อัลบัมภาพที่ 15169    นักเรียนสอบเลื่อนสายศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว (เทควันโด) จากสถาบันศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว โชคชัยเทควันโด ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
อัลบัมภาพที่ 15167    การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่ 2 มีนาคม 2558
<< Back Next >>