อัลบัมภาพที่ 16702    ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจ นิเทศ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 19 มกราคม 2560
อัลบัมภาพที่ 16697    การนิเทศการสอนมิสอรพรรณ ประภาศิริสุลี วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก ชั้น ม.5/4 ในวันที่ 17 มกราคม 2560
<< Back Next >>