คณะครูฝ่ายปฐมวัย ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบูรณาการและหลักสูตรภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมเสริมนอกเวลา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562      
ขอเชิญคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562      
คณะครูศึกษาหลักสูตรการจัดทำบัญชีเบื้องต้น ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562      
ขอเชิญคุณครูและนักเรียนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด ในหัวข้อ"มอง SLC ผ่านมุมกล้อง" เพื่อชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร      
เปิดรับสมัครแล้ว...คอร์สเทควันโด After School ควบคุมรับรองหลักสูตรโดย อาจารย์ธนา สินประสาธน์ อดีตโค้ชทีมชาติและอุปนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย      
แจ้งปฏิทินโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562      
แจ้งปฏิทินโรงเรียน เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2562      
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch      
คณะครูเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิ ฯ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562      
ขอเชิญคณะครู และนักเรียนร่วมงานวันฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562