Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 

งานการเงินและบัญชี  ขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาค่ะ


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10688 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array
มิส  หทัยชนก    วงศ์พลับ
มิส  หทัยชนก    วงศ์พลับ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 159 ครั้ง จาก งานการเงินและบัญชี

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน