Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมครู ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562
 
12  กรกฎาคม   2562

เรื่อง       ขอเชิญประชุมครู ครั้งที่ 2/2562

เรียน       คุณครูทุกท่าน

              เพื่อให้แผนงานของโรงเรียนในทุกๆ ด้าน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมครู ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2562   ในวันศุกร์ที่  2  สิงหาคม   2562  เวลา 16.00 น.  ณ  ห้องประชุมอันโตนิโอ   ชั้น 2  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่   โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ          

ขอแสดงความนับถือ

 

(ภราดาเกรียงศักดิ์  มายอด)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10782
ภราดา  เกรียงศักดิ์    มายอด

 
  • ปฏิทินกิจกรรม
  •     - ประชุมครู ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (2 ส.ค. 2562)    มิส  สุนิภา    สวัสดิวงษ์ ผู้แจ้งข่าว
    มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
    จำนวนผู้อ่าน 76 ครั้ง จาก งานทรัพยากรมนุษย์

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน