๗๐ ปี SLC สืบสานประเพณีลอยกระทง
(เมื่อ 23/พฤศจิกายน/2561)
    
DTC-SLC Superteen Chef 2018 (Final Round) 17 August 2018
(เมื่อ 20/สิงหาคม/2561)
    
การแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมิตร 70 ปี เซนต์หลุยส์ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561
(เมื่อ 17/กรกฎาคม/2561)
    
พิธีเปิดนิทรรศการนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
(เมื่อ 17/กรกฎาคม/2561)
    
Happy Chinese New Year 2018
(เมื่อ 20/กุมภาพันธ์/2561)
    
>