อัลบัมภาพที่ 15173    ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) ในวันที่ 2 มีนาคม 2558
อัลบัมภาพที่ 15170    การประชุมครู ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
<< Back Next >>