Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนพฤษภาคม 2562 ถึง กรกฎาคม 2562 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ
 

เช็คเวลาเรียน เดือนพฤษภาคม 2562   รวม 13 วัน

วันที่ 20 พ.ค. 62  หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

วันที่ 25 พ.ค. 62  เรียนแทนวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

เช็คเวลาเรียน เดือนมิถุนายน 2562   รวม 20 วัน

วันที่ 3 มิ.ย. 62  หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 8 มิ.ย. 62  เรียนแทนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เช็คเวลาเรียน เดือนกรกฎาคม 2562  รวม 22 วัน

วันที่ 16 ก.ค. 62  หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 17 ก.ค. 62  หยุดเรียนวันเข้าพรรษา

วันที่ 20 ก.ค. 62  เรียนแทนวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 27 ก.ค. 62  เรียนแทนวันเข้าพรรษา

วันที่ 29 ก.ค. 62  หยุดเรียนวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กำหนดการส่ง ขอให้คุณครูประจำชั้นทุกท่านนำส่งฝ่ายวิชาการ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 โดยเช็คเวลาเรียน 15 พฤษภาคม 2562 - 28 มิถุนายน 2562

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10560 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ประกายแก้ว    เปลื้องนุช
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10201 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ณฐาพัชร์    อัฐพรวรรักษ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10223 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พิชญาภัค    พรมฤทธิ์
มิส  พิชญาภัค    พรมฤทธิ์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 141 ครั้ง จาก งานวัดและประเมินผล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน