อัลบัมภาพที่ 18701    ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 (งานทะเบียนสถิติ)
อัลบัมภาพที่ 18624    คณะครูเข้าร่วมการอบรม "เทคนิคการเป็นพิธีกร" ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 (งานประชาสัมพันธ์)
<< Back Next >>