อัลบัมภาพที่ 16615    การเข้าสีเพื่อฝึกซ้อมเพลงเชียร์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559
อัลบัมภาพที่ 16602    กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน 2559 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
<< Back Next >>