อัลบัมภาพที่ 18794    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ประจำปี 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จ.สระแก้ว (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
อัลบัมภาพที่ 18793    การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ประจำปี 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>