Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง (1 ก.ย. 2557)
พิธีสวดพระอภิธรรมศพบุตรชายของมิสบุญสม บุญประเสริฐ ในวันที่ 21 เมษายน 2558 (24 เม.ย. 2558)
การตรวจสภาพรถ และทำสัญญาเข้าร่วมประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 21 เมษายน 2558 (21 เม.ย. 2558)
กิจกรรมภาคบ่ายของการเรียน Summer 2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 (10 เม.ย. 2558)
พิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของมิสสุนันทา ขจรฤทธิ์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 (8 เม.ย. 2558)
งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 4 เมษายน 2558 (8 เม.ย. 2558)
การฝึกทักษะการเป็นผู้นำของผู้สมัครคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 2 เมษายน 2558 (7 เม.ย. 2558)
คณะครูร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ในวันที่ 6 เมษายน 2558 (7 เม.ย. 2558)
คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์และซุ้มประตูทางเข้าอุทยานพระพิฆเนศ คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 (7 เม.ย. 2558)
การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ( Saint Louis Summer Course ) ประจำปี 2558 ของนักเรียนประถมศึกษา (6 เม.ย. 2558)
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 (6 เม.ย. 2558)
การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ( Saint Louis Summer Course ) ประจำปี 2558 ของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย (3 เม.ย. 2558)
ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ มาสเตอร์ไพศร คูหาพัฒนกุล ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 (3 เม.ย. 2558)
ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ มิสสุนันทา ขจรฤทธิ์ ซึ่งจะเข้ารับการผ่าตัด ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 (3 เม.ย. 2558)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 20 มี.ค.58 และ 27 มี.ค.58 (3 เม.ย. 2558)
คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้" ในวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2558 (28 มี.ค. 2558)
คณะครูเข้าร่วมอบรมหัวข้อ "กิจกรรมด้านความเป็นผู้นำและการเรียนรู้ของ Apple" ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 (28 มี.ค. 2558)
ตัวแทนคณะครูเยี่ยมและให้กำลังใจมาสเตอร์ไพศร คูหาพัฒนกุล ซึ่งประสบอุบัติเหตุ ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 (28 มี.ค. 2558)
คณะครูเข้าร่วมอบรม Intel Teach Essential Course Training (Phase I and Phase II) ในวันที่ 6, 7 และวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (28 มี.ค. 2558)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสี่) ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 (13 มี.ค. 2558)
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมอบรม "พัฒนาองค์กรเชิงบวกแบบสมองรอบด้านเพื่อการศึกษาเปลี่ยนแปลง" ในวันที่ 7 มีนาคม 2558 (11 มี.ค. 2558)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 27ก.พ. 58 และ 6 มี.ค.58 (10 มี.ค. 2558)
ตัวแทนคณะครูร่วมส่งและให้กำลังใจครูที่เดินทางไปศึกษา ณ ประเทศอินเดีย ในวันที่ 7 มีนาคม 2558 (10 มี.ค. 2558)
ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ ร่วมไปส่งคณะครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 (10 มี.ค. 2558)
งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 (7 มี.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ "ยิ้มสดใสเด็กแปดริ้วฟันดี" ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 (6 มี.ค. 2558)
งานห้องสมุดมอบรางวัลยอดนักอ่าน และรางวัลบรรณารักษ์อาสาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (5 มี.ค. 2558)
วันปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 (5 มี.ค. 2558)
พิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (5 มี.ค. 2558)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 (5 มี.ค. 2558)
การนิเทศการสอนมิสสุภัสสร บำรุงทรัพย์, มิสฤทัยทิพย์ ฉันวิจิตร และมิสกัลยาณี จันทร์เทศ ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 19-23 มกราคม 2558 (3 มี.ค. 2558)
งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (3 มี.ค. 2558)
การประชุมครู ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (3 มี.ค. 2558)
นักเรียนสอบเลื่อนสายศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว (เทควันโด) จากสถาบันศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว โชคชัยเทควันโด ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 (3 มี.ค. 2558)
เยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 (2 มี.ค. 2558)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 (2 มี.ค. 2558)
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 (2 มี.ค. 2558)
พิธีทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคีมหากุศล ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 (27 ก.พ. 2558)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 (27 ก.พ. 2558)
การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (27 ก.พ. 2558)
มิสสาวิตรี แขกเทศ และมิสสุพัตรา แก้วแสนสุข มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขันด้านวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 (26 ก.พ. 2558)
พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ม.วินิจ กิจเจริญ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 (26 ก.พ. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ซ้อมรับเกียรติบัตรจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 (26 ก.พ. 2558)
ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์ และมิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ร่วมแข่งขันด้านวิชการ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 (25 ก.พ. 2558)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซ้อมรับเกียรติบัตรจบการศึกษา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 (25 ก.พ. 2558)
นักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 (25 ก.พ. 2558)
นักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 (25 ก.พ. 2558)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (25 ก.พ. 2558)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สายวิทย์-คณิต ฟังการแนะแนว "การเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์" ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (24 ก.พ. 2558)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 (24 ก.พ. 2558)

 1 2 3 4  >>   >|