Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (9 ม.ค. 2560)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 28 กันยายน 2558 (2 ต.ค. 2558)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 (9 ก.ย. 2558)
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 (วันนี้)
งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ต้อนรับครูอาสาสมัครจีน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 (วันนี้)
นักเรียนได้รับรางวันอันดับที่ 4 จากการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการระดับภาค "แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560" ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 (วันนี้)
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 (เมื่อวานนี้)
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 (เมื่อวานนี้)
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อยาเสพติด" ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 (เมื่อวานนี้)
ยกย่อง ส่งเสริม นักเรียนทำความดี ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 (26 มิ.ย. 2560)
นักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปและการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับโรคเอดส์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 (26 มิ.ย. 2560)
ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 (26 มิ.ย. 2560)
กิจกรรมพบพระชำระใจ หัวข้อ "คุณธรรมของนักเรียน" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 (ช่วงบ่าย) (26 มิ.ย. 2560)
กิจกรรมพบพระชำระใจ หัวข้อ "คุณธรรมของนักเรียน" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 (ช่วงเช้า) (26 มิ.ย. 2560)
การประชุมคณะครูฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 (23 มิ.ย. 2560)
การประชุมคคุณครูนั่งรถรับ - ส่งนักเรียน ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 (23 มิ.ย. 2560)
การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 (23 มิ.ย. 2560)
การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 (23 มิ.ย. 2560)
กิจกรรม Morning program ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 (23 มิ.ย. 2560)
การประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 (23 มิ.ย. 2560)
การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 (23 มิ.ย. 2560)
การตรวจสุขภาพตอนเช้า และทำความสะอาดห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 (22 มิ.ย. 2560)
นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560 (22 มิ.ย. 2560)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา พบคุณครูอาวุโส วันที่ 21 มิถุนายน 2560 (22 มิ.ย. 2560)
คุณครู เจ้าหน้าที่ และพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ศึกษาดูงาน งานเบเกอรี่ และงานโภชนาการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 (21 มิ.ย. 2560)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 (21 มิ.ย. 2560)
พิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาสแต็ค ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 (21 มิ.ย. 2560)
การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับชั้น ม.1- ม.6 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 (20 มิ.ย. 2560)
การติวเสริมช่วงเช้า กิจกรรม "เจียระไนเพชร SLC" (20 มิ.ย. 2560)
ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 (19 มิ.ย. 2560)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 (19 มิ.ย. 2560)
การอบรมสัมมนาสาธิตการเล่นกีฬา Tug of war (ชักกะเย่อสากล) ให้กับนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (19 มิ.ย. 2560)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (19 มิ.ย. 2560)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ ต้อนรับคุณสุรพล วาณิชเสนี นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (19 มิ.ย. 2560)
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสแต็ค STACK FAST 2017 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 (19 มิ.ย. 2560)
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 (16 มิ.ย. 2560)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 (16 มิ.ย. 2560)
กิจกรรม Morning Program ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 (16 มิ.ย. 2560)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 (16 มิ.ย. 2560)
คณะภราดา คณะครู พนักงานและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของมิสโสภา ธีร์จิรัญญ์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (16 มิ.ย. 2560)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการส่งเสริมสุขภาพกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 (16 มิ.ย. 2560)
กิจกรรมพฤหัสหรรษาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 (15 มิ.ย. 2560)
การประชุมคณะครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (15 มิ.ย. 2560)
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (14 มิ.ย. 2560)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการล้างมือที่ถูกวิธี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (14 มิ.ย. 2560)
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 (13 มิ.ย. 2560)
คณะภราดา คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีรดน้ำศพบิดาของมิสโสภา ธีร์จิรัญญ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 (13 มิ.ย. 2560)
คณะครูปฐมวัยร่วมร้อยใจประดิษฐ์ "ดอกดารารัตน์" (ดอกไม้จันทน์) ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 (12 มิ.ย. 2560)
ตัวแทนคณะครูปฐมวัย มอบกระเช้าเยี่ยมไข้และให้กำลังใจมิสอรพินท์ พูลถาวร ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 (12 มิ.ย. 2560)
พิธีฉลองรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาปฐมวัย ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 (12 มิ.ย. 2560)

 1 2 3 4  >>   >|