Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริม Day Care ระหว่างวันที่ 2 - 20 ตุลาคม 2560 (เมื่อวานนี้)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ บรัสเซลล์ ลักเซมเบิร์ก โคโลญจน์ อัมสเตอร์ดัม บรูจจ์ ระหว่างวันที่ 6-13 ตุลาคม 2560 (17 ต.ค. 2560)
ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2560 (17 ต.ค. 2560)
กิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดใหม่บางคล้า ในวันที่ 1-8 ตุลาคม 2560 (9 ต.ค. 2560)
คณะภราดา และคณะครูร่วมพิธีปลงศพภราดาฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์ อดีตอธิการเจ้าคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนในเครือฯ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2560 (9 ต.ค. 2560)
คณะภราดา และคณะครูร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของภราดาฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์ อดีตอธิการเจ้าคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนในเครือฯ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 (9 ต.ค. 2560)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 (6 ต.ค. 2560)
คณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมสัมมนาผู้ร่วมบริหารในหัวข้อเรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2560 (6 ต.ค. 2560)
คุณครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา พร้อมเป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 (4 ต.ค. 2560)
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม ในวันที่ 29 กันยายน 2560 (4 ต.ค. 2560)
การประชุมครู ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 29 กันยายน 2560 (4 ต.ค. 2560)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ประชุมหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าระดับและหัวหน้างาน ในวันที่ 29 กันยายน 2560 (4 ต.ค. 2560)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่ SLC Digital Rally 2017 ในวันที่ 27 กันยายน 2560 (3 ต.ค. 2560)
ค่ายเรียนรู้อนุรักษ์วิถีไทย สไตล์วิทยาศาสตร์ 4.0 ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ชั่วคราว Banana Resort and Spa จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 (3 ต.ค. 2560)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 ห้องเรียน Gifted ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมารจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 28 กันยายน 2560 (3 ต.ค. 2560)
นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 - 26 กันยายน 2560 (27 ก.ย. 2560)
คณะครูจากโรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" ศึกษาดูงานโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 26 กันยายน 2560 (27 ก.ย. 2560)
มิสรัดดาวรรณ์ ดีประสิทธิ์ หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 25 กันยายน 2560 (26 ก.ย. 2560)
มิสบุญสม บุญประเสริฐ และคณะครูผู้สอนภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาดูงานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด ในวันที่ 25 กันยายน 2560 (25 ก.ย. 2560)
บริษัทเวิล์ด ดีไลท์ พลัส ให้คำแนะนำคุณครูที่จะเดินทางไปทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์ วันที่ 25 กันยายน 2560 (25 ก.ย. 2560)
คณะครูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ครั้งที่ 5/2560 ในวันที่ 21 กันยายน 2560 (22 ก.ย. 2560)
การตรวจติดตามมาตรฐานคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2560 (22 ก.ย. 2560)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2560 (22 ก.ย. 2560)
นายธนาพล ศักดิ์ประศาสน์ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดตราสัญลักษณ์ 70 ปี รับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ในวันที่ 22 กันยายน 2560 (22 ก.ย. 2560)
นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 รับการตรวจปัสสาวะตามกิจกรรมโรงเรียนสีขาว ในวันที่ 18 กันยายน 2560 (21 ก.ย. 2560)
ประธานสภานักเรียนอ่านสารเนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 กันยายน 2560 (21 ก.ย. 2560)
นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ภาคกลาง 1) ในวันที่ 9-10 กันยายน 2560 (21 ก.ย. 2560)
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คในกิจกรรม "ACSP Charity Sport Club" ในวันที่ 19 กันยายน 2560 (20 ก.ย. 2560)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ในวันที่ 16 กันยายน 2560 (20 ก.ย. 2560)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2560 ในวันที่ 20 กันยายน 2560 (20 ก.ย. 2560)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 20 กันยายน 2560 (20 ก.ย. 2560)
การประชุมคุณครูนั่งรถรับ - ส่งนักเรียน ในวันที่ 19 กันยายน 2560 (20 ก.ย. 2560)
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงห้องน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติ - อาคารสิรินธร ในวันที่ 19 กันยายน 2560 (20 ก.ย. 2560)
มิสรัดดาวรรณ์ ดีประสิทธิปัญญา หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน และคณะครู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า SLC HOMECOMING DAY 2017 ในวันที่ 17 กันยายน 2560 (20 ก.ย. 2560)
คณะครูเข้าให้การแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนโรงเรียนเซนต์แอนโทนี ในวันที่ 15 กันยายน 2560 (20 ก.ย. 2560)
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน หัวหน้าศูนย์ภาษาต่างประเทศและคณะครูศึกษาดูงานการว่าจ้างชาวต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด ในวันที่ 19 กันยายน 2560 (19 ก.ย. 2560)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 19 กันยายน 2560 (19 ก.ย. 2560)
FIELD TO SEA CONCERT ในวันที่ 15 กันยายน 2560 (18 ก.ย. 2560)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 18 กันยายน 2560 (18 ก.ย. 2560)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติวเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net ในวันท่ี่ 14-15 กันยายน 2560 (15 ก.ย. 2560)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ห้องเรียน Gifted ทัศนศึกษา ณ สวนสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในวันที่ 14 กันยายน 2560 (15 ก.ย. 2560)
ติดตั้งแผ่นป้ายความรู้ เกี่ยวกับ ข้อห้ามในขณะอยู่ใกล้ก๊าซ และวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ ในวันที่ 14 กันยายน 2560 (14 ก.ย. 2560)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เยี่ยมไข้ นางสายทิพย์ พันธุ์น้อย พนักงานแผนกอาคาร ในวันที่ 13 กันยายน 2560 (14 ก.ย. 2560)
คุณครูและนักเรียน เข้าสีเพื่อฝึกซ้อมเพลงเชียร์ ในวันที่ 13 - 15 กันยายน 2560 (14 ก.ย. 2560)
การตรวจห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 14 กันยายน 2560 (14 ก.ย. 2560)
มิสรัดดาวรรณ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน จัดประชุมรับฟังกติกาและเส้นทางการแข่งขันแรลลี่ SLC Digital Rally 2017 ในวันที่ 13 กันยายน 2560 (14 ก.ย. 2560)
คณะครูหัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการอบรมสหภาพยุโรปและภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ ในวันที่ 12 กันยายน 2560 (14 ก.ย. 2560)
ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันขงจื่อ และศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 12 กันยายน 2560 (14 ก.ย. 2560)
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม "โกะลีกมัธยม" (M-LEAGUE 2017) (13 ก.ย. 2560)
การนิเทศการสอนรจนา สุวรรณกุล วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4/5 ในวันที่ 12 กันยายน 2560 (13 ก.ย. 2560)

 1 2 3 4  >>   >|