Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 28 กันยายน 2558 (2 ต.ค. 2558)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 (9 ก.ย. 2558)
การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (เมื่อวานนี้)
กิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนการสอน(สัปดาห์ที่ 6) ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่่ 20 - 24 มิถุนายน 2559 (เมื่อวานนี้)
กิจกรรมหนูน้อยนักออมของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2559 (เมื่อวานนี้)
พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองนักบุญเปโตร ศาสนนามของผู้อำนวยการ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 (เมื่อวานนี้)
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการซูเปอร์จิ๋ว แมกกาซีน ตอน ผจญภัยในมิติตัวหนังสือ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 (29 มิ.ย. 2559)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซ้อมการแสดงสำหรับพิธีเปิดกีฬา SLC GAMES ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 (29 มิ.ย. 2559)
ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เชิญเจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร มาดำเนินการคัดกรองโรคมือ เท้า ปาก นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที 1 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 (29 มิ.ย. 2559)
งานอาคารสถานที่ ดำเนินการฉีดพ่นยากำจัดแมลง และสัตว์พาหะ ปลวก มด แมลงสาบ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2559 (28 มิ.ย. 2559)
การประชุมคุณครูนั่งรถรับ - ส่งนักเรียน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (27 มิ.ย. 2559)
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด" เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 (27 มิ.ย. 2559)
งานมุมสวัสดิการจัดกิจกรรม Roadshow แนะนำสินค้า นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (27 มิ.ย. 2559)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 (27 มิ.ย. 2559)
กิจกรรมพบพระชำระใจ หัวข้อ "เด็กวัยใส ใส่ใจคุณธรรม" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 (27 มิ.ย. 2559)
กิจกรรมพบพระชำระใจ หัวข้อ "เด็กวัยใส ใส่ใจคุณธรรม" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 (27 มิ.ย. 2559)
คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "สอนเด็กทำโครงงาาน สอนอาจารย์ทำวิจัย ปฏิบัติการในชั้นเรียน" ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 (27 มิ.ย. 2559)
หัวหน้างานสุขอนามัยให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เกี่ยวกับการล้างมือที่ถูกวิธี ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 (27 มิ.ย. 2559)
การทำความสะอาดอาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 (27 มิ.ย. 2559)
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอน" ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 (27 มิ.ย. 2559)
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีรดน้ำศพบิดาของอาจารย์บุญโชติ แก้วแสนสุข ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 (27 มิ.ย. 2559)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ และคณะภราดา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 (27 มิ.ย. 2559)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบรางวัลให้กับคณะครู ที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2559 ประจำปีการศึกษา 2558 (27 มิ.ย. 2559)
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2559 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (27 มิ.ย. 2559)
คณะครูเข้าร่วมประชุมครูครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (27 มิ.ย. 2559)
คณะครูเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education (กลุ่มช่วงชั้นที่ 1) ในวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559 (24 มิ.ย. 2559)
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์อวกาศและสัตว์น้ำ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 (24 มิ.ย. 2559)
พิธีเปิดห้องเรียน SLC Smart Classroom ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 (24 มิ.ย. 2559)
นักเรียนกองร้อยพิเศษปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2559 (24 มิ.ย. 2559)
คณะครูศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (24 มิ.ย. 2559)
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง ครั้งที่ 16” ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 (24 มิ.ย. 2559)
งานแนะแนวจัดกิจกรรม "ชวนน้องเข้ามอ ครั้งที่ 4" ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.6 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 (24 มิ.ย. 2559)
คณะครูร่วมประชุมวางแผนกิจกรรมโรงเรียนแสนดีร่วมกับโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร และโรงเรียนสมาคมสงเคราะห์ ในที่ 23 มิถุนายน 2559 (23 มิ.ย. 2559)
คณะครูร่วมประชุมวางแผนพัฒนาชุมชนวรรณยิ่ง ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนวรรณยิ่ง ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 (23 มิ.ย. 2559)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาล ประจำปี 2559 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 (23 มิ.ย. 2559)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 (23 มิ.ย. 2559)
การทำความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 (22 มิ.ย. 2559)
การประชุมคณะครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เกี่ยวกับการดูแล ทำความสะอาดห้องเรียน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 (22 มิ.ย. 2559)
กิจกรรม Morning program ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 (22 มิ.ย. 2559)
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน โครงการ Cambridge ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (22 มิ.ย. 2559)
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 (22 มิ.ย. 2559)
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 (21 มิ.ย. 2559)
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 (21 มิ.ย. 2559)
ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรม "นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 (21 มิ.ย. 2559)
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2559 (21 มิ.ย. 2559)
คณะครูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 (21 มิ.ย. 2559)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 รับการตรวจสุขภาพนักเรียนตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 (20 มิ.ย. 2559)
สำรวจเส้นทางและที่พักกิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 3 เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 (20 มิ.ย. 2559)
การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (อวัยวะในร่างกาย) ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559 (20 มิ.ย. 2559)
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education (กลุ่มช่วงชั้นที่ 4) ในวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2559 (20 มิ.ย. 2559)

 1 2 3 4  >>   >|