สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2560
(เมื่อ 21/กุมภาพันธ์/2562)
    
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559
(เมื่อ 21/กุมภาพันธ์/2562)
    
ผลงานสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา2561
(เมื่อ 20/กุมภาพันธ์/2562)
    
SLC RUN for a Brighter Future MINI MARATHON ในวันที่ 13 มกราคม 2562
(เมื่อ 15/มกราคม/2562)
    
๗๐ ปี SLC สืบสานประเพณีลอยกระทง
(เมื่อ 23/พฤศจิกายน/2561)
    
>