อัลบัมภาพที่ 17611    พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
อัลบัมภาพที่ 17605    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
<< Back Next >>