Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง (1 ก.ย. 2557)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 (17 ธ.ค. 2557)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 (17 ธ.ค. 2557)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 (17 ธ.ค. 2557)
คณะครูและนักเรียนร่วมการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์เทิดไท้องค์ราชัน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 (16 ธ.ค. 2557)
พระกุมารเสด็จมาอวยพรคณะภราดาและคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 (16 ธ.ค. 2557)
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 ในวันที่ 4 - 9 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดลำปาง (16 ธ.ค. 2557)
มิสพวงทอง วงศ์พลับและม.สงคราม นิคมไพบูลย์ เข้าร่วมประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 (15 ธ.ค. 2557)
คณะครูร่วมงานเทิดทูนพระคุณพ่อ สานต่อการกีฬา ประจำปี 2557 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 (15 ธ.ค. 2557)
คณะครูระดับประถมศึกษาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 (12 ธ.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติววิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 (12 ธ.ค. 2557)
กิจกรรมพฤหัสหรรษา ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 (12 ธ.ค. 2557)
มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้และฝึกอบรมลูกเสือ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2557 (12 ธ.ค. 2557)
พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 (12 ธ.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฟังการแนะแนว ในหัวข้อ "เลือกอย่างไร...ที่ใช่เรา" และ ทดสอบความรู้ Pre-Admission ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 (12 ธ.ค. 2557)
คณะครู และนักเรียน เข้าฟังการเสวนาอาเซียนหัวข้อ “Education in the ASEAN for the new generation” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 (12 ธ.ค. 2557)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 (12 ธ.ค. 2557)
นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ห้อง 5 เรียนรู้ประวัติถ้ำพระกุมารเยซู และการบังเกิดพระเยซูเจ้า ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 (12 ธ.ค. 2557)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 (11 ธ.ค. 2557)
ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีเปิดปีศักดิ์สิทธิ์และนักบวชสากล ในวันที่ 6 ธันวาคม 2557 (11 ธ.ค. 2557)
คณะครูเข้าร่วมอบรมโปรแกรม GPA และ GPAX สำหรับโรงเรียนเอกชน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 (11 ธ.ค. 2557)
กิจกรรม English Day ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 (9 ธ.ค. 2557)
คณะครูเชิญครูเกษียณร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 (8 ธ.ค. 2557)
คุณครูห้องธุรการตกแต่งห้องเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 (8 ธ.ค. 2557)
การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 (8 ธ.ค. 2557)
คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ และเทิดพระคุณพ่อ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 (8 ธ.ค. 2557)
กิจกรรมบริจาคโลหิตต่อชีวิต ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 (5 ธ.ค. 2557)
คณะครูเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบ TEDET ประกอบการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 (4 ธ.ค. 2557)
คณะครูฝ่ายธุรการ-การเงิน เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรบัญชี-การเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2557 (4 ธ.ค. 2557)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคมและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 (4 ธ.ค. 2557)
วันพ่อแห่งชาติ ฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 (4 ธ.ค. 2557)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 (3 ธ.ค. 2557)
การประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 (3 ธ.ค. 2557)
กิจกรรมสร้างสรรค์แบบร่วมมือของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (เนื่องในวันพ่อ) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 (2 ธ.ค. 2557)
ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ให้โอวาทแก่นักเรียนที่จะเดินทางไปร่วมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 15 ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 (2 ธ.ค. 2557)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2557 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 (1 ธ.ค. 2557)
พิธีวันมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 (1 ธ.ค. 2557)
วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 (1 ธ.ค. 2557)
งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 (1 ธ.ค. 2557)
การประชุมครู ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 (1 ธ.ค. 2557)
การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 (30 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมประหยัด..อดออม ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2557 (28 พ.ย. 2557)
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดวงดนตรีงานคอนเสิร์ตแด่น้องด้วยดวงใจ "คอนเสิร์ต แสตมป์" ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 (27 พ.ย. 2557)
คณะกรรมการสภานักเรียนร่วมงานถนนเด็กเดิน เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 (27 พ.ย. 2557)
นักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย หัวใจใสสะอาด ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 (27 พ.ย. 2557)
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในนามคณะภราดา คณะครู และนักเรียน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 (27 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2557 (26 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 (26 พ.ย. 2557)
พิธีสวดอภิธรรมศพคุณพ่อลออ เพ็ชรพราวบิดาของนางบุญมา จันทรกำเนิด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 (26 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 (26 พ.ย. 2557)

 1 2 3 4  >>   >|