อัลบัมภาพที่ 14408    นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 31 มีนาคม - 30 เมษายน 2557
อัลบัมภาพที่ 14403    คณะภราดา คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณพ่อชั้น พันธุ์น้อย บิดาของนายสุชาติ พันธ์ุน้อย และนางสาวสมคิด พันธุ์น้อย พนักงานอาคารสถานที่
<< Back Next >>