อัลบัมภาพที่ 16819    คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2560
อัลบัมภาพที่ 16818    คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดามิสวาสนา ตนานนท์ชัย ในวันที่ 21 มีนาคม 2560
<< Back Next >>