Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นายณภัทร เจริญบูลย์วิวัฒน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 (ห้องเรียน Gifted) ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560
 

                           นายณภัทร เจริญบูลย์วิวัฒน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 (ห้องเรียน Gifted)  ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560  สาขาวิชาเคมี ซึ่งจะมีการอบรมในระหว่างวันที่ 7 -22 ตุลาคม 2560  ณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยนะคะ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10261 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
มาตรฐานที่ 3 / หลักธรรมาภิบาล ข้อ 3 / กรรมการติดตามภายใน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อาภรณ์    วิริยะรัมภ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10107 
กรรมการ   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 4   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
มาตรฐานที่ 2 ข้อ 3   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สุเมธ    พุทธเมฆ

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18091
 ณภัทร    เจริญบูลย์วิวัฒน์มิส  ศิรินันท์    บรรจงศิริ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 370 ครั้ง จาก งานนิเทศการสอน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน