Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562
 

คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5  เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ในวันศุกร์ที่  2  สิงหาคม  2562  เวลา 07.30 - 16.30 น.  

ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง ได้รับการพัฒนาทั้งครบ  และได้รับความสนุกสนานจากการเรียนรู้สู่กระบวนการเล่น

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10032 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  จรรยา    สินถาวร

 
  • ปฏิทินกิจกรรม
  •     - นักเรียนระดับชั้น ป.5 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา (2 ส.ค. 2562)    มิส  รจนา    ดิศสังวร ผู้แจ้งข่าว
    มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
    จำนวนผู้อ่าน 97 ครั้ง จาก งานบริหารแผนกกิจกรรม

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน