อัลบัมภาพที่ 16073    คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีรดน้ำศพมารดาของมิสประกายแก้ว เปลื้องนุช ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559
อัลบัมภาพที่ 16069    ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมประชุมแนวทางการสอนและพัฒนาหุ่นยนต์และหารือร่วมมือกับบริษัท Learning STEM CO.,Ltd.Japan ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
<< Back Next >>