Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (9 ม.ค. 2560)
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ IMSP (Intensive Math and Science Program) ปีการศึกษา 2560 (23 ก.ย. 2559)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 28 กันยายน 2558 (2 ต.ค. 2558)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 (9 ก.ย. 2558)
คุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 รับรางวัลการประกวดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (17 ก.พ. 2560)
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 (17 ก.พ. 2560)
การซ้อมรับวุฒิบัตรของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ในวันที่่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 (17 ก.พ. 2560)
คณะครูร่วมงานคืนสู่เหย้า โอกาสรื้อฟื้นคำมั่นสัญญาแห่งศีลสมรส ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 (17 ก.พ. 2560)
น้องๆ ม.4 และ ม.5 บูมแสดงความยินดีให้กับพี่ ม.6 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 (16 ก.พ. 2560)
โครงการโรงเรียนแสนดี ภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 10 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 (16 ก.พ. 2560)
โครงการโรงเรียนแสนดี ภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 9 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 (16 ก.พ. 2560)
กิจกรรมพฤหัสหรรษาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 (16 ก.พ. 2560)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2559 (นอกตาราง) ในระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 (15 ก.พ. 2560)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เซ็นสัญญาทุน APP และลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนห้องเรียน APP ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 (10 ก.พ. 2560)
พิธีปิดกองลูกเสือโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 (10 ก.พ. 2560)
งาน "วันการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 (10 ก.พ. 2560)
การแข่งขันฟุตบอลสภานักเรียน รอบชิงชนะเลิศ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (9 ก.พ. 2560)
โครงการโรงเรียนแสนดี ภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 8 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 (9 ก.พ. 2560)
นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และโรงเรียนเซนต์แอนโทนี รับศีลมหาสนิทครั้งแรก ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 (8 ก.พ. 2560)
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณางบประมาณประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 (8 ก.พ. 2560)
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 เข้าค่ายภาคสนาม ณ เขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2560 (7 ก.พ. 2560)
นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 2 เข้าค่ายภาคสนาม ณ เขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 (7 ก.พ. 2560)
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยวกงลิ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 (6 ก.พ. 2560)
การประกวดการเรียนการสอนของครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 (6 ก.พ. 2560)
การประชุมครู ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 (6 ก.พ. 2560)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 31 มกราคม 2560 (3 ก.พ. 2560)
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลคะแนนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 (3 ก.พ. 2560)
นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันเทควันโดไทยพรีเมียร์ลีก ประจำปี 2016 (3 ก.พ. 2560)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยนักดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 (3 ก.พ. 2560)
โครงการโรงเรียนแสนดี ภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 7 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 (2 ก.พ. 2560)
นักเรียนห้องเรียน Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา ในวันที่ 26 มกราคม 2560 (2 ก.พ. 2560)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการติว O-NET โดยวิทยากรจากภายนอก ในวันที่ 30 มกราคม 2560 (1 ก.พ. 2560)
การอบรมการใช้ iPad เบื้องต้น ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 27 มกราคม 2560 (1 ก.พ. 2560)
การตรวจรับเครื่อง iPad เพื่อใช้ในการศึกษา จากบริษัท SPVI ในวันที่ 27 มกราคม 2560 (1 ก.พ. 2560)
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM EDUCATION ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 26 มกราคม 2560 (1 ก.พ. 2560)
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM EDUCATION ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 26 มกราคม 2560 (1 ก.พ. 2560)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 31 มกราคม 2560 (1 ก.พ. 2560)
นักเรียนได้รับรางวัล YAMAHA SILVER PRIZE (เหรียญเงิน) จากการแข่งขันเปียโน YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2017 ในวันที่ 28 มกราคม 2560 (1 ก.พ. 2560)
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ด "The Logic Crossword Game Competition 2016" วันที่ 27 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (31 ม.ค. 2560)
คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 (31 ม.ค. 2560)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมศึกษาดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 (31 ม.ค. 2560)
SLC English Camp ณ อมรภัณฑ์ วิลลา รีสอร์ท จ.ระยอง ในวันที่ 14-16 มกราคม 2560 (31 ม.ค. 2560)
โครงการโรงเรียนแสนดี ภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 6 ในวันที่ 31 มกราคม 2560 (31 ม.ค. 2560)
ภราดาและคุณครู นำนักเรียน เข้าร่วมงานชุมนุมนักเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2017 ในวันที่ 26 มกราคม 2560 (31 ม.ค. 2560)
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม 2560 ในวันที่ 27 มกราคม 2560 (30 ม.ค. 2560)
ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์เกื้อกูล ดีประสงค์ ในโอกาสเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ / รองปลัดกระทรวง ในวันที่ 30 มกราคม 2560 (30 ม.ค. 2560)
คณะครูร่วมจัดบูทเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน ณ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์) ในวันที่ 27 มกราคม 2560 (27 ม.ค. 2560)
คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและคนชราชุมชนวรรณยิ่ง ในวันที่ 27 มกราคม 2560 (27 ม.ค. 2560)
นักเรียนรับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายิงปืน ประเภทปืนสั้นชาย ในวันที่ 22 มกราคม 2560 (26 ม.ค. 2560)
คณะครูร่วมจัดบูทเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน ณ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์) ในวันที่ 26 มกราคม 2560 (26 ม.ค. 2560)

 1 2 3 4  >>   >|