฮีโร่เมืองฉะ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 (13 พ.ย. 2557)
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หอศิลป์ โบราณคดีภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 (12 พ.ย. 2557)
การประชุมคณะกรรมการกรีฑาสี ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 (11 พ.ย. 2557)
การใช้สื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนของคุณครูฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2557 (11 พ.ย. 2557)
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดเสาวนา การศึกษาอาเซียนสำหรับเด็กรุ่นใหม่ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 (11 พ.ย. 2557)
BCC Channel สื่อสร้างสรรค์สังคม เข้าเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการบันทึกเทปรายการฮีโร่เมืองฉะ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 (11 พ.ย. 2557)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (11 พ.ย. 2557)
นักเรียน ม.6 รับการติวในโครงการ Click for U ระเบิดความรู้ สู่มหาวิทยาลัย Season 4 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 (10 พ.ย. 2557)

 1 2 3 4  >>   >|