อัลบัมภาพที่ 14412    ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าแผนกกิจกรรม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา KCC ในวันที่ 8 เมษายน 2557
อัลบัมภาพที่ 14408    นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 31 มีนาคม - 30 เมษายน 2557
<< Back Next >>