คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการ "ทำน้ำผลไม้" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
(19/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)      
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ผักกาดขาวทรงเครื่อง" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
(19/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)      
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "นมเย็น" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
(19/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)      
คณะภราดา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
(12/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก)      
คณะภราดา คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถาบันการศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
(05/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
แจ้งปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
(03/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
(01/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)