Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันครอสเวิร์ด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 รอบระดับชาติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
 

นางสาวหทัยภัทร สุภัทราธร ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันครอสเวิร์ด  เนื่องงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 รอบระดับชาติ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561  ที่ผ่านมา  ณ โรงเรียนมัธยมสังคีต  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10150 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ    
กรรมการ   Array
มิส  วีณา    นิ่มเรือง

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23449
นางสาว  หทัยภัทร    สุภัทราธรมิส  ศิรินันท์    บรรจงศิริ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 476 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน