อัลบัมภาพที่ 14928    เวทีศักยภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
อัลบัมภาพที่ 14927    มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์ จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
<< Back Next >>