Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562
 

                      คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562  โดยให้นักเรียนพร้อมกันที่ลานหน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เวลา 16.30 น. และผู้ปกครองสามารถรับนักเรียนกลับบ้านได้ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา 19.00 น.  โดยประมาณ พร้อมทั้งมอบหมายให้มิสชุทิมา  มุ่ยฮะสูญ  เป็นครูผู้ดูแลนักเรียน  และให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน

 

 





• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10130 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ





 
  • ปฏิทินกิจกรรม
  •     - คณะภราดา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (26 ก.ค. 2562)



    มิส  รจนา    ดิศสังวร ผู้แจ้งข่าว
    มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
    จำนวนผู้อ่าน 73 ครั้ง จาก งานสัมพันธ์ชุมชน





    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน