Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ และมิสวัชรี เกิดท่าไม้ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 (8 พ.ย. 2560)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำผักรวมมิตร" ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (วันนี้)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นกะทิ" ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (วันนี้)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กุ้งชุบแป้งทอด" ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (วันนี้)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยบวชชีมะพร้าวอ่อน" ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (วันนี้)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผลไม้ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (วันนี้)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ปลา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (วันนี้)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่เจียวทรงเครื่อง" ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (วันนี้)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นกะทิ" ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (วันนี้)
นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผลไม้ปั่น" ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (วันนี้)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ข้าวเหนียวหมูทอด" ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (เมื่อวานนี้)
นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 16 -18 กรกฎาคม 2561 (เมื่อวานนี้)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กระดาษ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (เมื่อวานนี้)
การแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมิตร 70 ปี เซนต์หลุยส์ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 (เมื่อวานนี้)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 9 ภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 (17 ก.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "แซนวิชทูน่า" ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 (17 ก.ค. 2561)
มิสชุทิมา มุ่ยฮะสูญ หัวหน้างานสื่อการสอน สำรวจการใช้สื่อการสอนของคุณครู ในวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 (17 ก.ค. 2561)
มิสชุทิมา มุ่ยฮะสูญ หัวหน้างานสื่อการสอน เข้าสำรวจการใช้สื่อการสอนของคุณครู ในวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 (17 ก.ค. 2561)
นักเรียนแข่งขันหมากล้อม M-League 2018 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 (17 ก.ค. 2561)
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจากมหาวิทยาลัยดุสิตธานี เข้าสอนเทคนิคและวิธีการทำอาหารที่ได้มาตรฐานสากลให้กับนักเรียน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (17 ก.ค. 2561)
นิทรรศการนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 (17 ก.ค. 2561)
โครงการอบรมภาษาไทยสำหรับครูอาสาสมัครจีน ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (17 ก.ค. 2561)
การประชุมคณะกรรมการงานศูนย์ภาษาจีน ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (17 ก.ค. 2561)
การตรวจค้นกระเป๋านักเรียน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 (16 ก.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 (16 ก.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ของเล่น ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 (16 ก.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมพฤหัสหรรษา "เกมวิ่งเก็บของ" ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 (16 ก.ค. 2561)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (16 ก.ค. 2561)
การประชุมคณะครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 (16 ก.ค. 2561)
การประชุมพนักงานรักษาความปลอดภัย ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (13 ก.ค. 2561)
การประชุมคณะกรรมการงานสวัสดิภาพนักเรียน ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 (13 ก.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (13 ก.ค. 2561)
ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัลนักกีฬาสแต็คชนะการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ภาคกลาง ประจำปี 2561 (STACK FIGHTER) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (13 ก.ค. 2561)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 (13 ก.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกไม้ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (13 ก.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ขนมไทย ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (12 ก.ค. 2561)
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 (12 ก.ค. 2561)
กิจกรรมพบพระชำระใจระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 (12 ก.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการออกแบบ "ส้มตำกุ้งสด" ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (12 ก.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กุ้ง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 (12 ก.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ไก่ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 (12 ก.ค. 2561)
นักเรียนร่วมติวกลุ่มย่อย แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 (11 ก.ค. 2561)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2561 วัน พุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 (11 ก.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง มะม่วง ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 (11 ก.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ปลา ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 (11 ก.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กุ้ง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (10 ก.ค. 2561)
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ภาคกลาง ประจำปี 2561 (STACK FIGHTER) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 (10 ก.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้ารับการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 (10 ก.ค. 2561)
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมถ่ายภาพเพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสก่อตั้งโรงเรียน 70 ปี ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 (10 ก.ค. 2561)
นักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 (9 ก.ค. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|