Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน ครอสเวิร์ดในรายการ BRAND S CROSSWORD GAME & BRAND S SUDOKU THAILAND INTERNATIONAL OPEN 2017 ครั้งที่ 32
 

                ตามที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดในรายการ  BRAND'S CROSSWORD GAME & BRAND'S SUDOKU THAILAND INTERNATIONAL OPEN 2017 ครั้งที่ 32  เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสต์เกท จังหวัดนนทุบรี  ผลการแข่งขันปรากฎว่า  นางสาวหทัยภัทร  สุภัทราธร  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2  ได้รับรางวัลชนะเลิศในรุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายหญิง  ซึ่งเป็นการทำสถิติในการได้รับรางวัลนี้ถึง 3 ปีติดต่อกัน  ตั้งแต่ระดับ ม.4 - ม.6  ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

 

 

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10261 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
มาตรฐานที่ 3 / หลักธรรมาภิบาล ข้อ 3 / กรรมการติดตามภายใน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อาภรณ์    วิริยะรัมภ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10150 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   
กรรมการ   Array
มิส  วีณา    นิ่มเรือง

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23449
นางสาว  หทัยภัทร    สุภัทราธร
 
 • ปฏิทินกิจกรรม
 •     - นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราเข้าร่วมการแข่งขัน ครอสเวิร์ดในรายการ BRAND'S CROSSWORD GAME & BRAND'S SUDOKU THAILAND INTERNATIONAL OPEN 2017 ครั้งที่ 32 (8 ก.ค. 2560)
      - นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราเข้าร่วมการแข่งขัน ครอสเวิร์ดในรายการ BRAND'S CROSSWORD GAME & BRAND'S SUDOKU THAILAND INTERNATIONAL OPEN 2017 ครั้งที่ 32 (8 ก.ค. 2560)  มิส  ณปภัช    กีรติรณกรกุล ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 383 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน