Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 28 กันยายน 2558 (2 ต.ค. 2558)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 (9 ก.ย. 2558)
กิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียน Summer ระดับชั้น ป.1-ป.6 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 (เมื่อวานนี้)
พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 (เมื่อวานนี้)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมพิธีสักการะนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 28 เมษายน 2559 (เมื่อวานนี้)
ค่ายพัฒนาตนเองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 (28 เม.ย. 2559)
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน ในวันที่ 21 เมษายน 2559 (26 เม.ย. 2559)
คณะครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 18 - 22 เมษายน 2559 (26 เม.ย. 2559)
นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารธุรกิจโรงเรียน ในวันที่ 20 เมษายน 2559 (22 เม.ย. 2559)
โครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 29 เมษายน 2559 (22 เม.ย. 2559)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทำการติดตั้งห้องเรียน Smart Classroom ในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 18-20 เมษายน 2559 (21 เม.ย. 2559)
การตรวจสภาพรถรับ – ส่งนักเรียน และทำสัญญาเข้าร่วมประกอบการ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559 (20 เม.ย. 2559)
ตัวแทนคณะครูมอบกระเช้าเยี่ยมและให้กำลังใจมิสฐิติพร พรหมศิริ ในวันที่ 20 เมษายน 2559 (20 เม.ย. 2559)
โครงการการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2559 (19 เม.ย. 2559)
ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เยี่ยมและให้กำลังใจมิสขวัญหทัย โตสุขเจริญ เนื่องในโอกาสคลอดบุตร ในวันที่ 19 เมษายน 2559 (19 เม.ย. 2559)
คณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาภูมิปัญญา สู่แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 และ 1 เมษายน 2559 (18 เม.ย. 2559)
คณะครูเข้าร่วมอบรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรมาตรฐาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 4-8 เมษายน 2559 (18 เม.ย. 2559)
ค่ายภาษาอังกฤษ Saint Louis Brighten up Camp Singapore – Malaysia ระหว่างวันที่ 21 - 24 มีนาคม 2559 (18 เม.ย. 2559)
ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้ารับสื่อการเล่น "เล่นล้อมรัก" ในวันที่ 5 เมษายน 2559 (8 เม.ย. 2559)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมงาน “สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์” ในวันที่ 8 เมษายน 2559 (8 เม.ย. 2559)
งาน “สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์” ในวันที่ 8 เมษายน 2559 (8 เม.ย. 2559)
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศร่วมกับบริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จำกัด ดำเนินการติดตั้งระบบ WiFi ในวันที่ 2-3 เมษายน 2559 (6 เม.ย. 2559)
ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ และคณะครูมอบกระเช้าเยี่ยมไข้และให้กำลังใจมิสจรรยา สินถาวร ในวันที่ 6 เมษายน 2559 (6 เม.ย. 2559)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีลงนามเซ็นสัญญาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Gifted นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในวันที่ 5 เมษายน 2559 (5 เม.ย. 2559)
คณะครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 1-2 เมษายน 2559 (5 เม.ย. 2559)
ผู้ปกครองและนักเรียนห้องเรียนศักยภาพวิทย์-คณิต (MS) รับเครื่องไอแพดและอบรมการใช้ไอแพดเพื่อการเรียน ในวันที่ 2 เมษายน 2559 (4 เม.ย. 2559)
คณะภราดา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมถวายเงินจากการทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคีมหากุศล เพิ่มเสบียงบุญ ต่อทุนให้ชีวิต ปลูกจิตการศึกษา "สร้างพระประธาน" ในวันที่ 4 เมษายน 2559 (4 เม.ย. 2559)
การอบรม "การใช้ไอแพดเพื่อการสอน" โดยบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 (4 เม.ย. 2559)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ปีการศึกษา 2558 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และรับทราบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันที่ 26 มีนาคม 2559 (30 มี.ค. 2559)
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 27 มีนาคม 2559 (30 มี.ค. 2559)
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ในวันที่ 26 มีนาคม 2559 (30 มี.ค. 2559)
วันแรกของโครงการการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 (28 มี.ค. 2559)
คณะครูเข้าร่วมการประชุมวิชาการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในวันที่ 16-18 มีนาคม 2559 (28 มี.ค. 2559)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 และห้องเรียน Gifted ปีการศึกษา 2559 (11 มี.ค. 2559)
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับเล่มอัตรากำลังบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 (11 มี.ค. 2559)
ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ มอบชุดลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับโรงเรียนบ้านสระขาม อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 (11 มี.ค. 2559)
ผู้ปกครองและนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (MS) ระดับชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2559 อบรมการใช้ Application บน I-Pad เพื่อใช้ในการเรียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 (11 มี.ค. 2559)
การประชุมคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 (11 มี.ค. 2559)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 7-10 มีนาคม 2559 (10 มี.ค. 2559)
ตัวแทนคณะครูมอบกระเช้าเยี่ยมและให้กำลังใจ มิสเฉลา หนูงาม ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 (10 มี.ค. 2559)
ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เยี่ยมและให้กำลังใจมิสดารารัตน์ แตงแย้ม เนื่องในโอกาสคลอดบุตร ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 (10 มี.ค. 2559)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 (9 มี.ค. 2559)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสาม) ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 (9 มี.ค. 2559)
การประชุมคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 (7 มี.ค. 2559)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2558 ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 (7 มี.ค. 2559)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 5 มีนาคม 2559 (7 มี.ค. 2559)
การดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559 (7 มี.ค. 2559)
งานศูนย์ภาษาต่างประเทศจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Test ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 (7 มี.ค. 2559)
มาสเตอร์อนันต์ จิตต์อารีย์เทพ คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มอบชุดลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับโรงเรียนบ้านสระขาม อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 (4 มี.ค. 2559)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 และห้องเรียน Gifted ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2559 (2 มี.ค. 2559)

 1 2 3 4  >>   >|