Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง (1 ก.ย. 2557)
การท่องศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนในทุกเช้า เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เมื่อวานนี้)
ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ รองผู้อำนวยการ มอบเงินสวัสดิการงานมงคลสมรสให้กับ มาสเตอร์เอกสิทธิ์ นามแก้ว มิสกันยารัตน์ พันธุ์น้อย และมิสวรารัตน์ โสภารัตน์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 (23 พ.ค. 2558)
ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ มิสเจรดา รัฐประเสริฐ MISS JILA NAAG NODALO และ MRS. GUADALUPE CASENAS MORAL ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 (23 พ.ค. 2558)
พิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของมิสฐิติมา ลายประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 (23 พ.ค. 2558)
ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้รางวัลชมเชย ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 (22 พ.ค. 2558)
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2558 (21 พ.ค. 2558)
การเลือกชมรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 (20 พ.ค. 2558)
คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี ค.ศ. 2015 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 30 เมษายน 2558 (20 พ.ค. 2558)
นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ วาย ซี เอส ระดับชาติ ครั้งที่ 38 ในวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2558 (20 พ.ค. 2558)
การประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 (20 พ.ค. 2558)
การประชุมครูวิชาการช่วงชั้นที่ 2 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 (20 พ.ค. 2558)
พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ม.วินิจ กิจเจริญ พนักงานเกษียณ นางบำเพ็ญ นนทสุวรรณ และพิธีอำลา ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงพระคุณของครูเกษียณ พนักงานเกษียณ อำลาภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์ และร่วมอวยพรวันเกิดภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทสไทย และเจ้าคณะแขวงฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2558 (19 พ.ค. 2558)
พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 (18 พ.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายพัฒนาตนเอง ในวันที่ 29 เมษายน 2558 (18 พ.ค. 2558)
งาน “สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์” ในวันที่ 10 เมษายน 2558 (18 พ.ค. 2558)
พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสมุทิตาจิตครูเกษียณ ในวันที่ 30 เมษายน 2558 (12 พ.ค. 2558)
พิธีสวดพระอภิธรรมศพบุตรชายของมิสบุญสม บุญประเสริฐ ในวันที่ 21 เมษายน 2558 (24 เม.ย. 2558)
การตรวจสภาพรถ และทำสัญญาเข้าร่วมประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 21 เมษายน 2558 (21 เม.ย. 2558)
กิจกรรมภาคบ่ายของการเรียน Summer 2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 (10 เม.ย. 2558)
พิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของมิสสุนันทา ขจรฤทธิ์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 (8 เม.ย. 2558)
งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 4 เมษายน 2558 (8 เม.ย. 2558)
การฝึกทักษะการเป็นผู้นำของผู้สมัครคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 2 เมษายน 2558 (7 เม.ย. 2558)
คณะครูร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ในวันที่ 6 เมษายน 2558 (7 เม.ย. 2558)
คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์และซุ้มประตูทางเข้าอุทยานพระพิฆเนศ คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 (7 เม.ย. 2558)
การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ( Saint Louis Summer Course ) ประจำปี 2558 ของนักเรียนประถมศึกษา (6 เม.ย. 2558)
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 (6 เม.ย. 2558)
การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ( Saint Louis Summer Course ) ประจำปี 2558 ของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย (3 เม.ย. 2558)
ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ มาสเตอร์ไพศร คูหาพัฒนกุล ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 (3 เม.ย. 2558)
ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ มิสสุนันทา ขจรฤทธิ์ ซึ่งจะเข้ารับการผ่าตัด ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 (3 เม.ย. 2558)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 20 มี.ค.58 และ 27 มี.ค.58 (3 เม.ย. 2558)
คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้" ในวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2558 (28 มี.ค. 2558)
คณะครูเข้าร่วมอบรมหัวข้อ "กิจกรรมด้านความเป็นผู้นำและการเรียนรู้ของ Apple" ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 (28 มี.ค. 2558)
ตัวแทนคณะครูเยี่ยมและให้กำลังใจมาสเตอร์ไพศร คูหาพัฒนกุล ซึ่งประสบอุบัติเหตุ ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 (28 มี.ค. 2558)
คณะครูเข้าร่วมอบรม Intel Teach Essential Course Training (Phase I and Phase II) ในวันที่ 6, 7 และวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (28 มี.ค. 2558)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสี่) ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 (13 มี.ค. 2558)
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมอบรม "พัฒนาองค์กรเชิงบวกแบบสมองรอบด้านเพื่อการศึกษาเปลี่ยนแปลง" ในวันที่ 7 มีนาคม 2558 (11 มี.ค. 2558)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 27ก.พ. 58 และ 6 มี.ค.58 (10 มี.ค. 2558)
ตัวแทนคณะครูร่วมส่งและให้กำลังใจครูที่เดินทางไปศึกษา ณ ประเทศอินเดีย ในวันที่ 7 มีนาคม 2558 (10 มี.ค. 2558)
ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ ร่วมไปส่งคณะครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 (10 มี.ค. 2558)
งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 (7 มี.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ "ยิ้มสดใสเด็กแปดริ้วฟันดี" ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 (6 มี.ค. 2558)
งานห้องสมุดมอบรางวัลยอดนักอ่าน และรางวัลบรรณารักษ์อาสาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (5 มี.ค. 2558)
วันปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 (5 มี.ค. 2558)
พิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (5 มี.ค. 2558)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 (5 มี.ค. 2558)
การนิเทศการสอนมิสสุภัสสร บำรุงทรัพย์, มิสฤทัยทิพย์ ฉันวิจิตร และมิสกัลยาณี จันทร์เทศ ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 19-23 มกราคม 2558 (3 มี.ค. 2558)
งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (3 มี.ค. 2558)
การประชุมครู ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (3 มี.ค. 2558)
นักเรียนสอบเลื่อนสายศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว (เทควันโด) จากสถาบันศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว โชคชัยเทควันโด ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 (3 มี.ค. 2558)

 1 2 3 4  >>   >|