นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมวันอาชีพ และกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
(เมื่อ 04/กรกฎาคม/2562)
    
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562
(เมื่อ 27/มิถุนายน/2562)
    
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2560
(เมื่อ 21/กุมภาพันธ์/2562)
    
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559
(เมื่อ 21/กุมภาพันธ์/2562)
    
ผลงานสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา2561
(เมื่อ 20/กุมภาพันธ์/2562)
    
>