Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562
 

คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1  เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  ณ  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดปทุมธานี 

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม  2562  เวลา 08.00 - 16.30  น.  ทั้งนี้  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง

ได้รับการพัฒนาทั้งครบ และได้รับความสนุกสนานจากการเรียนรู้สู่กระบวนการเล่น

 
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10078 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สุภาพร    เกตุสุวรรณ

 
 • ปฏิทินกิจกรรม
 •     - นักเรียนระดับชั้น ป.1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี (22 ส.ค. 2562)  มิส  รจนา    ดิศสังวร ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 94 ครั้ง จาก งานบริหารแผนกกิจกรรม

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน