Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ในวันที่ 10 เมษายน 2562 (18 เม.ย. 2562)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมงาน “สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์” ในวันที่ 10 เมษายน 2562 (18 เม.ย. 2562)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมงาน “สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์” ในวันที่ 10 เมษายน 2562 (10 เม.ย. 2562)
ผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา นำรถเข้าตรวจสภาพรถ และทำสัญญาเข้าร่วมประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 8 เมษายน 2562 (8 เม.ย. 2562)
กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพิธีพระบรมราชาภิเษก ในวันที่ 5 เมษายน 2562 (5 เม.ย. 2562)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประชุมพิจารณาคัดเลือกทุน SLC RUN รอบ 2 จำนวน 40 ทุน ในวันที่ 5 เมษายน 2562 (5 เม.ย. 2562)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน Gifted และ APP เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ ECC ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 (4 เม.ย. 2562)
แผนกกิจกรรมประชุมเตรียมงานวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 เมษายน 2562 (4 เม.ย. 2562)
การเรียน SLC English Plus Summer Course 2 ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 26 เมษายน 2562 (4 เม.ย. 2562)
ผู้ปกครอง นักเรียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 (4 เม.ย. 2562)
การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 26 เมษายน 2562 (3 เม.ย. 2562)
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2562 (1 เม.ย. 2562)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 (29 มี.ค. 2562)
เด็กชายวัสส์ถิร รัตนาพรณ์พงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกอล์ฟ TKG Tour-Thailand Kids Golf Tour 2018-2019 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 (27 มี.ค. 2562)
เด็กหญิงอัจจิมาภ์ รัตนาภรณ์พงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกอล์ฟ TKG Tour-Thailand Kids Golf Tour 2018-2019 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 (27 มี.ค. 2562)
คณะครูเป็นตัวแทนวางช่อดอกไม้และสวดภาวนาระลึกถึงบุคลากรเซนต์หลุยส์ที่ล่วงลับไปแล้ว ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 (23 มี.ค. 2562)
การเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ ณ ประเทศอินเดีย ของมิสน้ำฝน คงแสนคำ วันที่ 9 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (23 มี.ค. 2562)
การเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร 3 เดือน ณ ประเทศภูฎาน ของมิสมัลลิกา พุทธเมฆ และ มาสเตอร์วีรยุทธ วัชรพงษ์ วันที่ 8 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2562 (23 มี.ค. 2562)
ค่ายวิชาการ 70 ปี เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 10 -12 มีนาคม 2562 ณ มารีน รีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (22 มี.ค. 2562)
การประชุมครู ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 (18 มี.ค. 2562)
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 (8 มี.ค. 2562)
ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมส่งมิสมัลลิกา พุทธเมฆ และมาสเตอร์วีรยุทธ วัชรพงษ์ เดินทางไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 3 เดือน ประเทศภูฏาน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 (8 มี.ค. 2562)
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการพัฒนานักฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 (6 มี.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (1 มี.ค. 2562)
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 (26 ก.พ. 2562)
นิเทศการสอนมิสยุพาพันธ์ โคตรพัฒน์ เรื่องแผนภูมิแท่ง วิชาคณิตศาสตร์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (25 ก.พ. 2562)
นิเทศการสอนมิสนพภัสสร นรินทรกุล ณ อยุธยา เรื่องแผนภูมิรูปภาพ วิชาคณิตศาสตร์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (25 ก.พ. 2562)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ มอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการเข้าร่วมกิจกรรม Passport (โครงการ Interview) กับครูชาวต่างชาติ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 25612 (25 ก.พ. 2562)
คณะครูเข้าร่วมการสัมมนา "โครงการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน (ด้านการศึกษา) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (25 ก.พ. 2562)
นักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันที่ 18 และวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 (25 ก.พ. 2562)
คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย” ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 (21 ก.พ. 2562)
การประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (21 ก.พ. 2562)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบทุนการศึกษา SLC RUN จำนวน 30 ทุน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 (20 ก.พ. 2562)
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ในระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 (20 ก.พ. 2562)
เด็กหญิงนิชานันท์ ฉ่ำชูศรี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งเต้นบัลเลต์ประยุกต์ ณ โรงละครอักษรา ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 (18 ก.พ. 2562)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2561 (นอกตาราง) ในวันที่ 11 - 12 และ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (18 ก.พ. 2562)
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมสัญจรสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ในวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 (18 ก.พ. 2562)
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น วันการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (18 ก.พ. 2562)
ตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “เครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” รุ่น 2 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (18 ก.พ. 2562)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (15 ก.พ. 2562)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ มอบรางวัลให้กับนักเรียน จากการแข่งขันภายนอก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (15 ก.พ. 2562)
นิเทศการสอนมิสประภาศรี ศิริโส วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Continuous ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (15 ก.พ. 2562)
นิเทศการสอนคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วิชาภาษาไทย ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (15 ก.พ. 2562)
นิเทศการสอนมาสเตอร์สมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์ วิชากราฟิก เรื่อง Artificial intelligence and photography ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (15 ก.พ. 2562)
นิเทศการสอนมิสจิตรา จันทร์หอม วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Opposite ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 (15 ก.พ. 2562)
นิเทศการสอนมิสสุภาพร เกตุสุวรรณ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Animals ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 (15 ก.พ. 2562)
Observed teaching MISS GUADALUPE CASENAS MORAL , Value Education subject (Helping) for Secondary 5/7 on January 29, 2019 (15 ก.พ. 2562)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบเงิน pocket money ให้กับคุณครูที่จะเดินทางไปศึกษาต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดีย และประเทศภูฎาน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (15 ก.พ. 2562)
คณะภราดา คณะครู และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 (14 ก.พ. 2562)
นิเทศการสอนมิสอมรรักษ์ เจริญศรี วิชาสุขศึกษาฯ เรื่องสารเสพติดและสารอันตราย ในวันที่ 29 มกราคม 2562 (13 ก.พ. 2562)

 1 2 3 4  >>   >|