Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล Silver Prize in Primary 5 รายการ International Singapore Maths Competition 2018
 

เด็กหญิงพริมา พิพัฒน์นราพงศ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียน MSP

ได้รับรางวัล Silver Prize  in Primary 5 รายการ International Singapore Maths Competition 2018

เข้ารับรางวัล ณ โรงเรียน Singapore international School of Bangkok

ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 

 


 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10716 
กรรมการ   Array
ภราดา  อาวุธ    ศิลาเกษ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10229 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  นพดล    ปัญญาดี

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22017
เด็กหญิง  พริมา    พิพัฒน์นราพงศ์มิส  ศิรินันท์    บรรจงศิริ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 244 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน