Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ และมิสวัชรี เกิดท่าไม้ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 (8 พ.ย. 2560)
คณะครูฝ่ายปฐมวัยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 ในวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2561 (12 มี.ค. 2561)
คณะภราดา คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ฯ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง ฯ และคณะครู โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคีมหากุศล ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 (12 มี.ค. 2561)
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกฉลองครบรอบ 70 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 (6 มี.ค. 2561)
งานห้องสมุด มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันจากกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 (5 มี.ค. 2561)
การประชุมคุณครูนั่งรถรับส่งนักเรียน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 (5 มี.ค. 2561)
ผู้ปกครองคณะครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของและเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (2 มี.ค. 2561)
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (27 ก.พ. 2561)
นิเทศการสอน มิสเกศรา เกิดมงคล วิชาสังคมศึกษา ในวันที่ 30 มกราคม 2561 (27 ก.พ. 2561)
นิเทศการสอน มิสโสภา ธีร์จิรัญญ์ วิชาสังคมศึกษาเสริม ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 (27 ก.พ. 2561)
คณะภราดา คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ มารดา มิสมุกดา เส็งเจริญ (27 ก.พ. 2561)
คณะภราดา และคณะครูร่วมพิธีปลงศพ มารดา มิสมุกดา เส็งเจริญ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 (27 ก.พ. 2561)
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 (26 ก.พ. 2561)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (26 ก.พ. 2561)
การอบรมสัมมนาทางวิชาการของภราดารุ่นเยาว์ หัวข้อ "การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 (22 ก.พ. 2561)
กิจกรรมน้องมอบรักให้พี่ SLC 64/23 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (22 ก.พ. 2561)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (22 ก.พ. 2561)
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนทีได้รับรางวัลการท่องศัพท์ยามเช้าดีเด่น รางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และรางวัลคะแนนสูงสุดการสอบ FSG ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (22 ก.พ. 2561)
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลท่องศัพท์ยามเช้าดีเด่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีีที่ 1-3 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 (22 ก.พ. 2561)
การอบรมสัมมนาทางวิชาการของภราดารุ่นเยาว์ ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 (22 ก.พ. 2561)
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (21 ก.พ. 2561)
งานฉลองเทศกาลตรุษจีน 2018 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (20 ก.พ. 2561)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 (20 ก.พ. 2561)
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น ผู้สนับสนุนดีเด่น และ ครู 100 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย ในวันการศึกษาเอกชน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 (20 ก.พ. 2561)
ผู้อำนวยการมอบรางวัลนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเทควันโด ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (20 ก.พ. 2561)
รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรนักเรียนประพฤติดีด้าน "ความซื่อสัตย์" ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 (20 ก.พ. 2561)
พิธีมุทิตาจิตครุนิรันดร์ ครูเกษียณ มิสจุฑาทิพย์ วรศักดิืเสนีย์ , มิสชุติมา มุสิการยกูล และมิสอรวรรณ ธนะวัฒน์ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (20 ก.พ. 2561)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 (19 ก.พ. 2561)
คณะครูเป็นตัวแทนวางช่อดอกไม้และสวดภาวนาระลึกถึงบุคลากรเซนต์หลุยส์ที่ล่วงลับไปแล้ว ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (19 ก.พ. 2561)
ผู้อำนวยการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (16 ก.พ. 2561)
นักเรียนแข่งขันครอสเวิร์ดเกม งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 รอบระดับชาติ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 (16 ก.พ. 2561)
นักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561 (16 ก.พ. 2561)
คุณครูเข้าร่วมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 (16 ก.พ. 2561)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 APP เข้า Workshop ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (14 ก.พ. 2561)
งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ “Variety Night" ระดับการศึกษาปฐมวัยและมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 (13 ก.พ. 2561)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2560 (นอกตาราง) ในระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 (13 ก.พ. 2561)
ผู้อำนวยการรับมอบเงินให้กองทุนครูเกษียณจากนักเรียน ม.6 รุ่น 64/23 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (13 ก.พ. 2561)
นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเทควันโด ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 (13 ก.พ. 2561)
งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ “Variety Night" ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (12 ก.พ. 2561)
คณะภราดา คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เพื่อนมงฟอร์ตแบ่งปันรอยยิ้ม” ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 (12 ก.พ. 2561)
นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 (12 ก.พ. 2561)
คณะครูและนักเรียนในชมรมเบอเกอรี่ เข้าร่วมการอบรมเบสิคบาริสต้า ในวันที่ 19 มกราคม 2560 (12 ก.พ. 2561)
คณะกรรมการและบุคลากรชุมชนวรรณยิ่ง ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ผสมผสาน Smile lemon ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 (12 ก.พ. 2561)
คณะภราดา คณะครู พนักงานและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของมาสเตอร์นิคม โขมะนาม ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 (12 ก.พ. 2561)
นิเทศการสอน มิสอรพรรณ ประภาศิริสุลี วิชาสังคมศึกษาฯ ในวันที่ 23 มกราคม 2561 (8 ก.พ. 2561)
นิเทศการสอน มาสเตอร์เจด็จ ชนะประสพ วิชาศิลปะ ในวันที่ 29 มกราคม 2561 (8 ก.พ. 2561)
นิเทศการสอน มิสอมร มณีบูรณ์ วิชาคณิตศาสตร์ ในวันที่ 29 มกราคม 2561 (8 ก.พ. 2561)
การฝึกซ้อมรับวุฒิบัตรระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 (8 ก.พ. 2561)
นิเทศการสอน มิสรัชนีวรรณ เต่าสุวรรณ วิชาสังคมศึกษาฯ ในวันที่ 29 มกราคม 2561 (8 ก.พ. 2561)
นิเทศการสอน มิสปฏีรา ขันแก้ว วิชาคณิตศาสตร์ ในวันที่ 29 มกราคม 2561 (8 ก.พ. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|