อัลบัมภาพที่ 14866    คณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2557
อัลบัมภาพที่ 14865    การประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557
<< Back Next >>