อัลบัมภาพที่ 17456    มิสวลีลักษ์ สืบต้อย หัวหนัาระดับ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560
อัลบัมภาพที่ 17449    ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส ฉะเชิงเทรา ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนในโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
<< Back Next >>