ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ระบบสอบภายใน) ปีการศึกษา 2562      
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (APP) นักเรียนทุน (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2562      
นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 17 -19 ธันวาคม 2561      
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป      
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch      
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป      
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงานยานพาหนะของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา      
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559      
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดงาน "เซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2018" ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561    เมื่อวานนี้  
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมฉลองคริสต์มาสในห้องเรียน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561    เมื่อวานนี้