Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันครอสเวิร์ด รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย AU Logic Crossword Games 2017 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
 

นางสาวหทัยภัทร สุภัทราธรา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันครอสเวิร์ด

รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย AU Logic Crossword Games 2017 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา  ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10150 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   
กรรมการ   Array
มิส  วีณา    นิ่มเรือง

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23449
นางสาว  หทัยภัทร    สุภัทราธร
 
 • ปฏิทินกิจกรรม
 •     - นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวริ์ด AU Logic Crossword Games 2017 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (30 ม.ค. 2561)  มิส  ศิรินันท์    บรรจงศิริ ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 586 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน