[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
พฤ. 1 สิงหาคม 2562  งานนิทรรศการกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach ฝ่ายปฐมวัย งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  มลฤดี    รอดเงิน
 คณะครูเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสี่ (วันที่สาม) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ มิส  สาวิตรี    แขกเทศ
ศ. 2 สิงหาคม 2562  นักเรียนระดับชั้น ป.5 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา Saint Louis School Chachoengsao งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา
 ประชุมครู ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ มิส  สุนิภา    สวัสดิวงษ์
 คณะครูเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสี่ (วันสุดท้าย) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ มิส  สาวิตรี    แขกเทศ
ส. 3 สิงหาคม 2562  การแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมิตรเซนต์หลุยส์ ณ เมเจอร์โบว์ล เมกาบางนา จ.สมุทรปราการ งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  น้ำฝน    คงแสนคำ
อ. 20 สิงหาคม 2562  นักเรียนระดับชั้น ป.3 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี Saint Louis School Chachoengsao งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา
พฤ. 22 สิงหาคม 2562   นักเรียนระดับชั้น ป.1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี Saint Louis School Chachoengsao งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา