อัลบัมภาพที่ 18791    กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
อัลบัมภาพที่ 18785    คณะภราดา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ฯ คณะครู และนักเรียน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก)
<< Back Next >>