Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมิสอรพินท์ พูลถาวร บุคลากรครูของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
 

             คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู พนักงาน และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมิสอรพินท์  พูลถาวร   คุณครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2/6  ซึ่งเป็นบุคลากรของโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา     ได้เสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่  7  สิงหาคม   2560    และขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ณ  วัดป่าทรงคุณ  ตำบลดงพระราม  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  

             วันอังคารที่   8    สิงหาคม    2560                                             เวลา  16.00                               พิธีรดน้ำศพ

             ระหว่างวันที่  8  สิงหาคม  -  วันที่  11  สิงหาคม    2560             เวลา 20.00 น.                           พิธีสวดพระอภิธรรมศพ      หมายเหตุ  วันศุกร์ที่  11 สิงหาคม  2560  สวดพระอภิธรรมศพ  จำนวน 2 จบ

             วันเสาร์ที่   12  สิงหาคม  2560                                                                                                   งดการสวดพระอภิธรรม  เนื่องในโอการสวันแม่แห่งชาติ 

             วันอาทิตย์ที่  13  สิงหาคม  2560                                               เวลา 16.00 น.                           พิธีฌาปนกิจศพ   

 

โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันพฤหัสบดีที่  10  สิงหาคม   2560

 

    วันพฤหัสบดีที่  10   สิงหาคม    2560                  เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม     

    วันอาทิตย์ที่   13   สิงหาคม   2560                      พิธีฌาปนกิจศพ    

    ....... ด้วยความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง....

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10131 
กรรมการ   Array
มิส  อรพินท์    พูลถาวร (ออกเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2560)
มิส  สุนิภา    สวัสดิวงษ์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 180 ครั้ง จาก งานบุคลากร

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน