อัลบัมภาพที่ 14867    คณะครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ SWIS ในวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2557
อัลบัมภาพที่ 14866    คณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2557
<< Back Next >>