อัลบัมภาพที่ 15349     กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558
อัลบัมภาพที่ 15348    ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบรางวัลให้กับคณะครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2558 ประจำปีการศึกษา 2557
<< Back Next >>