อัลบัมภาพที่ 15558    พิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของมาสเตอร์ไพรินทร์ กล่อมสกุล ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558
อัลบัมภาพที่ 15557    กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558
<< Back Next >>