อัลบัมภาพที่ 15004    คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 ในวันที่ 4 - 9 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดลำปาง
อัลบัมภาพที่ 14996    พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557
<< Back Next >>