อัลบัมภาพที่ 16836    มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการและตัวแทนครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เยี่ยมและให้กำลังใจมิสอุษณี สิมะขจรเกียรติ เนื่องในโอกาสคลอดบุตร ในวันที่ 5 เมษายน 2560
อัลบัมภาพที่ 16835    มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการและตัวแทนครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เยี่ยมและให้กำลังใจมิสศิรินันท์ บรรจงศิริ เนื่องในโอกาสคลอดบุตร ในวันที่ 5 เมษายน 2560
<< Back Next >>