อัลบัมภาพที่ 17212    ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรนักเรียนทำความดี ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560
อัลบัมภาพที่ 17202    การนิเทศการสอนมิสรำพึง ศรีสวัสดิ์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องโรคที่คนไทยเสียชีวิต 5 อันดับ ชั้น ม.3/4 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560
<< Back Next >>