Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 (5 มิ.ย. 2558)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง (1 ก.ย. 2557)
ตัวแทนคณะครูเยี่ยมมิสหนึ่งฤทัย ทองคำ โอกาสคลอดบุตรชาย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 (29 ก.ค. 2558)
ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุม Focus Group การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2559-2564) ; เขตภาคตะวันออก ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 (29 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ข้าว ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 (29 ก.ค. 2558)
คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ร่วมงานหล่อเทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 (29 ก.ค. 2558)
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 (28 ก.ค. 2558)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 (28 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "โดนัทน้ำตาลไอซ์ซิ่ง" ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 (28 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่อง "เครื่องแบบทหารและการปฏิบัติหน้าที่" ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 (28 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ส้มตำผลไม้" ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 (28 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1และห้องปฐมวัยปีที่ 3/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผัก ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 (28 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกบัว ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 (27 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมจาก" ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 (27 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ผักทอด" ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 (27 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "แซนวิชทูน่า" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 (27 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นใบเตย" ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 (27 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง โทรศัพท์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 (27 ก.ค. 2558)
การประชุมครู ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 (27 ก.ค. 2558)
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 (27 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนแฟนซี" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 (27 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำดอกอัญชัน" ในวันที่ 24กรกฎาคม 2558 (27 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผลไม้ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 (24 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ช็อคโกแลตฟองดูว์" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 (24 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ที่วางโทรศัพท์" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 (23 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "หมูข้าวโพดปิงปอง" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 (23 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกไม้ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 (23 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ครก" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 (23 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำเห็ดเข็มทอง" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 (23 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ยัดไส้" ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 (23 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง บ้าน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 (23 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยบวดชี" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 (23 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "บ้านจากขวดนมเปรี้ยว" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 (22 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผลไม้ปั่น" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 (22 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำลูกชิ้นปลา" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 (22 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 และระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ไข่ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 (22 ก.ค. 2558)
การเรียนภาษาอังกฤษของคุณครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ คาบเรียนที่ 8 ของวันศุกร์ 2 และ 3 ของเดือน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 (22 ก.ค. 2558)
การทดสอบภาษาอังกฤษ (Pretest) ของคณะครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 (22 ก.ค. 2558)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 (22 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซ้อมการแสดงโขน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 (21 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผักปั่น" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 (21 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "การดูแลรักษาและการล้างรถ" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 (21 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปอเปี๊ยะผักสด" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 (21 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำมะพร้าว" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 (21 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 และระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ปลา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 (21 ก.ค. 2558)
พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โอกาสวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 (21 ก.ค. 2558)
กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสฉลองสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 (21 ก.ค. 2558)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 (21 ก.ค. 2558)
มอบรางวัลครูและพนักงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 (20 ก.ค. 2558)
นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการสำรวจสภาวะช่องปาก โรงพยาบาลพุทธโสธร ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 (20 ก.ค. 2558)

 1 2 3 4  >>   >|