Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 

                         ตามที่  คุณครูได้ยื่นเอกสารขอเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีนำใบเสร็จมาเบิกงวดประจำเดือนกรกฎาคม 2562 งานทรัพยากรมนุษย์ ได้ยื่นส่งเอกสารไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการเบิกเงินและโอนเงินเข้าบัญชีให้กับคุณครูที่ยื่นเรื่องขอเบิกเงินแล้ว  ขอให้คุณครูนำสมุดไปปรับยอดเงินกับธนาคารด้วยค่ะ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10050 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เสาวคนธ์    อู่วิเชียร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10140 
กรรมการ   Array
มิส  พูลทรัพย์    รักษาสุข
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10198 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ทิพาภรณ์    แก้วบรรจง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10206 
กรรมการ    
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
ประธาน   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เปรมฤดี    ศรีสุนารถ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10303 
กรรมการ   Array
มิส  เกศรา    เจียมเจริญ
มิส  สาวิตรี    คงวิมล ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 63 ครั้ง จาก งานทรัพยากรมนุษย์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน