Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562
 

                  คณะครู และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี  ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น.  ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง ได้รับการพัฒนาทั้งครบ และได้รับความสนุกสนานจากการเรียนรู้สู่กระบวนการเล่น โดยจะทำกิจกรรมเที่ยวชมและเรียนรู้ศึกษาพฤติกรรมธรรมชาติของสัตว์ป่า 

 

                  

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10314 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เบญจวรรณ    วิทยะโอชะ

 
 • ปฏิทินกิจกรรม
 •     - นักเรียนระดับชั้น ป.3 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี (20 ส.ค. 2562)  มิส  รจนา    ดิศสังวร ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 90 ครั้ง จาก งานบริหารแผนกกิจกรรม

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน