อัลบัมภาพที่ 16195    การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
อัลบัมภาพที่ 16193    กิจกรรมพบพระชำระใจ หัวข้อ "เด็กวัยใส ใส่ใจคุณธรรม" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559
<< Back Next >>