Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยนักออม ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
 

                             ฝ่ายปฐมวัย ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยนักออม ประจำปีการศึกษา 2562  โดยกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออม และ สร้างเสริมวินัยทางด้านการเงินให้กับนักเรียน  ทั้งนี้  ท่านผู้ปกครองสามารถติดต่อเปิดบัญชีเงินฝากกับคุณครูประจำชั้นของนักเรียนได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป  ณ ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10055 
กรรมการ   ฝ่ายปฐมวัย 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วลีลักษณ์    สืบต้อย

 
 • ปฏิทินกิจกรรม
 •     - นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยนักออม ประจำปีการศึกษา 2562 (21 พ.ค. 2562)  มิส  วาสนา    แซ่โค้ว ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 106 ครั้ง จาก งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน