Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักกีฬาสแต็ค ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาสแต็ค (กีฬาสาธิตครั้งที่ 2 ) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562
 

ตามที่  งานกีฬา  ได้คัดเลือกนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขันในรายการมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 (กีฬาสาธิต ครั้งที่ 2)

เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีสรุปผลการแข่งขันดังนี้

 

รุ่นอายุ 18 ปี 

เหรียญทอง  ประเภทคู่หญิง                           ด.ญ.จุฑาบดี  วิชัย         ม.1/5

                                                                      ด.ญ.รุจณิชา  สีทำมา     ม.1/3

เหรียญทองแดง   ประเภทเดี่ยว บุคลหญิง      ด.ญ. ภัทรปภา  เสามั้น   ป.4/6

โดยมี ม.อนันต์ จิตต์อารีย์เทพ และมิสอมรรักษ์ เจริญศรี เป็นครูผู้ดูแลนักเรียน

สรุปผลเหรียญรางวัลได้ 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10035 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
ประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array
มาสเตอร์  อนันต์    จิตต์อารีย์เทพ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10214 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อมรรักษ์    เจริญศรี

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20122
 จุฑาบดี    วิชัย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21940
 รุจณิชา    สีทำมา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21569
 ภัทรปภา    เสามั้น
 
  • ปฏิทินกิจกรรม
  •     - แข่งกีฬาสแต็ค (กีฬาสาธิตครั้งที่2) (22 ม.ค. 2562)    มิส  รจนา    ดิศสังวร ผู้แจ้งข่าว
    มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
    จำนวนผู้อ่าน 223 ครั้ง จาก งานกีฬา

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน